Infertilitet och fertilitetsproblem

Infertilitet och fertilitetsproblem

Infertilitet drabbar en betydande andel av befolkningen – cirka 9 till 15 % av alla par i Storbritannien råkar ut för fertilitetsproblem1. I den här artikeln tittar vi på ett antal faktorer som kan orsaka fertilitetsproblem hos både män och kvinnor, vad infertilitet är och hur det diagnostiseras, vad som kan öka risken för fertilitetsproblem, vilka behandlingar som finns och mycket annat.

 • I ungefär 30 % av alla fall beror infertiliteten på kvinnan, i ytterligare 30 % beror den på mannen och i 30 till 40 % kan den kopplas till båda parter eller är oförklarlig1.
 • Hos kvinnor förknippas infertiliteten oftast med hormoner eller problem med äggledarna eller livmodern.
 • Om en kvinna inte har ägglossning är det viktigt att detta upptäcks så snart som möjligt så att hennes läkare kan vidta lämpliga åtgärder.
 • Hos män är infertiliteten oftast kopplad till ett lågt spermieantal eller impotens.
 • Livsstilsfaktorer såsom vikt, rökning och alkoholkonsumtion kan försämra fertiliteten hos både män och kvinnor.
 • Om du har försökt få barn i ett år utan att lyckas och är under 35 år bör du uppsöka vårdpersonal för att få råd. Om du är över 35 år bör du söka hjälp när du har försökt i sex månader, och om du är över 40 år bör du söka hjälp direkt.

Vad är infertilitet?

Infertilitet är när ett par försöker få barn men kvinnan inte blir gravid inom ett år trots regelbundet oskyddat samlag.

Många par – i själva verket hälften – har svårt för att bli gravida eftersom de har samlag vid fel tidpunkt2 och missar kvinnans fertila dagar.

Om ni har samlag regelbundet och du fortfarande inte har blivit gravid efter ett år (eller efter sex månader om du är över 35 år) är det dock en god idé att rådgöra med din läkare eftersom det finns risk för att du eller din partner kan vara infertil, eller ibland kan båda vara det. 

Vilka är symtomen och tecknen på infertilitet?

Infertilitet kan ha många olika orsaker, så symtomen kan variera beroende på den bakomliggande orsaken.

Det viktigaste symtomet, som är gemensamt för alla, är naturligtvis oförmågan att bli gravid. Ett annat tecken hos kvinnor är att menscyklerna är för långa, för korta, oregelbundna eller uteblir helt. Detta kan nämligen tyda på att det inte sker någon ägglossning.

Annars finns det inga tecken eller symtom som pekar på infertilitet.

Du kanske vill konsultera din läkare om:

 • Ni har försökt i mer än ett år.
 • Du är över 35 år och har försökt i sex månader.
 • Du har anledning att vara orolig för din fertilitet.

Vad kan orsaka infertilitet och fertilitetsproblem?

Det finns många möjliga orsaker till infertilitet hos både män och kvinnor. Nedan kan du läsa om några av de vanligaste tillstånden och andra orsaker som kan resultera i fertilitetsproblem hos kvinnor, män och par. 

Tänk på att listan inte är uttömmande och att din vårdgivare har den medicinska expertis som krävs för att ställa en diagnos utifrån din individuella situation.

Vad kan orsaka infertilitet hos kvinnor? 

För kvinnor finns det två vanliga områden där saker kan gå fel och göra det svårt att bli gravid, nämligen problem med hormonerna och problem med äggledarna eller livmodern.

1. Hormonproblem

Utebliven ägglossning

Ägglossning styrs av fertilitetshormoner. Om dina hormonnivåer av någon anledning är ur balans kan ägglossningen påverkas. Vid utebliven ägglossning kan en kvinnas äggstock inte producera, utveckla eller frigöra ett ägg. Om mensen är mycket oregelbunden eller uteblir helt kan det vara tecken på möjliga ägglossningsproblem.

