Clearblue Digitalt ägglossningstest

Apoteks- och sjukvårdspersonal Clearblue Digitalt ägglossningstest

Över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka LH-ökningen

Testerna i serien Clearblue Digitalt ägglossningstest är över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka ökningen av det luteiniserande hormonet (LH) som inträffar 24–36 timmar före ägglossning.1

 

Typisk menstruationscykel som visar den utvecklande follikeln och LH-ökningen i urinen.

För att få dessa resultat använder detta ägglossningstest för hemmabruk en snabb ”sandwich”-analys som innefattar två distinkta antikroppar för att upptäcka två separata antigena ställen på LH-molekylen: ?LH-stället och ?LH-stället.

Om LH förekommer i användarens urin är det ?LH-antigena stället bundet av anti-?LH-antikroppen som är immobiliserad på ett blått latexkomplex och ?LH-antigena stället är bundet av anti-?LH-antikroppar, vilket resulterar i ett intensivt blått ”ökningsstreck” som läses av Clearblue Digital hållare. Om Clearblue Digital hållare upptäcker att testet slutfördes korrekt och att ökningsstreckets intensitet ligger över ett specifikt tröskelvärde visar displayen resultatet ”Ökning”. Detta indikerar att befruktning är mest sannolik om samlag sker inom de kommande 1–2 dagarna.

Man vet att många kvinnor har små nivåer av LH i urinen under hela cykeln. Clearblue Digitalt ägglossningstest sätter därför ett individuellt tröskelvärde för varje kvinna genom att mäta förändringen i LH-nivån från hennes individuella baslinje.

Att korrekt tolka huruvida det förekommer en LH-ökning eller inte på ett traditionellt strecktest kan vara svårt för användaren och så många som en av fyra kvinnor avläser resultatet fel på ett traditionellt ägglossningstest för hemmabruk.2 Digitala resultat minskar den potentiella mänskliga felfaktorn och data visar att jämfört med traditionella strecktester avläses Clearblue Digitalt ägglossningstest mer korrekt av användarna.2

Variationer beträffande den totala cykellängden förekommer mellan och hos kvinnor och sådana variationer tycks komma sig av förändringar i cykelns tidiga follikelfas.3 På grund av dessa skillnader i follikelfaslängd varierar LH-ökningsdagen mellan olika kvinnor och mellan olika cykler, vilket gör det svårare att på ett rättvisande sätt upptäcka tidpunkten för maximal fertilitet. För mer än 40 % av kvinnor i åldern 18–40 år varierar cykellängden med sju eller fler dagar.4 Studier har visat att det är större chans att man testar sig på rätt dag om man gör 20 tester istället för sju eller fem. Användningen av 20 tester visade sig täcka 99 % av LH-ökningsdagarna hos kvinnor med typiska cykler då Clearblue Digitalt ägglossningstest användes.2

För att hjälpa både kvinnor med regelbundna och oregelbundna cykler tillverkar Clearblue två förpackningar med digitala ägglossningstest:

 • Clearblue Digitalt ägglossningstest – 7-pack för kvinnor med regelbundna cykler
 • Clearblue Digitalt ägglossningstest – 20-pack som ger kvinnor en större chans att upptäcka sin LH-ökning och fastställa när den maximala fertiliteten inträffar samt är särskilt anpassat för kvinnor med oregelbundna cykler.2 I en studie visade sig Clearblue Digitalt ägglossningstest – 20-pack kunna upptäcka 99 % av alla LH-ökningar i cykler som var 21–42 dagar långa.2

Image 8 Clearblue Digitalt ägglossningstest är:

 • rättvisande – över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka LH-ökningen i urinen1
 • unikt – det enda digitala ägglossningstestet med en smiley
 • tillförlitligt – använder innovation som är baserad på etablerad teknologi
 • otvetydigt tydligt – ger tydliga, digitala resultat som är mer rättvisande för användaren
 • enkelt att använda – praktiskt och lätt att tolka
 • pålitligt – från Clearblue, världens mest sålda graviditets- och fertilitetstester för hemmabruk.

Clearblue

Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.

 

 • 1 SPD-data på fil. Clearblue Digitalt ägglossningstest har visat sig vara över 99 % rättvisande när det jämförts med en referensmetod i laboratoriestudier där man använt urinprover från 123 cykler och identifierat en LH-ökning med hjälp av en referensmetod.
 • 2 Johnson SR, Shaw R. Testing strategies for the home detection of the LH surge. SPD-data på fil.
 • 3 Creinin MD, Keverline S, Meyn LA. How regular is regular? An analysis of menstrual cycle regularity. Contraception 2004 Oct;70(4):289-92.