Graviditetstest
Ultratidigt

Graviditetstest Ultratidigt
Resultat 6 dagar före din missade mens2

När du vill veta om du är gravid kan det vara svårt att vänta med att göra ett test. Det är därför Clearblue® Ultra Early graviditetstest kan användas upp till 6 dagar före utebliven mens, vilket är 5 dagar före dagen du väntar din mens (väntad mens).1

Viktiga fördelar

Kan testa 6 dagar tidigare

Kan testa 6 dagar tidigare

Clearblue® Ultra Early är vårt allra känsligaste test, vilket betyder att du kan testa upp till 6 dagar före utebliven mens (vilket är 5 dagar innan väntad mens).
Läs mer om tidigt graviditetstest

Över 99 % tillförlitligt

Över 99 % tillförlitligt

Från dagen då mens väntas.

Lätt att använda

Lätt att använda

Clearblue® har en ergonomisk design, inklusive en längre, böjd sticka och en bred färgändrande spets.
Vår unika FloodguardTM-teknologi bidrar till att reducera det allra vanligaste användarfelet2 och gör det enklare att testa.

Resultat som är lätta att läsa av

Resultat som är lätta att läsa av

Tydlig och enkel resultatvisning: 2 linjer om du är gravid, 1 linje om du inte är gravid.

Köp nu

Hur man använder Clearblue® Ultra Early graviditetstest

1. När du ska testa

 

  • Testa upp till 6 dagar före utebliven mens, vilket är 5 dagar före väntad mens.
  • Om du testar innan väntad mens ska du använda dagens första urin. Annars kan du testa när som helst under dagen. 
  • Drick inte stora mängder vätska innan du gör testet.

2. Utför testet

Avlägsna folieförpackningen och ta av locket. Använd teststickan omedelbart.

VÄLJ TESTMETOD

VIKTIGT! Den spetsen som ändrar färg blir omedelbart rosa, vilket innebär att urin absorberas.

A) Håll spetsen som ändrar färg i urinstrålen i 5 sekunder. 

ELLER

B) Sänk ned endast spetsen helt i ett urinprov som samlats i en ren och torr behållare i hela 20 sekunder. 

  • Sätt på locket igen och lägg teststickan på en plan yta. 
  • Börja tidtagningen. 

VÄNTA 3 MINUTER innan du läser dina resultat.

3. Läs av ditt resultat

En linje i kontrollfönstret kan börja synas snabbt, men du MÅSTE vänta i 3 minuter innan du läser av ditt resultat.

VIKTIGT! Läs av ditt resultat inom 10 minuter efter att testet utfördes. Bortse från eventuella förändringar av ditt resultat som inträffar efter denna tidpunkt.

Video


Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i jun 18, 2020

Vanliga frågor

Hur fungerar Clearblue® Ultra Early?

⌛ När kan jag testa med Clearblue® Ultra Early?

Du kan testa upp till 6 dagar innan missad mens, vilket är 5 dagar innan din mens väntas.  Om du testar innan väntad mens och får resultatet ”Inte gravid” kan det ändå hända att du är gravid. Se tabellen nedan för resultat från kliniska tester med tidiga graviditetsprov.

 

Antal dagar före väntad mens

1

2

3

4

5

% av prover från gravida kvinnor som gav resultatet ”Gravid”

>99 %

>99 %

>99 %

>96%

>79%

 

 

Mitt test säger att jag är ”gravid”. Vad bör jag göra?

Kontakta din läkare, som kan råda dig om vad du bör göra härnäst.

Mitt test säger att jag är ”Inte gravid” men jag tror fortfarande att jag kan vara det. Vad bör jag göra?

Du är eventuellt inte gravid, eller så är inte hCG-nivån tillräckligt hög för att detekteras ännu. Du kan även ha räknat fel avseende när din mens väntas. Om du testade tidigt bör du testa igen vid väntad mens. Om din mens är sen ska du testa igen om tre dagar.  Om det senare testet ger dig resultatet ”Inte gravid” och du fortfarande inte har fått din mens bör du kontakta din läkare.

Jag har tidigare testat ”Gravid” men har testat igen och fått ett ”Inte gravid” resultat , eller min period har börjat. Vad betyder det?

Trots att testet har en tillförlitlighet på över 99 % avseende att detektera graviditetshormon från dagen då mens väntas är det möjligt att du kan få ett ”Gravid”-resultat och senare få reda på att du inte är gravid (d.v.s. att du senare får ett ”Inte gravid”-resultat eller att du får din mens). Detta kan inträffa på grund av missfall under graviditetens tidiga skeden, vilket kallas ”spontan abort”. Detta är tyvärr inte ovanligt och cirka en av fyra graviditeter upphör på grund av spontan abort. Rådfråga din läkare/barnmorska om du får oväntade resultat.

Kan någon medicinering eller medicinska tillstånd påverka resultatet?

Läs alltid tillverkarens instruktioner för alla läkemedel som du tar innan du utför ett test. Fertilitetsmedicin som innehåller hCG kan påverka resultatet. Vid graviditet utanför livmodern eller om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte fullbordades) kan du få missvisande resultat. Om du närmar dig eller befinner dig i klimakteriet kan du få ett falskt ”Gravid”-resultat trots att du inte är gravid. Testet bör inte påverkas av andra fertilitetsbehandlingar, smärtstillande medel, alkohol, antibiotika eller p-piller. Om du får oväntade resultat bör du prata med din läkare/barnmorska.

När jag använde testet ändrades inte den färgändrande spetsen helt till rosa. Vad bör jag göra?

Eventuellt tillfördes inte en tillräcklig mängd urin. Om den blå linjen i kontrollfönstret visas inom 10 minuter efter att testet utfördes innebär det dock att testet har fungerat.

Jag har tagit testet men ingen blå linje har dykt upp i kontrollfönstret. Vad bör jag göra?

Om det har gått längre än 10 minuter sedan du utförde testet innebär det att testet inte har fungerat. Det kan bero på följande:

  • Den färgändrande spetsen hölls inte nedåtriktad eller teststickan lades inte på en plan yta efter att urinen tillfördes.
  • För mycket eller för lite urin användes. 

Du bör testa igen med ett nytt test och se till att följa instruktionerna. Du kan välja att samla ett urinprov och testa med hjälp av metoden ”Uppsamlat prov”. 

 

Vad gör jag om jag är osäker på mitt resultat?

Se bilder A−D: 

 

 

Bild A: Ditt resultat är ”Inte gravid”. Om du fortfarande tror att du kan vara gravid, se relevant fråga ovan.

Bilder B−D:  Ditt resultat är ”Gravid”. Linjen i resultatfönstret kan se olika ut, men resultatet är ändå ”Gravid” oavsett hur ljus eller mörk den är.

  Bild B: Detta är mer sannolikt om du testar innan väntad mens, när dina hCG-nivåer är relativt låga. 

  Bild C: Detta resultat är vanligt om du testar på eller runt dagen då mens väntas. 

  Bild D: Detta resultat är mer sannolikt om du testar flera dagar efter väntad mens, eftersom hCG-nivåerna då är högre.

 

Om du fortfarande är osäker på ditt resultat bör du vänta med att testa igen i minst tre dagar och se till att följa bruksanvisningen.

Vad är det för tablett inuti testet?

Alla våra tester innehåller en liten torkmedelspellet som absorberar fukt. Den får inte förtäras.
Om du sväljer den av misstag ska du uppsöka vård. Om du har ytterligare frågor, kontakta vår rådgivning på 020-100-507.

  • 79 % av gravidresultaten kan detekteras 6 dagar innan missad mens.
  • 2. Data finns arkiverade.