Clearblue erbjuder ett urval av graviditetstester för hemmabruk, vilka alla upptäcker det kliniskt bevisade graviditetshormonet Humant koriongonadotropin (hCG) i urinen, för att ge rättvisande och tillförlitliga resultat vid testning tidigt under graviditeten.

Så används hCG för att upptäcka en graviditet

Hormonet hCG produceras under graviditetens tidigaste stadier. Tidigt i graviditeten bidrar den till gulkroppens överlevnad1 och spelar en betydande roll i implantationen av blastocysten samt för skyddandet av embryot mot en attack på immunförsvaret i gränsen mellan fostret och mamman. Graviditetshormonet hCG produceras initialt av embryot och fungerar därför som en markör för dess existens.2

hCG-nivån stiger snabbt och förutsägbart under graviditetens första dagar3 och hCG kan upptäckas i urinen 9–10 dagar efter beräknad befruktning med hjälp av känslig laboratorieutrustning och analys.4 Nivån av hCG under den tidiga graviditeten har också visat sig överensstämma i hög utsträckning mellan olika kvinnor.4 Detta gör hCG till en idealisk urinmarkör för att snabbt och rättvisande kunna avgöra om en kvinna är gravid eller inte.

Clearblue graviditetstester kan användas upp till fyra dagar före beräknad mens

Publicerad litteratur visar att hCG-nivån under graviditeten når minst 50 milli-internationella enheter per milliliter (mIE/ml) den dag då kvinnan förväntas få sin mens.5–7 Om ett Clearblue Graviditetstest används från och med den dag då mensen är beräknad är det 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka en graviditet.8 Även om Clearblue rekommenderar att man testar sig den dag då mensen är beräknad innebär Clearblue Graviditetstests höga känslighet att en graviditet kan upptäckas upp till 4 dagar före mensen om man vill testa sig tidigt. Diagrammet nedan visar en typisk ökning av hCG i urinen vid graviditetens första upptäckt.

?

Genomsnittliga nivåer av hCG på dagar i förhållande till dagen för mens (n = 98 kvinnor)7

Alla kvinnor som testar sig före dagen för mens får inte resultatet ”Gravid”. Detta beror på att hCG-nivån i urinen kanske ännu inte har nått över testets tröskelvärde.

Clearblue graviditetstester testas noggrant med hjälp av urinprov från kvinnor som befinner sig i en tidig graviditet. Deras LH-ökningsdag (luteiniserande hormon) är känd och därigenom kan dagen för mens tillförlitligt beräknas.7 Med hjälp av dessa prover är det möjligt att uppskatta andelen gravida kvinnor som beräknas ha tillräckliga nivåer av hCG i urinen för att generera resultatet ”Gravid”, varje dag med hänsyn till dagen för mens. Om en kvinna väljer att testa sig tidigt med Clearblue Graviditetstest visas sannolikheten för att upptäcka en graviditet före dagen för mens tydligt på produktförpackningen. Kvinnor som testar sig och får resultatet ”Inte gravid” men ändå misstänker att de är gravida ska testa sig igen på dagen för mens om testet gjordes tidigt, eller tre dagar senare om mensen är sen.

Alla våra graviditetstester är över 99 % rättvisande räknat från den dag då mensen är beräknad

hCG-nivån hos gravida kvinnor kan variera något. Om ett Clearblue graviditetstest används från den dag då mensen är beräknad är det emellertid 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka en graviditet.8 Cirkulerande hCG-nivåer kan öka med åldern hos kvinnor, särskilt runt klimakteriet, och det har föreslagits att detta kan leda till falskt positiva resultat vid användningen av graviditetstestningssatser, särskilt för perimenopausala kvinnor.9 Clearblue graviditetstester har testats med urinpaneler från peri- och postmenopausala kvinnor. Inget av graviditetstesterna visade sig ha en falskt positiv frekvens över 0,5 %.10 Vi på Clearblue anser att våra kunder behöver ett resultat som de kan lita på och handla efter, därför erbjuder vi graviditetsprodukter som är över 99 % rättvisande från dagen då mensen är beräknad. Alla graviditetstester är inte över 99 % rättvisande från den dag då mensen är beräknad.

