Vad vill du veta mer om?

 

Världens bäst säljande varumärke*

Clearblue strävar efter att hjälpa kvinnor att få de svar de behöver. Produkterna ger tydliga, rättvisande resultat på ett praktiskt, bekvämt sätt. Därför väljer 20 miljoner kvinnor årligen produkter från Clearblue.

Ta reda på mer om Clearblue

*Grundat på information om internationell försäljning i nära 20 olika länder som sammanställts med hjälp av uppgifter från oberoende marknadsundersökningar.

 

Clearblue graviditetstest

Clearblue DIGITAL graviditetstest med veckoindikator
Den enda testet som talar om vilken vecka du är i.

Clearblue Digital graviditetstest med veckoindikator är det första och enda testet som är lika rättvisande som ett ultraljud när det gäller att datumbestämma en graviditet**. En smart Dual Sensor™ visar inte bara om du är ”Gravid” eller ”Inte gravid” utan även hur långt gången du är.

Digital Pregnancy Test

** Vecko-resultatet är 97 % överensstämmande med senare datumbestämning genom ultraljud. Baserat på studier med 187 kvinnor som jämförde resultaten (1–2, 2–3, 3+ veckor sedan befruktning) med ultraljudsdatumbestämning.

 

Graviditetssymptom

Utebliven eller försenad mens? Vad mer du bör hålla koll på.

Det finns flera symtom som kan indikera att du är gravid. De skiljer sig från kvinna till kvinna och från graviditet till graviditet. Om du är gravid kan du märka ett eller fler av dessa symtom.

Oroa dig inte, risken att du får alla samtidigt är liten. Du behöver inte heller oroa dig om du inte upplever några alls. Det är helt möjligt att bli gravid utan att märka något av dessa tecken på graviditet.

Clearblue

Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.