Hur identifierar jag mina mest fertila dagar?

Dr Sarah Johnson

Engelsk version granskad av Dr Sarah Johnson i maj 17, 2017
Skriven av Julie Macken.

Hur identifierar jag mina mest fertila dagar?

Under varje cykel är det bara på ett fåtal dagar (vanligtvis sex) som du kan bli gravid –dagarna precis före ägglossningen och på själva ägglossningsdagen. Att känna till när dessa dagar inträffar under din cykel är med andra ord a och o om du försöker bli gravid. Det finns flera tecken och symtom på ägglossning, och de flesta metoder som är avsedda att hjälpa dig identifiera dina mest fertila dagar är baserade på dessa. I den här artikeln tittar vi på tecknen och symtomen och beskriver hur du kan dra nytta av dem:

Tecken och symtom på ägglossning

  • Många kvinnor upplever inte några symtom alls på ägglossning. Kvinnor som upplever symtom anser att de varierar mellan olika cykler.
  • Vissa av tecknen framträder efter att ägglossningen har skett, vilket innebär att de inte är särskilt användbara gällande att beräkna en kvinnas mest fertila dagar under den aktuella cykeln.
  • LH-ökningen (som detekteras av ägglossningstester) inträffar 24–36 timmar före ägglossning.

Ägglossning är namnet på processen som vanligtvis sker en gång varje menscykel, när hormonförändringar medför att en äggstock släpper från sig ett ägg. Detta inträffar vanligtvis 12 till 16 dagar innan nästa mens börjar. Följande är de vanliga tecknen och symtomen på ägglossning.

LH-ökning

När en kvinna närmar sig ägglossningen producerar hennes kropp tilltagande mängder av ett hormon som kallas östrogen, vilket gör att livmoderns slemhinna tjocknar och skapar en miljö som är gynnsam för spermier. De höga östrogennivåerna utlöser en plötslig ökning av ett annat hormon som kallas luteiniserande hormon (LH). LH-ökningen medför att det mogna ägget lossnar från äggstocken – detta är ägglossningen. Ägglossningen sker vanligtvis 24 till 48 timmar efter LH-ökningen, vilket är anledningen till att LH-ökningen är en god indikation på maximal fertilitet.

Temperaturökning

En kvinnas basala (vilande) kroppstemperatur ökar med 0,4–1,0 °C efter ägglossningen. Den här ökningen är vanligtvis för liten för att upptäckas, men kan registreras med en precis termometer.

Smärta vid ägglossning – s.k. ”mittelschmerz”

Cirka var femte kvinna upplever smärta under ägglossningen. Smärtan kan ske precis före, under eller efter ägglossningen. Det finns flera förklaringar till varför smärta uppstår vid ägglossning. Precis innan ägglossningen kan tillväxten av äggblåsor leda till att äggstockens yta sträcks ut och orsakar smärta. Vid tidpunkten för ägglossning frigörs vätska eller blod från den spruckna äggblåsan, vilket kan orsaka irritation i magens slemhinna.

Ägglossningssmärta kan kännas på en sida den ena månaden för att nästa månad kännas på motsatt sida, eller kännas på samma sida flera månader i rad. Smärtan varar normalt bara i några minuter, men kan även vara längre – ibland så länge som 24–48 timmar – och kan vara en kraftig, krampaktig och påtaglig smärta. Den beskrivs dock sällan som svår.

Förändringar i saliv

Det har visats att en kvinnas saliv förändras beroende på mängden av hormonet östrogen som finns i hennes kropp. Under en kvinnas månadscykel inträffar en kraftig ökning av östrogen några dagar innan ägglossningen, och ytterligare en mindre ökning sker några dagar innan hon får mens.

Förändringar i livmoderhalssekret

Under en kvinnas menscykel förändras typen och mängden av livmoderhalssekret (ett sekret som produceras av körtlar i livmoderhalsen). Det kan vara klistrigt eller elastiskt, vitt eller grumligt. Under dagarna precis innan ägglossningen sker en förändring som gör sekretet genomskinligt och elastiskt (det jämförs ofta med äggvita, vilket har gett upphov till benämningen ”äggvitesekret”). Detta sekret är avsett att hjälpa spermierna nå ägget.


Att tolka dessa tecken och symtom för att fastställa dina mest fertila dagar

  • Med vissa metoder är det bara möjligt att identifiera när ägglossningen redan har skett, vilket inte är särskilt användbart för att hjälpa en kvinna att bli gravid under den aktuella cykeln.
  • Ägglossningstester detekterar LH-ökningen som inträffar 24–36 timmar innan ägglossningen.
  • Clearblue ägglossningstester är minst 99 % tillförlitliga avseende att detektera LH-ökningen.
  • Kalendermetoden har visat sig kunna korrekt beräkna de fertila dagarna i endast en tredjedel av alla cykler1.

