Graviditetstest
med Veckoindikator

Graviditetstest med Veckoindikator
Den enda testet som talar om vilken vecka du är i3

Clearblue Digital graviditetstest med veckoindikator är det första och enda testet som är lika rättvisande som ett ultraljud när det gäller att datumbestämma en graviditet**. En smart Dual Sensor™ visar inte bara om du är ”Gravid” eller ”Inte gravid” utan även hur långt gången du är.

 

Mycket rättvisande … Visar även vilken vecka du är i

Mycket rättvisande … Visar vilken vecka du är i

Det är som två tester i ett – först är det 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka om graviditetshormonet förekommer från och med dagen då du väntar din mens, och om du är gravid visar det ÄVEN hur många veckor det är sedan befruktningen, 1–2, 2–3 eller mer än 3 veckor (3+). Veckoindikatorn är 93 % rättvisande när det gäller att upptäcka när du blev befruktad.

 
Du kan testa upp till fem dagar tidigare

Du kan testa upp till fem dagar tidigare

Så känslig att du kan testa upp till 5 dagar innan missad menstruation*.

 
Otvetydigt tydliga digitala resultat

Otvetydigt tydliga digitala resultat

Inom tre minuter visas resultatet ”Gravid” eller ”Inte gravid” på skärmen. Om resultatet är ”Gravid” kommer testet även att visa tid sedan befruktning (1–2, 2–3 eller 3+ veckor).

 

Köp nu

Vad tycker andra?

Så använder du Clearblue DIGITAL graviditetstest med veckoindikator

1. Innan du börjar

Vänligen läs alltid noggrant igenom hela bruksanvisningen innan du använder Clearblue Digital graviditetstest med veckoindikator.

Om du testar på dagen då du väntar mens kan du testa när som helst under dagen för att få veta om du är gravid. Om du testar dig tidigt och om du vill ha ett rättvisande resultat från veckoindikatorn måste du använda morgonurin. Undvik att dricka för mycket vätska innan du använder det digitala graviditetstestet.

När du ska utföra testet tar du ut teststickan ur folieomslaget och tar av den blå hylsan. Använd testet omedelbart.

 

2. Att utföra testet

Att utföra testetHåll helt enkelt den absorberande toppen så att den pekar neråt i din urinstråle, i 5 sekunder. Försök se till så att resten av det digitala graviditetstestets teststicka inte blir blöt.

Du kan även samla upp ett urinprov i en ren, torr behållare. Placera den absorberande toppen i urinen i endast 20 sekunder.

Sätt tillbaka hylsan och låt testet ligga på ett plant underlag.

Håll teststickan med toppen nedåt eller lägg det digitala graviditetstestet på ett plant underlag medan du väntar på resultatet.

 

Testtoppen uppåt/nedåtVIKTIGT!
Håll aldrig teststickan med den absorberande toppen riktad uppåt under testet.

 

3. Vänta i tre minuter

Vänta i tre minuterEfter att du har gjort Clearblue Digital graviditetstest med veckoindikator visas en blinkande symbol i form av ett timglas på skärmen för att visa att testet fungerar. När timglaset slutar blinka visas ditt resultat.

 

4. Läs av dina resultat

Ditt resultat visas inom tre minuter

Det är möjligt att resultatet ”Gravid” visas före resultatet från veckoindikatorn. Fortsätt vänta tills timglaset har slutat att blinka för att se ditt resultat från veckoindikatorn.

Ditt resultat står kvar på skärmen i ungefär ett dygn.

 
Så läser du av resultaten
ResultatTid sedan befruktningSå datumbestämmer din läkare graviditeten (baserat på en 28-dagarscykel)
Inte gravidDitt resultat är Inte gravid-
Gravid 1–2Ditt resultat är Gravid
och du blev befruktad för ungefär 1–2 veckor sedan.
3–4
Gravid 2–3Ditt resultat är Gravid
och du blev befruktad för ungefär 2–3 veckor sedan.
4–5 veckor
Gravid 3+Ditt resultat är Gravid
och du blev befruktad för mer än 3 veckor sedan.
5+ veckor

 

 

Video

Vanliga frågor

Hur rättvisande är Clearblue DIGITAL graviditetstest med veckoindikator när det upptäcker graviditet?

Det är mer än 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka om du är gravid eller inte, när det används dagen då du väntar mens. Om du utför testet före väntad menstruation och får resultatet ”Inte gravid”, finns det fortfarande en möjlighet att du är gravid. Se nedan.

När kan jag använda Clearblue DIGITAL graviditetstest med veckoindikator?

Mängden graviditetshormon ökar snabbt under den tidiga graviditeten och Clearblue Digital kan användas för test upp till fem dagar innan missad mens (vilket är fyra dagar före väntad mens). I laboratoriestudier med tidiga graviditetsprover gav Clearblue Digital följande resultat:

Antal dagar före förväntad menstruation

-1

-2

-3

-4

% av prov från gravid

kvinnor som får resultatet ”Gravid”

98 %

97 %

90 %

65 %

 

För att ta reda på när du ska ha mens måste du först beräkna hur lång din cykel vanligtvis är. Det gör du genom att räkna antalet dagar från första dagen i menstruationen till dagen innan nästa menstruation börjar.

