Apoteks- och sjukvårdspersonal Clearblue graviditet

Clearblue erbjuder ett urval av graviditetstester för hemmabruk, vilka alla upptäcker det kliniskt bevisade graviditetshormonet Humant koriongonadotropin (hCG) i urinen, för att ge rättvisande och tillförlitliga resultat vid testning tidigt under graviditeten.

Så används hCG för att upptäcka en graviditet

Hormonet hCG produceras under graviditetens tidigaste stadier. Tidigt i graviditeten bidrar den till gulkroppens överlevnad1 och spelar en betydande roll i implantationen av blastocysten samt för skyddandet av embryot mot en attack på immunförsvaret i gränsen mellan fostret och mamman. Graviditetshormonet hCG produceras initialt av embryot och fungerar därför som en markör för dess existens.2

hCG-nivån stiger snabbt och förutsägbart under graviditetens första dagar3 och hCG kan upptäckas i urinen 9–10 dagar efter beräknad befruktning med hjälp av känslig laboratorieutrustning och analys.4 Nivån av hCG under den tidiga graviditeten har också visat sig överensstämma i hög utsträckning mellan olika kvinnor.4 Detta gör hCG till en idealisk urinmarkör för att snabbt och rättvisande kunna avgöra om en kvinna är gravid eller inte.

Clearblue graviditetstester kan användas upp till fyra dagar före beräknad mens

Publicerad litteratur visar att hCG-nivån under graviditeten når minst 50 milli-internationella enheter per milliliter (mIE/ml) den dag då kvinnan förväntas få sin mens.5–7 Om ett Clearblue Graviditetstest används från och med den dag då mensen är beräknad är det 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka en graviditet.8 Även om Clearblue rekommenderar att man testar sig den dag då mensen är beräknad innebär Clearblue Graviditetstests höga känslighet att en graviditet kan upptäckas upp till 4 dagar före mensen om man vill testa sig tidigt. Diagrammet nedan visar en typisk ökning av hCG i urinen vid graviditetens första upptäckt.

?

Genomsnittliga nivåer av hCG på dagar i förhållande till dagen för mens (n = 98 kvinnor)7

Alla kvinnor som testar sig före dagen för mens får inte resultatet ”Gravid”. Detta beror på att hCG-nivån i urinen kanske ännu inte har nått över testets tröskelvärde.

Clearblue graviditetstester testas noggrant med hjälp av urinprov från kvinnor som befinner sig i en tidig graviditet. Deras LH-ökningsdag (luteiniserande hormon) är känd och därigenom kan dagen för mens tillförlitligt beräknas.7 Med hjälp av dessa prover är det möjligt att uppskatta andelen gravida kvinnor som beräknas ha tillräckliga nivåer av hCG i urinen för att generera resultatet ”Gravid”, varje dag med hänsyn till dagen för mens. Om en kvinna väljer att testa sig tidigt med Clearblue Graviditetstest visas sannolikheten för att upptäcka en graviditet före dagen för mens tydligt på produktförpackningen. Kvinnor som testar sig och får resultatet ”Inte gravid” men ändå misstänker att de är gravida ska testa sig igen på dagen för mens om testet gjordes tidigt, eller tre dagar senare om mensen är sen.

Alla våra graviditetstester är över 99 % rättvisande räknat från den dag då mensen är beräknad

hCG-nivån hos gravida kvinnor kan variera något. Om ett Clearblue graviditetstest används från den dag då mensen är beräknad är det emellertid 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka en graviditet.8 Cirkulerande hCG-nivåer kan öka med åldern hos kvinnor, särskilt runt klimakteriet, och det har föreslagits att detta kan leda till falskt positiva resultat vid användningen av graviditetstestningssatser, särskilt för perimenopausala kvinnor.9 Clearblue graviditetstester har testats med urinpaneler från peri- och postmenopausala kvinnor. Inget av graviditetstesterna visade sig ha en falskt positiv frekvens över 0,5 %.10 Vi på Clearblue anser att våra kunder behöver ett resultat som de kan lita på och handla efter, därför erbjuder vi graviditetsprodukter som är över 99 % rättvisande från dagen då mensen är beräknad. Alla graviditetstester är inte över 99 % rättvisande från den dag då mensen är beräknad.

