Ägglossningstest Advanced Digital

Ägglossningstest Advanced Digital
Identifierar normalt 4 eller fler fertila dagar.

Under varje cykel finns det bara ett fåtal dagar då en kvinna kan bli med barn, så det är mycket viktigt att ha sex på just dessa dagar om du försöker bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA testet som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i varje cykel. Det spårar två viktiga fertilitetshormoner för att identifiera dina dagar med hög OCH maximal fertilitet, så att du får fler möjligheter att bli gravid.

 

Identifierar normalt fyra eller fler fertila dagar

Identifierar normalt fyra eller fler fertila dagar1

Eftersom testet identifierar fler fertila dagar före ägglossningen än något annat test får du fler chanser att bli gravid och kan planera i förväg när du ska ha sex med din partner.

Spårar två viktiga fertilitetshormoner

Spårar två viktiga fertilitetshormoner

Detta är det enda ägglossningstestet som spårar både luteiniserande hormon och östrogen för att identifiera en längre fertil period.

Smart teknologi och tydliga digitala resultat

Smart teknologi och tydliga digitala resultat

Tack vare testets unika algoritm anpassar det sig till din individuella hormonprofil, och risken att du missar dina fertila dagar blir mindre. Den tydliga digitala skärmen visar en Clearblue®-smiley-symbol när den har identifierat de bästa dagarna för dig att bli gravid, så att du vet att din kropp är redo.

Det enda märket med en återanvändbar avläsare

Det enda märket med en återanvändbar avläsare

Om du har ägglossningsteststickor kvar efter att du har identifierat din första LH-ökning kan du använda dem med samma testhållare för att identifiera dina fertila dagar under nästa cykel, om du inte redan är gravid.

 

Fungerar annorlunda än andra ägglossningstester

Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest fungerar annorlunda än andra ägglossningstester eftersom det är utformat för att detektera två olika hormoner: östrogen och LH. När det detekterar en ökning i din östrogennivå så visas Hög fertilitet (blinkande smiley-symbol). Testet fortsätter att visa Hög fertilitet under de nästkommande dagarna, under tiden det söker efter en LH-ökning. När LH-ökningen detekteras visar testet Maximal fertilitet (fast smiley-symbol).

Fem saker du behöver veta innan du använder testet

Maximal fertilitet visas på skärmen i 48 timmar

Maximal fertilitet visas utan avbrott i 48 timmar när resultatet har identifierats.

Du kan inte göra några fler tester under tiden Maximal fertilitet visas, eftersom hållaren inte kan avläsa dessa tester.

 

Fyra eller fler fertila dagar

Antalet fertila dagar som visas är personliga för dig

Alla cykler är inte likadana. Antalet fertila dagar som visas är personliga för dig.

Varje kvinnas cykel är unik och hormonnivåer skiljer sig åt. I en studie av 87 kvinnor observerade vi:

Antal dagar med Hög fertilitet före Maximal fertilitet Antal kvinnor
0–4 57 (66 %)
5–9 22 (25 %)
10+ 1 (1 %)
Ingen Maximal fertilitet detekterad efter Hög fertilitet 7 (8 %)
TOTALT 87 (100 %)

 

Fler än nio fertila dagar

Har du fått fler än nio dagar med Hög fertilitet?

Om fler än nio dagar med Hög fertilitet visas kan du sluta göra tester under den pågående cykeln.
– Om du började testa på rätt dag enligt din normala cykellängd och nio eller fler dagar med Hög fertilitet visas, är det osannolikt att Maximal fertilitet kommer att visas under den aktuella cykeln.
– Ibland händer det att vissa kvinnor har en LH-ökning som är för låg för att detekteras av testet, eller att de inte har någon ägglossning under en viss cykel, och därför identifieras ingen Maximal fertilitet. Detta är inte ovanligt och kan inträffa i cirka 8 procent av alla cykler. Om ingen Maximal fertilitet visas under tre på varandra följande cykler rekommenderar vi att du tar upp detta med din läkare.

 

Testa en gång per dag

Testa en gång per dag

Gör endast ett test per dag tills du får resultatet Hög fertilitet. – För att resultatet Hög fertilitet ska vara tillförlitligt måste du använda den första urinen efter din längsta sömnperiod. – När Hög fertilitet väl har visats kan du testa oftare, men undvik att dricka stora mängder vätska innan du gör testet.

