Det enda graviditetstestet som både kan bekräfta att en kvinna är gravid samt indikera när hon blev befruktad

Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator är unikt eftersom det inte bara informerar en kvinna om hon är gravid eller inte, utan ger även en indikation på när hon blev befruktad. Att få veta när befruktningen skedde kan hjälpa gravida par att effektivt planera sin graviditet. Aktuella data visar att testresultaten på Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator i hög utsträckning överensstämmer med standardultraljud när ultraljudsprecision tas med i beräkningen.1 Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator har dessutom fördelen att informationen finns tillgänglig flera veckor tidigare.

Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator ger tydliga resultat i skrift – ”Gravid” eller ”Inte gravid” – vilket ger en mycket bättre tydlighet för användaren än icke-digitala tester.2 Om testresultatet är ”Gravid” visas även ett numeriskt resultat: ”1–2”, ”2–3” eller ”3+” för att indikera att befruktningen ägde rum för en till två veckor sedan, två till tre veckor sedan eller tre eller mer veckor sedan.3

I en nyligen genomförd studie från Clearblue bland sjukvårdspersonal uppgav en stor majoritet att Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator skulle vara användbart på deras sjukvårdsinrättning och för deras patienter.4

Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator är:

  • unikt – det ENDA graviditetstestet som kan avgöra tid sedan befruktning3
  • rättvisande – över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka en graviditet från dagen då mensen är beräknad5
  • kliniskt utvärderad – 98 % överensstämmande med beräkningen av gestationsålder med hjälp av rutinultraljud*1
  • känsligt – kan användas upp till fyra dagar före beräknad mens6
  • otvetydigt tydligt – resultaten visas i ord och siffror på en digital skärm
  • tillförlitligt – baserat på etablerad teknologi
  • enkelt att använda – praktiskt och lätt att tolka
  • pålitligt – från Clearblue, världens mest sålda graviditets- och fertilitetstester för hemmabruk.

Bild 1. Analys av resultat från veckoindikator jämfört med uppskattning av gestationsåldern genom ultraljud

  Antal prover Procentsats med exakt överensstämmelse Procentsats med exakt överensstämmelse inom ±5 dagar efter datumbestämning med ultraljud 95% CI
Överensstämmelse med ultraljudsålder som rapporterats av barnmorska (n = 52) 4,786 82.3% 98% 97.2-100%