Så används hCG för att beräkna tiden sedan befruktning

För att demonstrera hur hCG-nivåer hör ihop med när befruktningen skedde är det viktigt att genomföra studier där befruktningsdagen har definierats noggrant. Tidpunkten för befruktning kan beräknas om LH-ökningsdagen är känd under den cykel då kvinnan blev gravid. LH-ökningen är väldokumenterad som en markör för kommande ägglossning, 11–13 och ultraljudsstudier av follikelrupturer har bekräftat att LH-ökningen i urinen inträffar runt 24–36 timmar före ägglossning.14 Eftersom ägget bara lever ungefär 0,7 dag15 och den fertila perioden slutar på dagen för ägglossning16 sker befruktningen strax efter ägglossningen. Därför kan LH-ökningen användas för att beräkna befruktningsdagen. Insamlandet av urinprover från en hel menstruationscykel hos en kvinna som blivit gravid och för vilken LH-ökningen är känd kan demonstrera hur hCG-nivån kan användas för att beräkna tid sedan befruktningen.

Efter implantationen ökar hCG-nivåerna exponentiellt och förutsägbart i blodet och urinen så hCG har använts för att beräkna gestationsåldern.17,18 Noggranna undersökningar har visat att det finns ett konsekvent mönster för hCG-nivåerna under de första veckorna efter befruktningen19 så att tröskelvärden för hCG-hormonet i urinen kan bestämmas för att kunna beräkna tid sedan befruktningen i kategorier: 1–2, 2–3 och 3+ veckor sedan befruktning. Dessa tröskelvärden används av Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator, vilket innebär att testet inte bara visar resultatet ”Gravid”/”Inte gravid” utan även beräknad tid sedan befruktning. Dessutom är resultaten för beräkningarna av graviditetslängd med Clearblue veckoindikator 98 % överensstämmande med standardultraljudresultat när ultraljudsprecision tas med i beräkningen.20

?

Digital display ger mer rättvisande resultat

Det har visat sig att en av fyra kvinnor läser av traditionella graviditetstest med streckresultat på ett felaktigt sätt.21Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator har en optisk läsare som ger tydliga, digitala resultat och eliminerar de mänskliga fel som kan uppstå när man läser av traditionella graviditetstester med streckresultat.21

Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator i en del ger kvinnor flera viktiga fördelar:

 • Det bekräftar om en kvinna är gravid och är över 99 % rättvisande från dagen då mensen är beräknad22

 • Det är unikt – det ENDA graviditetstest som kan beräkna tid sedan befruktning

 • Det är tillräckligt känsligt för att kunna användas upp till fyra dagar innan mensen är beräknad23

 • Det överensstämmer till 98 % med beräkningen av gestationsåldern med hjälp av ultraljud* 20

 • Det är tillförlitligt – baserat på etablerad teknologi

 • Det är enkelt och praktiskt att använda

 • Det är pålitligt – Clearblue, världens mest sålda graviditets- och fertilitetstester för hemmabruk

 • Det ger ett enkelt resultat med symboler: ”+” för gravid eller ”-” för inte gravid

Clearblue PLUS graviditetstest – lika rättvisande som en läkares urinprov24

Innovativa Clearblue PLUS graviditetstest ger dig sex viktiga fördelar:

 • Det har ett ergonomiskt handtag som är utformat för att göra Clearblue PLUS graviditetstest till det enklaste graviditetstestet för hemmabruk att använda

 • Toppen som ändrar färg hjälper kvinnor att utföra testet enklare

 • Det integrerade flödesskyddet hjälper kvinnor att använda testet på ett korrekt sätt

 • Det är mer än 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka en graviditet från dagen då mensen är beräknad25

 • Det ger lättavlästa + eller ?-resultat på bara tre minuter.