 

Ta inte ur batterierna

Ta inte ur batterierna

Om du tar ur batterierna från hållaren kommer du inte att kunna använda den igen. Om du undrar över något kan du läsa bruksanvisningen eller kontakta vår rådgivning.

 

Köp nu

Vad tycker andra?

Så här använder du Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest

1. Innan testning

– Läs alltid instruktionerna på förpackningen och i bruksanvisningen noga innan du använder testet.

– Gör alltid testet med den första urinen efter din längsta sömnperiod.

– Du behöver känna till din vanliga cykellängd innan du börjar testa för att säkerställa att du testar dig vid rätt tidpunkt så att testet kan identifiera dina dagar med hög och maximal fertilitet.

– Dagen då din mens börjar (första dagen med full blödning) är dag 1. Din cykellängd är det totala antalet dagar från dag 1 fram till och inklusive dagen innan din nästa mens börjar.

– När du känner till din cykellängd kan du använda tabellen nedan för att ta reda på när du ska börja testa:

 
Din cykellängd i dagar21 eller färre2223242526272829303132333435363738394041 eller fler
Börja testa på dagen som anges under din cykellängd566677789101112131415161718192020 dagar före nästa mens
 

2. Gör dig klar att testa

– Ta ut teststickan ur folieförpackningen.

– Avlägsna locket från teststickan.

 
Gör dig klar att testa

– Rikta in ägglossningsteststickan så att dess lila pil är i linje med pilen på testhållaren.

– För in teststickan tills den klickar på plats.

– Ägglossningstestet börjar arbeta när du har fört in teststickan på rätt sätt.

 
Gör dig klar att testa
 

 

Gör dig klar att testa– Om det är första gången du använder testhållaren kommer symbolen ”Ny cykel” att blinka kort.

 

Gör dig klar att testa– Vänta tills symbolen ”Test redo” visas och gör sedan testet omedelbart.

 

3. Att utföra testet

Utföra testet– Håll uppsugningsspetsen nedåtriktad i urinstrålen i 3 sekunder.
– Eller samla upp ett urinprov i en ren och torr behållare. Doppa provtagaren i urinen i 15 sekunder.
– Symbolen ”Test redo” börjar blinka efter en minut för att visa att testet fungerar.

 

4. Vänta fem minuter

Vänta i fem minuter– Inom en minut börjar symbolen ”Test redo” att blinka för att visa att testet fungerar.

 

Vänta i fem minuter– Håll provtagaren nedåtriktad eller lägg teststickan på en plan yta.

– Håll aldrig testet med den absorberande uppsugningsspetsen riktad uppåt under testets gång.
 
– Ditt resultat visas på skärmen efter fem minuter.

 

5. Läsa av dina resultat

Läs av dina resultat
Låg fertilitet – en tom cirkel

 

– En tom cirkel indikerar låg fertilitet. Ha samlag för njutningens skull i dag, eftersom det är osannolikt – men inte omöjligt – att du blir gravid. Ditt resultat visas i åtta minuter. 
– Gör inte om testet idag. Testa imorgon igen med den första urinen efter den längsta sömnperioden. 
– Obs! Testet letar efter den ökning i östrogennivåerna som visar att du har nått Hög fertilitet. För att resultatet Hög fertilitet ska vara tillförlitligt är det viktigt att du gör testet enbart en gång per dag.

 

Läs av dina resultat
Hög fertilitet – en blinkande smiley-symbol

 

– När testet upptäcker en ökning i din östrogennivå för första gången visar den resultatet Hög fertilitet (en blinkande smiley-symbol). Ditt resultat visas i åtta minuter. 
– De följande dagarna fortsätter testet att visa resultatet Hög fertilitet under tiden det inväntar din LH-ökning. Fortsätt att göra tester dagligen för att identifiera LH-ökningen. 
– Efter den första dagen med resultatet Hög fertilitet kan du göra fler tester per dag om du vill, men undvik att dricka stora mängder vätska innan du testar. 

Om du får resultatet Hög fertilitet i mer än nio dagar, läs fråga 2 och 4 under Vanliga frågor och svar.