För att maximera chansen att bli gravid är det viktigt att ha samlag på dagarna precis före ägglossningen och på själva ägglossningsdagen. På följande sätt kan du använda tecknen och symtomen på ägglossning för att identifiera de få fertila dagarna under varje cykel.

Ägglossningstester

Clearblue ägglossningstester och Clearblue Advanced fertilitetsmonitor är enkla att använda och detekterar de viktigaste fertilitetshormonerna genom ett urinprov. De är minst 99 % tillförlitliga avseende att detektera LH-ökningen och kan identifiera upp till sex fertila dagar under varje cykel, d.v.s. de dagar då du har störst chans att bli gravid.

Hitta dina mest fertila dagar

Pregnancy test

Ägglossningstest Advanced Digital

Få svar

 

Kalendermetoden

Om du har en regelbunden menscykel kan du försöka beräkna ägglossningen genom att noggrant dokumentera längden på varje cykel. Du måste dokumentera längden på din cykel under minst ett par månader för att börja bygga upp en helhetsbild. Under mycket regelbundna menscykler inträffar ägglossningen vanligtvis mellan 12 och 16 dagar innan du får din nästa mens. Däremot kan dagen för ägglossning fortfarande variera med flera dagar mellan olika cykler, även vid regelbundna menscykler.

I nyligen utförda studier har kalendermetoden visat sig kunna korrekt beräkna de fertila dagarna i endast en tredjedel av cyklerna2

Registrering av basal kroppstemperatur (BKT)

Den här metoden baseras på det faktum att din basala kroppstemperatur ökar med 0,4–1,0 °C efter ägglossningen – men då är det redan för sent att maximera chansen att bli gravid under den aktuella cykeln2. För att använda denna metod korrekt måste du mäta din basala kroppstemperatur det första du gör varje morgon innan du lämnar sängen. Det tar dessutom flera menscykler innan du börjar få en bild av din fertila period. Det finns många olika faktorer som kan orsaka förändringar av din basala kroppstemperatur, t.ex. förändrade sovvanor, resor och alkoholkonsumtion. Studier har visat att användning av kvinnans basala temperatur för att beräkna fertila dagar (till inom en dag) är mindre än 70%2 tillförlitligt.

Smärta vid ägglossning – s.k. ”mittelschmerz”

Cirka var femte kvinna upplever smärta under ägglossningen. Eftersom smärtan kan ske under, eller till och med efter, ägglossningen är dock detta tecken inte användbart för att identifiera dagarna innan ägglossning eller själva ägglossningsdagen – d.v.s. dagarna då du är som mest fertil.

Observationer av saliv

Det har visats att din saliv förändras beroende på mängden av hormonet östrogen som finns i din kropp, och det finns utrustning som kan hjälpa dig att mäta dessa förändringar. Utrustningen består vanligtvis av ett litet mikroskop med en glasyta. Du placerar lite saliv på glasytan, väntar tills den har torkat och tittar sedan i mikroskopet för att försöka hitta ett ”ormbunksmönster” orsakat av saltkristaller i saliven när östrogennivån är hög. Förändringar i saliv har dock visat sig vara en opålitlig metod för att beräkna ägglossning och metoden kan dessutom vara svår att tolka2. Saliv kan dessutom påverkas av rökning, alkoholintag och av det du äter.

Observation av livmoderhalssekret

Under din menscykel förändras typen och mängden av livmoderhalssekret (ett sekret som produceras av körtlar i livmoderhalsen). Det kan vara klistrigt eller elastiskt, vitt eller grumligt. Dagarna innan ägglossningen blir sekretet genomskinligt och elastiskt, och liknas ofta vid äggvita. Genom att följa dessa förändringar kan du beräkna när din ägglossning sker och försöka ha samlag på dina mest fertila dagar. Den största fördelen med den här metoden är att du får en bättre förståelse för din kropp, och den gör dig mer medveten om de förändringar som sker när din kropp genomgår en menscykel. Däremot kan det ta tid att lära sig att ”läsa av” förändringarna, och ditt livmoderhalssekret kan påverkas av andra faktorer, bland annat infektioner, samlag och vissa läkemedel.promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.

find-your-most-fertile-days

Hitta dina mest fertila dagar

Ägglossningstest är ett exakt och enkelt sätt att identifiera dina mest fertila dagar för att maximera dina chanser att bli gravid.