 • Det är känsligt nog att användas upp till fyra dagar före beräknad mens26

Clearblue Compact-alternativet ger kunderna fler möjligheter

För kvinnor som behöver ett kostnadseffektivt graviditetstest passar Clearblue Compact graviditetstest utmärkt. Det här är ett slimmat graviditetstest som är över 99 % rättvisande från dagen då mensen är beräknad27, kan förvaras diskret och ger resultat på bara tre minuter.

Clearblue

Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.

 

 • * När ultraljudsprecision tas med i beräkningen.
 • 1 Baird DD, Weinberg CR, McConnaughey DR, Wilcox AJ. Rescue of the corpus luteum in human pregnancy. Biol Reprod 2003 Feb;68(2):448–56.
 • 2 Perrier d’Hauterive S, Berndt S, Tsampalas M, Charlet-Renard C, Dubois M, Bourgain C, et al. Dialogue between blastocyst hCG and endometrial LH/hCG receptor: which role in implantation? Gynecol Obstet Invest 2007;64(3):156–60.
 • 3 Nepomnaschy PA, Weinberg CR, Wilcox AJ, Baird DD. Urinary hCG patterns during the week following implantation. Hum Reprod 2008 Feb;23(2):271–7.
 • 4 Wilcox AJ, Baird DD, Weinberg CR. Time of implantation of the conceptus and loss of pregnancy. N Engl J Med 1999 Jun 10;340(23):1796–9.
 • 5 Lenton EA, Neal LM, Sulaiman R. Plasma concentrations of human chorionic gonadotrophin from the time of implantation until the second week of pregnancy. Fertil Steril 1982 Jun;37(6):773–8.
 • 6 Chard T. Pregnancy tests: a review. Hum Reprod 1992 May;7(5):701–10.
 • 7 Johnson, SR., Miro, F, Barrett, S. & Ellis, JE. Levels of urinary human chorionic gonadotrophin (hCG) following conception and variability of menstrual cycle length in a cohort of women attempting to conceive. Curr Med Res Opin 2009 25: 741–748).
 • 8 SPD-data på fil. Clearblue har visat sig vara över 99 % rättvisande från och med dagen då mensen är beräknad vid jämförelse med en referensmetod i laboratoriestudier då urinprover för graviditetstestning användes.
 • 9 Snyder JA, Haymond S, Parvin CA, Gronowski AM, Grenache DG (2005) Diagnostic considerations in the measurement of human chorionic gonadotropin in aging women. Clin Chem 51, 1830-1835.
 • 10 SPD-data på fil.
 • 11 WHO Temporal relationships between ovulation and defined changes in the concentration of plasma estradiol-17 beta, luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, and progesterone. I. Probit analysis. World Health Organization, Task Force on Methods for the Determination of Fertile Period, Special Programme of Research. Development and Research Training in Human Reproduction. Am J Obstet Gynecol. 1980; 138(4):383-90.
 • 12 Guida M, Tommasselli GA, Palomba S, Pellicano M, Moccia G, Di Carlo C, Nappi C. Efficacy of methods for determining ovulation in a natural family planning program. Fertil Steril. 1999; 72(5):900-4.
 • 13 Gray RH, Simpson JL, Kambic RT, Queenan JT, Mena P, Perez A, Barbato M. Timing of conception and the risk of spontaneous abortion among pregnancies occurring during the use of natural family planning. Am J Obstet Gynecol. 1995; 172(5):1567-72.
 • 14 Behre HM, Kuhlage J, Gassner C, Sonntag B, Schem C, Schneider HP, Nieschlag E. Prediction of ovulation by urinary hormone measurements with the home use Clearplan Fertility Monitor: comparison with transvaginal ultrasound scans and serum hormone measurements. Hum Reprod. 2000 Dec;15(12):2478-82