De flesta kvinnor har någon gång under sin reproduktiva period i livet menscykler med utebliven ägglossning. Detta är vanligast hos unga kvinnor som precis har fått sin mens eller hos äldre kvinnor som närmar sig klimakteriet – men cykler med utebliven ägglossning inträffar även hos friska kvinnor som har regelbunden mens.

Vissa kvinnor har kronisk utebliven ägglossning, vilket kan vara ett tecken på en bakomliggande hormonrubbning, till exempel polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), som kan göra det svårt att bli gravid på naturlig väg3.

Hormonrubbningar som påverkar ägglossningen kan orsakas av många faktorer. Till dessa hör drastiska viktförändringar, stress, ansträngande träning och sjukdom.

Om en frisk kvinna med regelbunden mens använder ägglossningstester eller Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor och upptäcker att hon ibland har cykler med utebliven ägglossning, är detta helt normalt och ska inte ha någon påverkan på fertiliteten. Om ägglossningstestet dock inte detekterar någon LH-ökning (”maximal fertilitet” med Clearblue Advanced Ägglossningstest) under tre på varandra följande cykler, kan det vara en bra idé att rådfråga vårdpersonal om detta.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Begreppet ”polycystiska äggstockar” syftar på äggstockar som innehåller flera små ”cystor” eller äggblåsor som inte har utvecklats ordentligt, ofta till följd av hormonrubbningar. 

Symtomen kan inbegripa oregelbunden eller utebliven mens, viktuppgång, riklig hårväxt och problem med att bli gravid. Uppskattningsvis har var tionde kvinna i Storbritannien polycystiska äggstockar4. En kvinna kan dock ha flera cystor på äggstockarna utan att ha PCOS.  

Den 13 april 2020 fick min man och jag reda på att vi skulle bli föräldrar. ÄNTLIGEN. Vi hade försökt få barn i ett och ett halvt år.
Jag fick diagnosen PCOS när jag var 16 och trodde aldrig att jag skulle kunna bli gravid. Vi kämpade oss igenom det och gav aldrig upp. Nu är jag 27 och kan knappt bärga mig tills jag får träffa vår bebis i december. 
Tack Clearblue för att jag fick så tydliga resultat!

Andrea, USA (2020) – Ta del av fler berättelser på #Conceptionhood 
 

Kort lutealfas

Om antalet dagar mellan din ägglossning och början på din nästa mens är för få (färre än tio) kan detta betyda att även om du kan bli gravid, kan det befruktade ägget stötas bort innan det hinner fastna i livmoderslemhinnan. 

Du kanske upptäcker att du har en kort lutealfas om du använder ett ägglossningstest eller en fertilitetsmonitor för att kontrollera vilken dag du har ägglossning och märker att mensen kommer tätt inpå (efter mindre än tio dagar).

Om du vill beräkna hur lång din lutealfas är ska du räkna antalet dagar från andra dagen med maximal fertilitet fram till dagen då din mens börjar. Om du tror att din lutealfas är för kort kan du rådgöra med din läkare, eftersom detta eventuellt kan behandlas.

Jag har mycket korta cykler – är det därför jag inte kan bli gravid?

Professor Michael Thomas

En normal cykel varar oftast mellan 23 och 35 dagar. Cykler som är kortare eller längre än så kan ibland vara förknippade med fertilitetsproblem. Under en kvinnas reproduktiva period kommer hennes typiska cykellängd att ligga inom detta intervall. Om dina cykler vanligtvis är kortare än 23 dagar ska du konsultera en läkare. Om du använder fertilitetsmonitor eller ägglossningstest för hemmabruk kan du beräkna tiden för ägglossning.

Tidigt klimakterium

När du har nått klimakteriet kan du inte längre bli gravid, och under perioden före klimakteriet (perimenopausen) kan det vara mycket svårt att bli gravid. Om din mamma hade ett tidigt klimakterium är sannolikheten för ett tidigt klimakterium mycket högre, så försök att ta reda på i vilken ålder hon kom i klimakteriet. Om hon hade ett tidigt klimakterium kan det vara en bra idé att prata med din vårdkontakt om dina framtida planer på att bli gravid.

