Apoteks- och sjukvårdspersonal Kongressdagbok

Kongressdagbok

Kommande större konferenser i ämnena gynekologi, obstetrik, infertilitet och sexuell hälsa visas nedan. Clearblue deltar i ett antal nationella och internationella evenemang för att interagera med sjukvårdspersonal – besök oss i vårt stånd!

 
 
-
Birmingham, UK
The Fertility 2019 Conference - The 12th Joint Conference of the UK Fertility Societies
Association of Clinical Embryologists, British Fertility Society and the Society for Reproduction and Fertility.
-
Atlanta, GA, US
ISSWSH/ISSM Joint Meeting 2019
International Society for the Study of Women's Sexual Health & International Society for Sexual Medicine (ISSM)
-
New York City, USA
6th Best of ESHRE and ASRM (BOEA)
ESHRE and ASRM
-
Dublin, IRE
18th World Congress of the Academy of Human Production 2019
The International Academy of Human Reproduction
-
Shanghai, China
23rd IFFS World Congress
The International Federation of Fertility Societies (IFFS)
-
Hong Kong
9th Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction
ASPIRE
-
Nashville, USA
2019 ACOG Annual clinical and Scientific Meeting
American Congress of Obstetricians and Gyneologists
-
London, UK
RCOG World Congress 2019
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
-
Vienna, Austria
35th Annual Meeting
European Society for Human Reproduction
-
Anaheim, CA, USA
71th AACC Annual Scientific Meeting
AACC
-
London, UK
21st International conference on Obstetrics and Gynaecology
ICOG
-
Philadelphia, USA
75th ASRM scientific Congress and Expo
American Society for Reproductive Medicine
-
Paris, FR
27th World congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
COGI

Clearblue

Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.