Kontakta oss

Behöver du ett tydligt svar?

Vi finns alltid tillgängliga på Clearblue om du behöver hjälp.

Observera att samtal spelas in för utbildnings- och kvalitetssyften. Genom att använda dessa tjänster går du med på våra Användningsvillkor och Sekretesspolicy.

Ring den konfidentiella Clearblue-hjälplinjen

Att ringa oss är oftast det bästa sättet om vi ska kunna hjälpa dig med produktrelaterade frågor eller om vi inte har mött dina förväntningar. Ha gärna förpackningen nära till hands när du ringer så att du kan läsa upp LOT-numret på förpackningen.

Öppet 09:00–12:00 Mån–Fre, helgdagar ej inräknade

Gratis samtal från fasta nät, kan kosta från mobiltelefon.

Clearblue Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.