2. Problem med äggledare och livmoder

Äggen transporteras från äggstocken till livmodern genom äggledarna. En blockering i äggledarna kan hindra spermier från att nå ägget, och en tillväxt i livmodern kan hindra ett befruktat ägg från att fästa. Nedan beskriver vi några av dessa potentiella problem mer detaljerat.

Obehandlad klamydiainfektion

Den vanligaste orsaken till blockerade äggledare är en obehandlad klamydiainfektion. Klamydia är en vanlig infektion som enkelt kan överföras vid oskyddat samlag. 

Eftersom symtomen är svåra att upptäcka vet vissa kvinnor inte att de har haft en klamydiainfektion. Om det finns en risk att du har fått klamydia ska du gå till din läkare och testa dig.

Myom

Dessa är onormala utväxter av muskelvävnad i livmodern som kan blockera äggledarna eller hindra ett befruktat ägg från att fästa. Uppsök läkare för att få ytterligare råd.

Endometrios

Detta är när vävnaden som utgör livmoderns slemhinna växer utanpå livmodern. Den kan blockera äggledarna och förhindra befruktning. Endometrios kan orsaka kraftiga eller mycket smärtsamma menstruationer. Tillståndet kan behandlas med läkemedel eller genom borttagning av den extra vävnaden. Din läkare kan berätta mer.

Jag lider av endometrios och är orolig för att jag inte kommer att kunna bli gravid – bör jag vara det?

Professor William Ledger, fertilitetsspecialist

Många kvinnor med lindrig endometrios kan bli gravida på naturlig väg, men risken för att fertilitetsproblem utvecklas är högre. Allvarlig endometrios kan skada äggledarna och äggstockarna, och sammanväxningarna som kan följa av endometrios kan också blockera äggledarna. Din gynekolog kan ge dig råd om vad du kan göra åt detta. Om du har endometrios ska du inte försöka att bli gravid under längre tid än några månader utan att uppsöka rådgivning.


Hur diagnostiseras infertilitet?

Visste du att det i upp till 50 % av de fall där par inte kan bli gravida åtminstone delvis beror på ett problem hos mannen5? Det finns tre huvudsakliga problem som påverkar fertiliteten hos män, nämligen lågt spermieantal eller dålig spermiekvalitet, impotens och en grupp andra, mindre vanliga, orsaker. Fortsätt läsa om du vill veta mer om var och en av dessa.

Lågt spermieantal eller dålig spermiekvalitet

Om det finns färre spermier än normalt i mannens sädesvätska är chanserna att befrukta ägget mindre. Om spermiernas kvalitet är dålig kan de eventuellt inte nå fram till ägget eller bryta igenom äggets membran och befrukta det.

Spermieproduktionen kan avta om testiklarna inte hålls svala. Att bära lösa underkläder kan bidra till att testiklarna inte blir för varma. Spermieantalet och spermiekvaliteten kan bedömas genom ett enkelt test hos din läkare.

Impotens

Om mannen har problem med att få och upprätthålla erektion, antingen av fysiska eller psykiska anledningar, kan det vara svårt för honom att ha sex. Det finns hjälp för detta som din läkare kan ge dig mer information om.

Andra orsaker

Bland de mindre vanliga orsakerna till manlig infertilitet kan nämnas blockering av det rör som leder spermierna från testiklarna, genetiska tillstånd, hormonproblem och andra mer sällsynta tillstånd. Genom tester kan din läkare fastställa om något av dessa problem förekommer.


Vad kan öka risken för infertilitet?

Det finns andra faktorer som kan påverka både mäns och kvinnors fertilitet.

Alkoholintag

Både kvinnors och mäns fertilitet kan påverkas av att dricka för mycket alkohol. Att minska ditt alkoholintag kan underlätta för dig att bli gravid. Dessutom kan alkoholkonsumtion under graviditeten påverka barnets hälsa, så om du försöker bli gravid bör du dra ner på alkoholmängden (eller avstå helt) eftersom du aldrig vet när du lyckas bli gravid.