 

Läs av dina resultat
Maximal fertilitet – en fast smiley-symbol som visas utan avbrott i 48 timmar

 

Du kan inte göra några fler tester under tiden Maximal fertilitet visas, eftersom hållaren inte kan avläsa dessa tester.

 

6. Efter testet

– Ta ur teststickan omedelbart och släng den i det vanliga hushållsavfallet.

 
Efter testet

Video

Vanliga frågor

Resultatet Maximal fertilitet (fast smiley-symbol) försvinner inte. Är det något fel på testet?

• När din LH-ökning väl har identifierats visas en fast smiley-symbol utan avbrott på testets skärm i 48 timmar. Detta innebär att du har nått dina två mest fertila dagar.
• Du kan inte göra några fler tester under tiden Maximal fertilitet visas på skärmen, eftersom hållaren inte kan avläsa dessa tester. Du kan spara återstående teststickor och använda dem under kommande cykler om så behövs. 
• Ta inte ur batterierna för att försöka återställa hållaren. Om du gör det skadas hållaren och kan inte användas igen.

Jag har gjort alla tester enligt anvisningarna, men har ännu inte fått resultatet Hög fertilitet. Vad bör jag göra?

• Antalet teststickor som finns i förpackningen räcker för de flesta kvinnor med regelbundna cykler för att detektera dagarna med Hög och Maximal fertilitet. Det kan dock hända att du kan behöva göra fler tester om din cykellängd är lång eller oregelbunden. Du bör använda samma hållare med teststickor från en ny förpackning. 
• En del kvinnor ser eventuellt inte dagar med Hög fertilitet, utan enbart dagar med Maximal fertilitet. Det kan bero på att östrogennivån inte är tillräckligt hög för att detekteras av testet eller att de började testa för sent i cykeln. Resultatet Maximal fertilitet är emellertid fortfarande tillförlitligt, och att ha sex på dessa dagar maximerar dina chanser att bli gravid.

Jag har gjort testerna enligt anvisningarna men har inte sett exakt fyra fertila dagar. Vad innebär det?

  • Hormonnivåer och cykellängder varierar mellan olika kvinnor, och mellan olika cykler hos en och samma kvinna. Antalet fertila dagar som visas under varje cykel är personliga för dig, och vissa kvinnor kan ha fler, och ibland färre, än fyra fertila dagar. I en studie av 87 kvinnor observerade vi:
 
Antal dagar med Hög fertilitet före Maximal fertilitetAntal kvinnor
0–457 (66 %)
5–922 (25 %)
10+1 (1 %)
Ingen Maximal fertilitet detekterad efter Hög fertilitet7 (8 %)
TOTALT87 (100 %)

Testet har visat Hög fertilitet under en lång tid. Jag är väl inte fertil under hela den här perioden?

• När testet detekterar en ökning i din östrogennivå så visas Hög fertilitet (blinkande smiley-symbol). Testet fortsätter att visa Hög fertilitet under de nästkommande dagarna, under tiden det söker efter LH-ökningen.
• Om du börjar testa för tidigt under cykeln, alternativt för sent (efter att LH-ökningen redan har ägt rum), kan det hända att du ser många dagar med Hög fertilitet. 
• Om du började testa på rätt dag enligt din normala cykellängd och nio eller fler dagar med Hög fertilitet visas, är det osannolikt att Maximal fertilitet kommer att visas under den aktuella cykeln. I detta fall kan du sluta testa under denna cykel och spara återstående tester till nästa cykel. 
• Ibland händer det att vissa kvinnor har en LH-ökning som är för låg för att detekteras av testet, eller att de inte har någon ägglossning under en viss cykel, och då kan flera dagar med Hög fertilitet visas utan att Maximal fertilitet dyker upp. Detta är inte ovanligt och kan inträffa i cirka 8 procent av alla cykler. 
• Om ingen Maximal fertilitet visas under tre på varandra följande cykler rekommenderar vi att du tar upp detta med din läkare. 
• Kom ihåg att resultaten är personliga för dig och att du kan komma att se fler än två dagar med Hög fertilitet – se tabellen under fråga 3.

Kan jag testa oftare än en gång per dag om jag vill?

För att resultatet Hög fertilitet ska vara pålitligt är det viktigt att du bara testar en gång per dag och använder den första urinen efter din längsta sömnperiod. 