 • 15 Ferreira-Poblete A. The probability of conception on different days of the cycle with respect to ovulation: an overview. Adv Contracept. 1997; 13(2-3):83-95.
 • 16 Wilcox AJ, Weinberg CR, Baird DD. Timing av samlag i samband med ägglossning. Effects of the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. N Engl J Med. 1995; 333(23):1517-21.
 • 17 Rule AH, Michlewitz H, Boyle E, Donahoe M. Use of beta-human chorionic gonadotrophin in gestational aging. Ann Clin Lab Sci. 1985; 15(5):428-34.
 • 18 Fritz MA & Guo SM. Doubling time of human chorionic gonadotrophin (hCG) in early pregnancy: relationship to hCG concentration and gestational age. Fertile Steril. 1987; 47(4):584-9.
 • 19 Johnson, SR., Miro, F, Barrett, S. & Ellis, JE. Levels of urinary human chorionic gonadotrophin (hCG) following conception and variability of menstrual cycle length in a cohort of women attempting to conceive. Curr Med Res Opin 2009 25: 741–748).
 • 20 Johnson SR. Home pregnancy test compared to standard-of-care ultrasound dating in the assessment of pregnancy duration. Curr Med Res Opin. 2011 2011; 27(2):393-401.
 • 21 Tomlinson C, Marshall J, Ellis JE. Comparison of accuracy and certainty of results of six home pregnancy tests available over-the-counter. Curr Med Res Opin 2008 Jun;24(6):1645–9.
 • 22 Pike J, Ellis J, Johnson S, Shaw R, Parkinson, Perry P. Accuracy of the new Clearblue Digital Pregnancy test with Conception Indicator. Human Reproduction Suppl., June 2010.
 • 23 SPD-data på fil. Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator kan användas så tidigt som fyra dagar före beräknad mens. Mängden graviditetshormon ökar snabbt under den tidiga graviditeten. I kliniska tester upptäckte Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator graviditetshormon hos 55 % av kvinnorna när de testades fyra dagar före mensen var beräknad, hos 86 % tre dagar före mensen var beräknad, 97 % två dagar före mensen var beräknad och 98 % dagen före mensen var beräknad.
 • 24 Data på fil. Vid jämförelse med en läkares urinprov har det visat sig att Clearblue PLUS graviditetstest är över 99 % rättvisande från och med dagen då mensen är beräknad, när urinprover för graviditetstestning användes. Baserat på en jämförelse med ett standardmässigt professionellt urinprov på 25 mIE/ml för att upptäcka hCG.
 • 25 Data på fil. Vid jämförelse med en laboratoriereferensmetod har det visat sig att Clearblue PLUS graviditetstest är över 99 % rättvisande från och med dagen då mensen är beräknad, när urinprover för graviditetstestning användes. Referensmetod som användes: Perkin Elmer Delfia hCG.
 • 26 Data på fil. Clearblue rekommenderar att du testar från och med den dagen då mensen är beräknad. Clearblue PLUS graviditetstest kan användas så tidigt som fyra dagar före beräknad mens. Mängden graviditetshormon ökar snabbt under den tidiga graviditeten. I kliniska tester upptäckte Clearblue PLUS graviditetstest graviditetshormon hos 56 % av kvinnorna när de testades fyra dagar före mensen var beräknad, hos 88 % tre dagar före mensen var beräknad, 97 % två dagar före mensen var beräknad och 98 % dagen före mensen var beräknad.
 • 27 Data på fil. Vid jämförelse med en laboratoriereferensmetod har det visat sig att Clearblue Compact graviditetstest är över 99 % rättvisande från och med dagen då mensen är beräknad, när urinprover för graviditetstestning användes. Referensmetod som användes: Serozyme hCG Assay, Serono Diagnostics Ltd., Woking, UK.