Apoteks- och sjukvårdspersonal Publikationer och artiklar

Apoteks- och sjukvårdspersonal

Läs abstrakt från våra vetenskapliga publikationer och ta en titt på de affischer som presenteras på kongresser av Clearblue Hälsovårdsspecialistteam

  • Fertilitet och ägglossning
  • Graviditetstester
  • Preventivmedel
 

 

Undersökning om användningen av och medvetenheten om preventivmedel i fyra europeiska länder

Syfte: att undersöka användandet av och medvetenheten om olika former av preventivmedel i Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien.


 

Användning av och medvetenhet om Persona i Tyskland

För att undersöka användandet av och medvetenheten om Persona® (SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH); en naturlig preventivmetod som grundar sig på övervakningen av det luteiniserande hormonet i urinen och estron-3-glukuronid (viktig metabolitestradiol i urinen), för identifieringen av dagar då risken att bli gravid är stor.


 

Korrekt uppfattning om när ägglossningsdagen inträffar hos kvinnor som försöker blir gravida

Den här studien jämförde kvinnors beräknade ägglossningsdag med deras faktiska ägglossningsdag i de cykler då de befruktades, genom upptäckten av ökningen av det luteiniserande hormonet (LH).


 

Rättvisande hos nya Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator

Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator är det första graviditetstestet som kan berätta om en kvinna är gravid och i så fall när hon blev befruktad.


 

Korrekt hågkomst av senaste mensen

Många studier har undersökt diskrepansen mellan datumbestämmande av en graviditet med hjälp av senaste mensen och tidigt ultraljud. De flesta studier omfattar emellertid bara kvinnor som kan minnas vilket datum de hade sin senaste mens …


 

Humant koriongonadotropin (hCG) under tidig graviditet – en översyn av underlaget

Humant koriongonadotropin (hCG) produceras under graviditetens tidigaste stadier. Under den tidiga graviditeten spelar hCG en viktig roll i gulkroppens överlevnad och vid stimulansen av sköldkörteln, samtidigt som det tycks ha en viktig roll i implanteringen av blastocysten och i skyddet av embryot mot en attack på immunförsvaret vid gränsen mellan fostret och mamman. Hormonet produceras till att börja med av embryot och fungerar alltså därför också som en markör för embryots förekomst.


 

Variation i menstruationscyklers längd hos och mellan kvinnor – en översyn av underlagen

Menstruationscykeln är den återkommande fysiologiska förändringen som inträffar hos kvinnor i fertil ålder. Menstruationscykeln räknas från … första dag


 

Nivån av hCG i urinen överensstämmer mellan olika raser/etniciteter

Den här undersökningens mål var att samla en blandad demografisk befolkning för att undersöka om den dagliga höjningen av hCG under tidiga graviditeter är densamma för olika etniska folkgrupper.


 

Kvinnors kunskap om ägglossning och den mest troliga tidpunkten för befruktning

Utbildning om befruktning tycks vara avsedd antingen för att förhindra graviditet eller, i de fall då eleverna läser biologi, för att lära sig baskunskaper om menstruationscykeln. När det gäller att planera att skaffa familj finns det glapp i kvinnors kunskap …


 

Kvinnors förmåga att läsa av och tolka ägglossningstester för hemmabruk

Att bli gravid är ofta inte så enkelt som många par förväntar sig. Faktum är att bland par som enbart använder sig av naturliga preventivmetoder så misslyckas två av tre att bli gravida under den första cykeln och ett av fem under de första sex cyklerna …

 


 

Underlag som stöder användandet av dagen efter ökningen av nivåerna av det luteiniserande hormonet (LH+1) som markör för befruktning

Luteiniserande hormon (LH) produceras under en period på några dagar runt tidpunkten för ägglossning. Vid tiden för menstruation initierar follikelstimulerande hormon (FSH) follikeltillväxt och i och med den ökade östrogennivån producerar den mognande follikeln en ökad mängd estradiol. Eventuellt kan ökningen av östrogen leda till en frisläppning av LH när follikeln mognar. Under ett antal dagar når LH-nivån sin högsta punkt, ägglossningen inträffar och sedan sjunker LH-nivån igen.