 

  • Om du har oregelbundna cykler, ska du utgå från din längsta cykel under de senaste månaderna innan du utför testet.
  • Om du inte alls vet när du ska få din menstruation rekommenderar vi att du utför testet tidigast 19 dagar efter senaste gången du hade oskyddat samlag.
 

Hur rättvisande är Clearblue veckoindikator?

Veckoindikatorn är 93 % rättvisande när det gäller att beräkna när du blev befruktad vid jämförelse med tiden sedan ägglossning. En publicerad studie som jämförde datumbestämning med veckoindikator och ultraljud (11–13 veckor) visade att resultaten överensstämde i 97 % av fallen*.

*Johnson et al.  CMRO (2011) 27(2):393-401

 

Clearblue DIGITALT graviditetstest med veckoindikator visar att jag är gravid, men jag tror inte att jag blev befruktad det datum som veckoindikatorn visar. Är detta möjligt?

Veckoindikatorn är 92 % rättvisande när du testar med dagens första morgonurin. Vissa läkemedel och medicinska tillstånd kan påverka resultatet. Se följande fråga.

 

Kan läkemedel eller sjukdom påverka resultatet?

Läs alltid tillverkarens anvisningar för läkemedel du tar, innan du utför ett test.

  • Fertilitetspreparat som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. (Dessa preparat ges vanligtvis som injektioner och om du testar för tidigt efter en sådan injektion kan testresultatet felaktigt visa "Gravid".)
  • Annan fertilitetsbehandling (t.ex. klomifencitrat), smärtstillande och hormonella preventivmedel (t.ex. p-piller) påverkar inte resultatet.
  • Om du nyligen har slutat med hormonella preventivmedel eller använder fertilitetsbehandling som klomifencitrat kan dina menstruationer vara oregelbundna, vilket kan medföra att du testar för tidigt.
  • Utomkvedshavandeskap, äggstockscystor, klimakteriet och vissa ovanliga sjukdomar kan ge missvisande resultat.

Om resultatet inte blir det förväntade bör du rådfråga din barnmorska eller gynekolog.

 

Jag har tidigare testat mig och fått resultatet ”Gravid” men sedan testat igen och fått resultatet ”Inte gravid”, eller min mens har startat. Vad innebär det?

Även om testet är 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka graviditetshormon från och med dagen då mens väntas så är det möjligt att du får resultatet ”Gravid” men senare får veta att du inte är gravid (dvs. du kanske får resultatet ”Inte gravid” vid senare testning eller din mens kanske börjar). Detta kan bero på ett naturligt missfall under graviditetens tidiga stadium. Detta är inte ovanligt, då runt en av fyra graviditeter tyvärr slutar i ett tidigt missfall. Om du får oväntade resultat bör du rådfråga din läkare.

Clearblue DIGITAL graviditetstest med veckoindikator visar att jag inte är gravid. Vad gör jag?

Du är kanske inte gravid, nivåerna på graviditetshormonerna är kanske ännu inte tillräckligt höga för att ge utslag, eller så kan du ha misstagit dig på datumet för väntad menstruation.

  • Om du testade tidigt gör du om testet när du förväntar din menstruation.
  • Om mensen är försenad, testa på nytt efter 3 dagar. Om detta test visar "Inte gravid" och du fortfarande inte har fått din mens bör du kontakta din barnmorska eller gynekolog.

 

Clearblue DIGITALT graviditetstest med veckoindikator visar att jag är gravid. Vad gör jag?

Om testet visar att du är gravid bör du kontakta din barnmorska eller gynekolog som ger dig råd om vad du kan göra härnäst.

Vad är det för tablett inuti testet?

Alla våra tester innehåller en liten torkmedelspellet som absorberar fukt. Den får inte förtäras.
Om du sväljer den av misstag ska du uppsöka vård. Om du har ytterligare frågor, kontakta vår rådgivning på 020-100-507.

clearblue-ultra-early

Resultat 6 dagar innan mensen uteblir

När du vill veta om du är gravid kan det vara svårt att vänta med att göra ett test. Det är därför som Graviditetstest Ultratidigt kan användas upp till 6 dagar innan din uteblivna mens, det vill säga 5 dagar innan du förväntar dig att din mens ska börja.

79 % av gravid-resultaten kan detekteras 6 dagar före utebliven mens.

Accuracy_when_you_need_it_the_most

Precision när du behöver det som mest

Inget annat varumärke är mer tillförlitligt: våra graviditetstest är över 99 % tillförlitliga från den dag du förväntar dig din mens, för trygghet när du behöver det som mest.