Rökning

Jämfört med icke-rökare har män som röker ett lägre spermieantal och ett högre antal onormala spermier. Hos kvinnor kan rökning påverka fertiliteten och medföra ett tidigt klimakterium. Det kan också öka risken för missfall och för tidigt värkarbete. Rökning är mycket skadligt för ditt ofödda barns hälsa, och det är bäst att sluta röka innan du blir gravid.

Både du och din partner bör försöka sluta röka om ni försöker bli gravida.

Droger/narkotika

Det finns många olika typer av narkotika och olagliga droger, och hur dessa påverkar fertiliteten har inte studerats ingående. Eftersom många droger kan vara skadliga för fostrets utveckling bör du sluta använda alla typer av droger när du försöker bli gravid (om de är olagliga ska du naturligtvis sluta med dem!).

Kroppsbyggarpreparat

Vissa kroppsbyggare använder substanser som kan påverka fertiliteten: 

 • Testosteron. Testosterontillskott (kallas även testosteronersättning) kan påverka spermieproduktionen negativt. När man tar testosteron får testiklarna signaler om att testosteronproduktionen har ökat och spermieproduktionen blockeras. Dessutom stannar den naturliga testosteronproduktionen av, vilket gör att nivån i testiklarna sjunker kraftigt och är för låg för att ge en stark spermieproduktion. Den goda nyheten är att man kan vända detta genom att sluta ta testosterontillskottet, men det kan ta sex till tolv månader innan spermieproduktionen återgår till det normala.  
 • Anabola steroider. Precis som i fallet med testosterontillskott kan anabola steroider störa de hormonsignaler som behövs för att producera spermier. Hur stor skadan blir beror på vilket preparat som tas, hur stor dosen är och hur lång tid det tas. Lyckligtvis återupptas spermieproduktionen inom tre till tolv månader efter att man har slutat med preparatet.
   

Vikt

Undervikt eller övervikt kan påverka din menscykel och minska dina chanser att bli gravid. Överviktiga män kan ha ett lägre spermieantal och sämre spermiekvalitet. 

Rådgör med din läkare eller barnmorska för att ta reda på din idealvikt och för att få praktiska råd om att gå ner eller upp i vikt om det behövs.

Läkemedel

Om du eller din partner tar några läkemedel bör ni stämma av med er läkare att de inte påverkar fertiliteten. Om läkemedlen försämrar fertiliteten kan det finnas alternativa mediciner att byta till.

Glidmedel

Vissa vaginala, spermiedödande glidmedel som används mot vaginal torrhet under samlag kan hindra spermiernas rörlighet, vilket kan påverka chanserna till befruktning.

Vaginal torrhet är vanligare än man tror. I en studie som genomfördes i elva länder med cirka 6 500 kvinnor rapporterade upp till 18 % av kvinnorna i åldrarna 18–34 år att de alltid eller ofta upplevde vaginal torrhet6. Problemet kan försvärras när man försöker blir gravid eftersom det är vanligt att man har samlag ofta under dessa perioder. 

Vissa av de vanligaste glidmedlen kan vara skadliga för spermierna, vilket innebär att chansen att bli gravid är lägre när dessa medel används. Det finns spermievänliga glidmedel att köpa.

Ålder

En kvinna föds med en livstidsuppsättning av ägg, och antalet ägg minskar gradvis med åldern. Efter 38 till 40 års ålder ökar förlustgraden och äggens kvalitet försämras. 

Om du är över 35 år är det en bra idé att uppsöka läkare när du har försökt få barn i ungefär sex månader. Om du är över 40 år bör du be din läkare om råd så snart du är redo att försöka bli gravid. 

Oförklarlig infertilitet

Ibland visar alla kliniska tester att inget är fel, men du blir ändå inte gravid efter flera års försök. Detta kan vara mycket frustrerade och stressande eftersom det inte finns något att fokusera på som går att rätta till eller behandla. 

