Vad vill du veta mer om?

Från våra experter

Clearblue-rådgivare svarar på dina viktigaste frågor rörande fertilitet, graviditet och preventivmedel.

Världens bäst säljande varumärke*

Clearblue strävar efter att hjälpa kvinnor att få de svar de behöver. Produkterna ger tydliga, rättvisande resultat på ett praktiskt, bekvämt sätt. Därför väljer 20 miljoner kvinnor årligen produkter från Clearblue.

Ta reda på mer om Clearblue

*Grundat på information om internationell försäljning i nära 20 olika länder som sammanställts med hjälp av uppgifter från oberoende marknadsundersökningar.

Clearblue

Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.