När den första dagen med Hög fertilitet har visats och testet börjar leta efter din LH-ökning kan du testa oftare om du vill, men undvik att dricka stora mängder vätska innan du gör ett test.
 

Börjar testet anpassa sig efter min unika cykel redan från första testdagen?

Ja. Testet läser av dina individuella hormonnivåer, och din östrogennivå identifieras redan den första dagen som du testar vid varje cykel. Testet kan emellertid inte visa Hög fertilitet på den första testdagen eftersom det behöver fastställa din baslinje. Efterföljande tester använder sedan denna baslinje för att identifiera ökningar i dina östrogennivåer, och när en sådan ökning detekteras visas Hög fertilitet. Testet visar Hög fertilitet tills din LH-ökning identifieras och resultatet övergår till Maximal fertilitet. Om LH-ökningen detekteras på den första dagen du testar visas resultatet Maximal fertilitet.

Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

Läs alltid tillverkarens instruktioner gällande alla läkemedel som du tar innan du utför ett test. 
Vissa medicinska tillstånd och läkemedel kan ge missvisande resultat, exempelvis om: 
• du är gravid 
• du nyligen har varit gravid 
• du har nått klimakteriet 
• du har försämrad lever- eller njurfunktion 
• du har polycystiskt ovariesyndrom 
• du tar fertilitetsläkemedel som innehåller luteiniserande hormon eller humant koriongonadotropin 
• du tar antibiotika som innehåller tetracykliner 
• du genomgår fertilitetsbehandlingar som inbegriper exempelvis klomifencitrat, vilket kan ge missvisande resultat för Hög fertilitet. Resultat för Maximal fertilitet bör inte påverkas. 

Om du nyligen har varit gravid bör du vänta tills du har haft två naturliga menscykler i rad och noterat hur länge cyklerna varar innan du använder Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest. Rådfråga din läkare/barnmorska om du tar några läkemedel eller har några medicinska tillstånd när du planerar att bli gravid.
Om du har medicinskt diagnostiserade fertilitetsproblem bör du rådfråga din läkare/barnmorska om Clearblue® Advanced Digital är lämpligt för dig. 

Jag har satt i en ny teststicka i Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest och följande symboler har visats på skärmen. Vad betyder det?

symbol för ny cykel

Detta innebär att hållaren är redo att användas för första gången. Symbolen visas också om du testar efter att du har fått resultatet Maximal fertilitet eller om du inte har gjort ett test på tre eller fler dagar i rad. Om du har missat tre eller fler tester och inte har sett resultatet Maximal fertilitet tror testhållaren att du testar för första gången. Om du fortsätter testa är det inte säkert att hållaren kan detektera Hög eller Maximal fertilitet. Det är bättre att du väntar med att testa igen tills din nästa cykel.

Min cykellängd varierar, när ska jag börja testa med Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest?

Om din cykellängd varierar ska du använda den kortaste av de senaste sex cyklerna för att beräkna när du ska börja testa.

Vad händer om jag inte utförde testet med den första urinen efter att jag sovit som längst?

Testa så fort som möjligt, men undvik att dricka stora mängder vätska innan du gör testet. Om du inte använder den första urinen efter att din längsta sömnperiod kan du få oväntade resultat för Hög fertilitet. Därför är det viktigt att du kommer ihåg att använda den första urinen efter att du sovit som längst.

Kan jag köpa fler teststickor till Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest, eller använda hållaren med teststickor som tillhör en annan produkt?

Nej, teststickor finns inte att köpa separat. Du kan enbart använda teststickor som tillhör Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest med hållaren.

Hur tillförlitligt är Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest?

Vid laboratorietester har testet visats vara över 99 procent tillförlitligt avseende att detektera LH-ökningen (maximal fertilitet).2

dot-pinpoints

Ägglossningstest Digital: visar dina 2 mest fertila dagar

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker bli gravid.

  • 1I en studie med 87 kvinnor identifierades fyra eller fler fertila dagar i 80 procent av cyklerna när faktisk cykellängd användes.
  • 2Känsligheten hos LH-detektionen i Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är 40 mIU/ml uppmätt enligt Third International Standard for urinary LH and FSH for Bioassay (71/264).