Apoteks- och sjukvårdspersonal

Clearblue är världens mest sålda märke för graviditets- och fertilitetsprodukter för hemmet1. Kunderna litar på märket Clearblue eftersom det levererar den exakta information de vill ha. Clearblue produktserie är baserat på en stark grund av referentgranskad vetenskap och kundförståelse. Clearblue produkter är också betrodda och rekommenderade av läkare och hälsovårdsspecialister. Många av dem erkänner att Clearblue stöds av 25 års expertis, kvalitet och innovation i konsumentdiagnostik.

Clearblue graviditets-, fertilitets- och ägglossningsprodukter utvecklas med ledande hälsovårdsexperter och Clearblue är det märke som oftast rekommenderas av läkare i Storbritannien för graviditetstester i hemmet.2


Clearblue

Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.

 

  • 1 Baserat på information om internationell försäljning i nära 20 länder, som har sammanställts med hjälp av oberoende marknadsföringsdata.
  • 2 SPD-data på fil. (2010) UK Doctor Recommended Omnibus Study.