För många män kan det kännas besvärande och stressande att söka hjälp med fertiliteten och behöva lämna spermaprov. Clearblue Fertilitetsspermatest är ett test för hemmabruk som är enkelt att använda.

Manliga faktorer bidrar betydligt till infertilitet

 • Infertilitet är ett stort kliniskt och socialt problem som beräknas drabba upp till 15 % av alla par1
 • Många tror att infertilitet huvudsakligen är ett kvinnligt problem, men manliga faktorer bidrar till 50 % eller mer till fertilitetsproblem hos infertila par2,3
 • För den manliga fertiliteten är det viktigt med ett tillräckligt spermieantal; < 20 miljoner/ml är den allmänt accepterade definitionen av ett lågt spermieantal4
 • Det är dock inte bara spermieantalet som definierar infertilitet eftersom även andra faktorer kan bidra, såsom onormal spermiemorfologi (≤ 20 % morfologiskt normala spermier) eller låg spermierörlighet (≤ 20 % av spermierna är rörliga).4,5

Ett test för hemmabruk som är enkelt att använda

Clearblue Fertilitetsspermatestär ett test för hemmabruk som är enkelt att använda och som mäter koncentrationen av spermier i sperman för att indikera ett normalt eller lågt spermieantal.

Användaren blandar helt enkelt ett spermaprov med en reagenslösning och applicerar sedan sex droppar av blandningen på testenheten. Resultatet visas inom tio minuter som färgade linjer på resultatrutan:

En linje bredvid C visar att testet har fungerat korrekt

En linje bredvid T visar ett spermaprov med > 20 miljoner/ml

 

Avsaknaden av linje bredvid T visar ett spermaprov med < 20 miljoner/ml

Ett negativt testresultat bevisar emellertid inte infertilitet; ~10 % av alla fertila män som har spermieantal lägre än denna nivå kan göra en kvinna gravid på naturlig väg.* En man som får ett negativt testresultat bör kontakta sin läkare för att göra en fullständig analys av sperman.

 

 

Bedömer spermieantalet korrekt genom att upptäcka spermiespecifikt SP-10-protein

 • Clearblue Fertilitetsspermatest använder kromatografisk och immunologisk teknologi och innehåller monoklonala antikroppar som känner igen det spermiespecifika akrosomala proteinet SP-106
 • SP-10-proteinet finns bara i testiklarna; det har identifierats i spermatider efter meios och i sperma7,8
 • SP-10 fälls ut från sperma med hjälp av ett milt rengöringsmedel,9 vilket gör det idealiskt för att bestämma spermiekoncentrationen
 • Koncentrationen av SP-10-proteinet har visat sig vara en rättvisande indikator på spermieantal när den jämförts med standarundersökning med mikroskop i laboratorium.6

Clearblue Fertilitetsspermatest är:

 • Rättvisande – > 98 % rättvisande när det gäller att avgöra om ett spermaprov innehåller mer eller mindre än 20 miljoner spermier/ml6
 • Praktiskt – det kan göras i enskildhet i hemmet
 • Enkelt att använda – lätt att utföra och tolka resultaten
 • Snabbt – resultaten visas inom tio minuter.