I Storbritannien drabbas cirka ett av fyra par av oförklarlig infertilitet. Om en kvinna lider av oförklarlig infertilitet och fortfarande inte har blivit gravid efter två års regelbundet oskyddat sex, bör IVF-behandling erbjudas7.  

Jag och min man Joel hade försökt bli gravida i många månader utan att lyckas. Vi försökte använda apparna och fick till och med en smiley från Clearblue Ägglossningstest, men vi hade ingen framgång.
Efter månader av väntan, frustration och hopp gjorde vi testet den första dagen det var lockdown i New York. Vi var gravida!! Allt händer av en anledning och i sinom tid.
Tack Clearblue
_xD83D__xDC99_
Madison, USA (2020) – Ta del av fler berättelser på #Conceptionhood 
 

Hur diagnostiseras infertilitet?

Din läkare kan göra en fysisk undersökning, ställa frågor om din livsstil, kontrollera om du tar eventuella mediciner, prata med dig om hur ofta och när du har sex och fråga om andra faktorer som kan påverka din fertilitet.

Din läkare kan också göra följande: 

 • Kontrollera om du har ett hälsosamt kroppsmasseindex (BMI). 
 • Om du är kvinna, undersöka om det finns knölar eller ömhet i bäckenområdet, vilket kan vara symtom på andra hälsoproblem såsom endometrios, myom eller andra tillstånd som kan orsaka infertilitet. 
 • Om du är man, undersöka testiklarna för att se om det finns knölar och kontrollera penis form och struktur med avseende på eventuella avvikelser. 

Därefter kan läkaren ordinera några tester eller remittera dig till en fertilitetsspecialist som kan ställa diagnos och fastställa orsaken till infertiliteten. 

Fertilitetstester för kvinnor

Din läkare kan erbjuda en rad tester för att fastställa infertilitet eller problem med fertiliteten. Dessa kan inkludera: 

 • Blodprover. Med ett blodprov kan man bedöma nivåerna av ett hormon som kallas progesteron och läkaren kan använda provet för att kontrollera om du har ägglossning. Om du har oregelbunden mens kan du bli erbjuden ett annat test som mäter dina gonadotropiner, dvs. de hormoner som stimulerar äggstockarna att producera ägg.  
 • Klamydiatest. Det här testet fastställer om du har en sexuellt överförbar sjukdom som kallas klamydia och som kan orsaka infertilitet. 
 • Ultraljudsundersökning. En ultraljudsundersökning kan användas för att kontrollera äggstockarna, livmodern och äggledarna och avgöra om du har några tillstånd som kan förhindra graviditet (t.ex. myom eller endometrios) eller om det finns blockeringar i äggledarna. 
 • Röntgen. Man kan även använda så kallad hysterosalpingografi, en röntgen av livmodern eller äggledarna efter att ett speciellt färgämne har injicerats, för att hitta eventuella blockeringar i äggledarna. 
 • Laparoskopi. Detta är en typ av titthålsoperation där ett tunt rör med en kamera förs in för att undersöka livmodern, äggledarna och äggstockarna. Den här typen av test används endast om du tidigare har haft en bäckeninflammation eller om andra undersökningar tyder på en möjlig blockering i äggledarna.

Fertilitetstester för män

Om en man misstänks ha fertilitetsproblem kan läkaren till exempel rekommendera följande tester: 

 • Spermieanalys. Den främsta orsaken till infertilitet hos män är lågt spermieantal eller dålig spermiekvalitet, dvs. inte tillräckligt med motila spermier (spermier som rör sig som de ska). En spermieanalys kan hjälpa läkaren att förstå vilka problem det kan handla om.
 • Klamydiatest. Klamydia kan även påverka manlig fertilitet. 

Finns det någon behandling för infertilitet?

