Lika rättvisande som en läkares urinprov1

Innovativa Clearblue PLUS graviditetstest ger dig sex viktiga fördelar:

  • Det har ett ergonomiskt handtag som är utformat för att göra Clearblue PLUS graviditetstest till det enklaste graviditetstestet för hemmabruk att använda
  • Toppen som ändrar färg hjälper kvinnor att utföra testet enklare
  • Det integrerade flödesskyddet hjälper kvinnor att använda testet på ett korrekt sätt
  • Det är över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka en graviditet från och med dagen då mensen är beräknad2
  • Det ger lättavlästa + eller ?-resultat på bara tre minuter.
  •  Det är tillräckligt känsligt för att kunna användas upp till fyra dagar före beräknad mens3

Clearblue PLUS graviditetstest – baserat på sund vetenskap

Clearblue PLUS graviditetstest använder snabbanalysteknologi för att upptäcka ett kliniskt bevisat graviditetshormon i urinen, humant koriongonadotropin (hCG) och ge rättvisande och tillförlitliga resultat.

Publicerad litteratur visar att hCG-nivåerna under graviditeten når minst 50 mIE/ml den dag då kvinnans mens är beräknad.4–6 Om ett Clearblue PLUS graviditetstest används från och med den dag då mensen är beräknad är det över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka förekomsten av hCG-hormonet.2 Detta innebär att testet är lika rättvisande som en läkares urinprov1 och att kvinnor kan lita på Clearblue PLUS graviditetstest i samma utsträckning.

Kan användas upp till fyra dagar före beräknad mens3

Clearblue inser att en tredjedel av alla kvinnor använder ett graviditetstest innan deras mens är beräknad.7 Även om vi rekommenderar att Clearblue PLUS graviditetstest används den dag då mensen är beräknad så innebär testets höga känslighet att graviditeten kan upptäckas upp till fyra dagar före beräknad mens för kvinnor som vill testa sig tidigt.

Alla gravida kvinnor som testar sig före dagen då mensen är beräknad får inte resultatet ”Gravid”. Detta beror på att hCG-nivån i urinen kanske ännu inte har nått över testets tröskelvärde. Sannolikheten för att en gravid kvinna ska få resultatet ”Gravid” med Clearblue PLUS graviditetstest på någon av de tidiga testdagarna visas i tabellen nedan.3

Mängden graviditetshormon ökar snabbt under den tidiga graviditeten. I kliniska tester på tidiga graviditetsprover gav Clearblue PLUS graviditetstest följande resultat:

Antal dagar innan mensen var beräknad

Procent av prover från gravida kvinnor som gav resultatet ”Gravid”

-1

98 %

-2

97 %

-3

88 %

-4

56 %

En del ledande konkurrenter erbjuder graviditetstester som kan användas så tidigt som sex dagar före beräknad mens. Ett sätt att åstadkomma detta är att sänka känsligheten (till 2–3 mIE/ml) men det äventyrar testets specificitet och kan påverka resultatets rättvisande i särskilda undergrupper bland kvinnorna. Koncentrationen av hCG hos icke-gravida kvinnor ökar med åldern och kan producera falskt positiva resultat på graviditetstester för icke-gravida, peri- eller postmenopausala kvinnor.8 Enligt en tillverkares data för ett graviditetstest för hemmabruk på marknaden fick så många som 4 % av kvinnorna i åldern 41–55 år falskt positiva resultat.

Trots att Clearblue PLUS graviditetstest är högkänsligt genererar det en extremt låg procentsats falskt positiva resultat. Clearblue kompromissar inte när det gäller att vara över 99 % rättvisande från och med dagen då mensen är beräknad. I en studie av 300 urinprover från kvinnor som var pre-, peri- eller postmenopausala var den falskt positiva frekvensen hos Clearblue PLUS graviditetstest bara 0,08 %.9 Detta innebär att kvinnor kan förlita sig på resultatet från Clearblue PLUS graviditetstest, som är över 99 % rättvisande för alla kvinnor den dagen då mensen är beräknad, oavsett kvinnans ålder.

Designat för att vara det enklaste graviditetstestet för hemmabruk att använda

Clearblue PLUS graviditetstest kombinerar ett antal innovativa funktioner som har tagits fram för att göra det till det enklaste graviditetstestet för hemmabruk att använda:

  • Ett långt handtag med ett ergonomiskt utformat grepp som hjälper användaren att hålla enheten på plats i urinstrålen.

  • En 18 mm bred uppsugningsdel som hjälper användaren att få ett tillräckligt stort prov, samt integrerat flödesskydd som hjälper användaren att använda testet korrekt. Clearblue PLUS graviditetstest har även en topp som ändrar färg och på så sätt talar om för användaren att urinen har absorberats.

  • Ett + eller ?-resultat visas på tre minuter i ett stort resultatfönster som är lätt att avläsa. Testet är även tillverkat av vitt, reflekterande laminatmaterial som ger en tydlig kontrast mot de blå strecken i test- och kontrollfönstren