Så används hCG för att beräkna tiden sedan befruktning

För att demonstrera hur hCG-nivåer hör ihop med när befruktningen skedde är det viktigt att genomföra studier där befruktningsdagen har definierats noggrant. Tidpunkten för befruktning kan beräknas om LH-ökningsdagen är känd under den cykel då kvinnan blev gravid. LH-ökningen är väldokumenterad som en markör för kommande ägglossning, 11–13 och ultraljudsstudier av follikelrupturer har bekräftat att LH-ökningen i urinen inträffar runt 24–36 timmar före ägglossning.14 Eftersom ägget bara lever ungefär 0,7 dag15 och den fertila perioden slutar på dagen för ägglossning16 sker befruktningen strax efter ägglossningen. Därför kan LH-ökningen användas för att beräkna befruktningsdagen. Insamlandet av urinprover från en hel menstruationscykel hos en kvinna som blivit gravid och för vilken LH-ökningen är känd kan demonstrera hur hCG-nivån kan användas för att beräkna tid sedan befruktningen.

Efter implantationen ökar hCG-nivåerna exponentiellt och förutsägbart i blodet och urinen så hCG har använts för att beräkna gestationsåldern.17,18 Noggranna undersökningar har visat att det finns ett konsekvent mönster för hCG-nivåerna under de första veckorna efter befruktningen19 så att tröskelvärden för hCG-hormonet i urinen kan bestämmas för att kunna beräkna tid sedan befruktningen i kategorier: 1–2, 2–3 och 3+ veckor sedan befruktning. Dessa tröskelvärden används av Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator, vilket innebär att testet inte bara visar resultatet ”Gravid”/”Inte gravid” utan även beräknad tid sedan befruktning. Dessutom är resultaten för beräkningarna av graviditetslängd med Clearblue veckoindikator 98 % överensstämmande med standardultraljudresultat när ultraljudsprecision tas med i beräkningen.20

?

Digital display ger mer rättvisande resultat

Det har visat sig att en av fyra kvinnor läser av traditionella graviditetstest med streckresultat på ett felaktigt sätt.21 Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator har en optisk läsare som ger tydliga, digitala resultat och eliminerar de mänskliga fel som kan uppstå när man läser av traditionella graviditetstester med streckresultat.21

Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator i en del ger kvinnor flera viktiga fördelar:

 • Det bekräftar om en kvinna är gravid och är över 99 % rättvisande från dagen då mensen är beräknad22

 • Det är unikt – det ENDA graviditetstest som kan beräkna tid sedan befruktning

 • Det är tillräckligt känsligt för att kunna användas upp till fyra dagar innan mensen är beräknad23

 • Det överensstämmer till 98 % med beräkningen av gestationsåldern med hjälp av ultraljud* 20

 • Det är tillförlitligt – baserat på etablerad teknologi

 • Det är enkelt och praktiskt att använda

 • Det är pålitligt – Clearblue, världens mest sålda graviditets- och fertilitetstester för hemmabruk

 • Det ger ett enkelt resultat med symboler: ”+” för gravid eller ”-” för inte gravid

Clearblue PLUS graviditetstest – lika rättvisande som en läkares urinprov24

Innovativa Clearblue PLUS graviditetstest ger dig sex viktiga fördelar:

 • Det har ett ergonomiskt handtag som är utformat för att göra Clearblue PLUS graviditetstest till det enklaste graviditetstestet för hemmabruk att använda

 • Toppen som ändrar färg hjälper kvinnor att utföra testet enklare

 • Det integrerade flödesskyddet hjälper kvinnor att använda testet på ett korrekt sätt

 • Det är mer än 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka en graviditet från dagen då mensen är beräknad25

 • Det ger lättavlästa + eller ?-resultat på bara tre minuter.

 • Det är känsligt nog att användas upp till fyra dagar före beräknad mens26

Clearblue Compact-alternativet ger kunderna fler möjligheter

För kvinnor som behöver ett kostnadseffektivt graviditetstest passar Clearblue Compact graviditetstest utmärkt. Det här är ett slimmat graviditetstest som är över 99 % rättvisande från dagen då mensen är beräknad27, kan förvaras diskret och ger resultat på bara tre minuter.