Clearblue erbjuder ett urval av fertilitets- och ägglossningsprodukter för hemmabruk, varav alla kan övervaka det luteiniserande hormonet (LH) i urinen för att identifiera dagar med maximal fertilitet. Clearblue Fertilitetsmonitor och Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator mäter också E3G (estron-3-glukuronid), en urinmetabolit av ett annat kvinnligt nyckelhormon, östrogen, för att identifiera perioden med hög fertilitet som inträffar före LH-ökningen. Övervakningen av dessa två hormonnivåer hjälper kvinnor att identifiera de fertila dagarna i cykeln så att de kan anpassa när de har samlag till en tidpunkt då befruktning är mest sannolik.

Så kan nivåerna av LH och E3G i urinen användas för att identifiera fertila dagar

Det är bara ett fåtal dagar i varje cykel som en kvinna är fertil och kan bli befruktad. Forskning visar att perioden med hög fertilitet vanligtvis omfattar sex dagar och börjar runt fem dagar före ägglossning och slutar på dagen för ägglossningen.1 Den sex dagar långa fertila perioden påverkas av:

  • äggets livslängd, som är upp till ett dygn efter ägglossning
  • spermiernas livslängd, som kan variera. Medianlivslängden är 1,5 dagar2, men spermier kan generellt sett överleva i flera dagar i det spermievänliga sekret3 som förekommer under cykelns fertila dagar. Spermiernas överlevnad beror därför på livmoderhalssekretets typ och mängd, samt kvaliteten på sperman.

De två mest fertila dagarna under den fertila sexdagarsperioden kallas för dagar med maximal fertilitet. Dessa dagar med maximal fertilitet är dagen före ägglossning och dagen då ägglossningen äger rum.4

Studier visar att en ökning i LH-nivån inträffar 24–36 timmar före ägglossning4 och att denna LH-ökning är en rättvisande och tillförlitlig markör för kommande ägglossning.5–9 LH-ökningen i urinen visar de två dagar med maximal fertilitet i menstruationscykeln, då samlag på dessa dagar har visat sig kunna kopplas till den högsta sannolikheten för befruktning.1

Under dagarna före LH-ökningen stiger estradiolnivåerna gradvis och når ett tröskelvärde som triggar igång LH-ökningen som sker före ägglossningen. Genom att spåra E3G, urinmetaboliten av estradiol, kan kvinnor identifiera dagarna med hög fertilitet före ägglossningen då befruktning också är möjlig, vilket även ger dem en föraning om vilka som är deras dagar med maximal fertilitet. Data visar att kvinnor som är medvetna om vilka som är deras fertila dagar har en ökad sannolikt blir befruktade.10,11

Dessutom stimulerar estradiol utsöndringen av livmoderhalssekret, som främjar spermiernas överlevnad och transport. Ökningen av plasmaestradiol hänger nära samman med förekomsten av spermievänligt livmoderhalssekret.12 Därför kan samlag under den fertila sexdagarsperioden leda till befruktning eftersom spermierna kan överleva i flera dagar.

Vanliga förändringar i nivåerna av E3G och LH i urinen under menstruationscykeln.

Clearblue Fertilitetsmonitor är en unik innovation som bevisligen ökar chanserna att bli befruktad med 89 % under de första två användningscyklerna13, vilket kan minska den tid det tar att bli befruktad.14 Den ger en rättvisande övervakning av nivåerna av LH och E3G för att identifiera sex dagar med hög och maximal fertilitet under varje cykel. Detta gör Clearblue Fertilitetsmonitor till den mest avancerade metoden för hemmabruk för att maximera befruktningschansen. Kliniska studier har visat att urinmätningar som utförts av Clearblue Fertilitetsmonitor reflekterar hormonernas serumkoncentration8 och att LH-ökningen som upptäcks av monitorn förutser ägglossningen på ett korrekt sätt.7

Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator spårar på ett noggrant sätt en kvinnas individuella menstruationscykel för att identifiera en längre fertil period än andra ägglossningstester för hemmabruk, genom att spåra de ändrade nivåerna av urinmetaboliterna av E3G och LH. Genom att mäta dessa två hormoner identifierar Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator fyra fertila dagar, vilket är två fler dagar än något annat ägglossningstest för hemmabruk, för att ge kvinnor fler möjligheter att bli gravida på naturlig väg.15 Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator är över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka LH-ökningen.16 Den digitala displayen visar ett otvetydigt resultat i form av en smiley när en fertil dag upptäcks. Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator finns som förpackning med 10 tester (en månads förbrukning) eller 20 tester (två månaders förbrukning)

Clearblue Digitalt ägglossningstest är över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka förekomsten av LH i urinprovet.17 Clearblue Digitalt ägglossningstest identifierar de två mest fertila dagarna genom att upptäcka LH-ökningen före ägglossning. Det är ett enkelt ägglossningstest för hemmabruk som ger lättavlästa, lättförståeliga digitala resultat som är mer rättvisande för kunden.18

Clearblue Digitalt ägglossningstest finns som förpackning med 7 eller 20 tester. Clearblue Digitalt ägglossningstest – 20-pack passar bäst för kvinnor med oregelbundna cykler eftersom det innehåller fler teststickor och därför ger kvinnorna en bättre möjlighet att upptäcka sina dagar med maximal fertilitet. 19 Data visar att över 40 % av kvinnorna har cykler som varierar med mer än sju dagar20 och för dessa kvinnor kan användningen av 7-packet innebära att de missar sin LH-ökning om de testar sig på fel dag. Clearblue Digitalt ägglossningstest – 20-pack är mycket enkelt att använda eftersom kunden börjar testa på dag sex (eller dag 12 om cykeln vanligtvis är längre än 40 dagar) och fortsätter att testa varje dag tills LH-ökningen upptäcks. Tack vare de extra testerna utförs ett test på LH-ökningsdagen (om den förekommer) i 99 % av fallen.19

Det har antytts att användningen av ägglossningstester för hemmabruk för att planera tidpunkten för samlag för att bli befruktad kan leda till känslomässig stress. En nyligen genomförd studie visade att det inte var någon skillnad i stressnivån mellan kvinnor som använde digitala ägglossningstester och kvinnor som försökte bli gravida utan någon form av hjälpmedel.21

Clearblue ägglossningstest för hemmabruk är ett traditionellt ägglossningstest som är en rättvisande metod för att identifiera LH-ökningsdagen och förbättra kvinnans chans att bli befruktad.

Detta innehåll tillhandahålls endast för allmänna informationssyften. Läs alltid produktens bipacksedel före användning.