Kalkylator för födelsedatum

Beräkna ditt barns födelsedatum

Om du är gravid är du troligtvis nyfiken på när ditt barn kommer att födas. Besvara de två frågorna nedan och låt oss beräkna det mest troliga födelsedatumet.

När började din senaste mens?
T.ex. 24/06/2022
Hur långa är dina cykler vanligtvis?
För att mäta längden på din menstruationscykel ska du räkna från den dag din menstruation börjar till dagen innan nästa menstruation börjar. Om du är osäker kommer räknaren att anta en typisk längd på 28 dagar.
Beräkna ditt förlossningsdatum

Ditt barn kommer sannolikt att födas omkring den*

*Only your physician can accurately determine your due date or the date of your conception based on his/her knowledge of your complete medical condition.
Ändra min

Hur långt gången är du?

Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator kan beräkna om du blev befruktad för 1–2, 2–3 eller mer än 3 veckor sedan.

Se Clearblue Digitalt graviditetstest med veckoindikator


Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i jul 07, 2015

Clearblue Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.