Vilken behandling som är möjlig vid infertilitet beror på orsaken. Din läkare kan informera dig om vilka alternativ till infertilitetsbehandling som finns sett till din personliga situation.  Du kan också bli erbjuden mer information om alternativ som assisterad befruktning. 

Vad är sekundär infertilitet? 

Sekundär infertilitet är när en kvinna har svårt att bli gravid trots att hon redan har fött barn. Infertilitet kan bero på båda parterna. Många orsaker till sekundär infertilitet överlappar dem vid primär infertilitet, men några av de vanliga orsakerna är 

 • nedsatt spermieproduktion hos mannen
 • skada på äggledaren
 • ägglossningsrubbningar 
 • endometrios 
 • olika tillstånd i livmodern 
 • komplikationer i samband med tidigare graviditeter eller bukoperationer 
 • förändrade riskfaktorer hos dig eller din partner, till exempel ålder, för stor viktuppgång eller viktnedgång eller en sexuellt överförbar sjukdom som klamydia 
 • vissa mediciner. 

Vanliga frågor om infertilitet

Vad kan orsaka infertilitet hos kvinnor?

Det finns flera möjliga orsaker till infertilitet hos kvinnor, men den vanligaste är anovulation (utebliven ägglossning). Andra möjliga orsaker kan vara en klamydiainfektion, PCOS eller en blockering i äggledarna. Ålder är också en faktor eftersom kvinnor som närmar sig klimakteriet kan ha svårt för att bli gravida.

Kan man få barn om man är infertil?

Det beror på orsaken till infertiliteten. Många infertila par blir gravida utan behandling, och efter att ha försökt i två år lyckas cirka 95 % av paren8.

I vissa fall är det dock inte möjligt att bli gravid utan assisterad befruktning eller någon annan form av behandling.

Hur vet man om en kvinna är infertil?

Om en kvinna har onormalt korta eller långa menstruationer eller oregelbunden eller utebliven mens har hon kanske inte ägglossning, vilket är en av huvudorsakerna till infertilitet.

När ska jag oroa mig för infertilitet?

Om du har försökt bli gravid i över ett år, eller sex månader om du är en kvinna över 35 år, är det bäst att rådgöra med din läkare.

Hur kan jag testa min fertilitet?

Om du oroar dig för att vara infertil kan läkaren rekommendera vissa tester och undersökningar för att diagnostisera eller utesluta eventuella problem.

Sammanfattning

Om du har försökt få barn ett tag och inte har kunnat bli gravid, är det naturligt att du tror att du kan vara infertil. Dock är det viktigt att komma ihåg att det finns många par som har försökt i åratal och där kvinnan till slut får en helt normal graviditet. Om du har försökt i mer än ett år är det dock möjligt att det finns problem som orsakar infertilitet.   

Infertilitet – att försöka få barn i mer än ett år – är också vanligare än du kanske tror. Det finns många möjliga orsaker till infertilitet och både män och kvinnor kan drabbas. Svårigheterna med att få barn kan helt enkelt bero på att tidpunkten för samlag är fel, men de kan också bero på något som kräver behandling. Lyckligtvis finns det många alternativ för par som försöker bli gravida, såsom vissa behandlingar eller till och med assisterad befruktning, som gör att de kan få friska och glada barn. Rådgör med din läkare om du är orolig för infertilitet. 

 1. https://www.britishfertilitysociety.org.uk/fei/what-is-infertility/ (inhämtat i april 2021)
 2. Johnson SR., et al. Hum. Repro. (2011) 26: i236
 3. Hambridge HL., et al. Human Reproduction. (2013) 28: 1687–1694
 4. NHS. Polycystic ovary syndrome. (inhämtat i april 2021)
 5. Kumar n, et al. Journal of human reproductive sciences (2015) 8(4)
 6. Leiblum SR., et al. J Sex Med. (2009) 6: 2425–2433.
 7. https://www.nhs.uk/conditions/infertility/ (inhämtat i april 2021)
 8. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/female-infertility/symptoms-causes/syc-20354308 (inhämtat i april 2021)
promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.