Beräkna ditt barns födelsedatum

Om du är gravid är du troligtvis nyfiken på när ditt barn kommer att födas. Besvara de två frågorna nedan och låt oss beräkna det mest troliga födelsedatumet.

När började din senaste menstruation?
T.ex. 18/06/2019
Hur långa är dina cykler vanligtvis?

För att mäta längden på din menstruationscykel ska du räkna från den dag din menstruation börjar till dagen innan nästa menstruation börjar. Om du är osäker kommer räknaren att anta en typisk längd på 28 dagar.


Hur långt gången är du?

Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator kan beräkna om du blev befruktad för 1–2, 2–3 eller mer än 3 veckor sedan.

Se Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator