Integritetspolicy

Senast ändrad 21 december 2020

Detta är SPD:s integritetspolicy.  SPD utgörs av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH och SPD Development Company Limited.  SPD förbinder sig att skydda din personliga integritet. I sin tillämpning av lagstiftningen om dataskydd är SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH det företag som kontrollerar hanteringen av dina personuppgifter på denna webbplats. SPD använder partner för att driva denna webbplats.

I den här policyn beskriver vi vilka typer av uppgifter som samlas in av SPD och våra partner på denna webbplats och när vi utför tjänster samt hur SPD använder och skyddar dessa uppgifter. I policyn kan du läsa vad du ska göra om du inte vill att dina personuppgifter (som definieras nedan under ”Personuppgifter som SPD samlar in”) ska samlas in när du besöker webbplatsen eller begär en tjänst. Här kan du också läsa hur du gör för att begära att få tillgång till, rätta, radera eller invända mot framtida användning av dina personuppgifter.

Policyn gäller endast webbplatsen och tjänsterna som tillhandahålls av SPD. Den omfattar inte, utan begränsning, banderoller, utlottningar och annan reklam eller andra erbjudanden som SPD sponsrar eller deltar i på webbplatser som ägs av tredje part. SPD förbehåller sig rätten att ändra denna policy utan att meddela dig på förhand. SPD publicerar den nya eller ändrade policyn här och vi uppmuntrar dig att besöka sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad. 

Genom att använda denna webbplats eller, om de finns tillgängliga, de tjänster som SPD tillhandahåller (till exempel genom att ringa till vår interna SPD Careline) accepterar du de villkor som anges i den aktuella policyn på denna sida.  Dessutom gäller våra Användarvillkor för webbplatsen och tjänsterna.

Om det finns villkor i policyn som du inte samtycker till ska du inte tillhandahålla några personuppgifter (som definieras nedan under ”Personuppgifter som SPD samlar in”) på denna sida eller när du begär tjänster.

Personuppgifter som SPD samlar in

I denna policy avser ”personuppgifter” information som kan identifiera dig som person, såsom:

 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer och inspelningar när du ringer till SPD Careline
 • Bankinformation
 • Onlinenamn
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Hälsoinformation, såsom information som rör användning av produkter
 • Inställningar för framtida kommunikation
 • Andra uppgifter som rimligen kan användas för att identifiera dig som person och som vi kan samla in när du ringer till oss, besöker vår webbplats eller använder våra mobila applikationer eller tjänster

När du använder webbplatsen eller våra tjänster kan SPD samla in vissa eller alla de typer av personuppgifter som anges ovan. SPD samlar inte in några personuppgifter om du inte själv frivilligt tillhandahåller denna information.

När du lämnar personuppgifter till SPD godkänner du att SPD använder dina uppgifter i enlighet med denna policy. Detta omfattar dina rättigheter, som krävs eller tillåts enligt din lokala lagstiftning, att:

 • begränsa SPD:s användning av personuppgifter som beskrivs i denna policy
 • begära åtkomst till eller kopior av de personuppgifter som SPD samlar in på webbplatsen
 • begära att SPD uppdaterar eller rättar till fel
 • invända mot eller begränsa SPD:s användning av dina personuppgifter 
 • begära att SPD spärrar eller raderar dina personuppgifter från vår databas
 • lämna in ett klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd.

Du kan utöva någon av dessa rättigheter genom att kontakta SPD via de kontaktmetoder som anges i avsnittet ”Kontakt” nedan; vissa av våra tjänster kan vi endast tillhandahålla om du tillhandahåller oss med nödvändiga personuppgifter. Som ett led i skyddet av personuppgifterna som innehas av SPD kan SPD behöva kontrollera din identitet innan vi ger dig tillgång till några uppgifter. I den utsträckning det tillåts av gällande lagar kan SPD ta ut en avgift innan du får en kopia av personuppgifter som innehas av SPD.

SPD har för avsikt att inte samla in eller behålla personuppgifter för barn som är yngre än 13 år gamla eller enligt definition i lokal lagstiftning.  Våra produkter och tjänster är inte avsedda för barn under 13 år.   Om du är under 13 år ber vi dig att inte lämna några personuppgifter på webbplatsen utan att en förälder eller förmyndare uttryckligen samtycker till detta och aktivt deltar.

Så använder SPD dina uppgifter 

När du lämnar personuppgifter på webbplatsen eller när du begär tjänster använder SPD dessa uppgifter för det specifika syfte som de samlades in för, inklusive, men inte begränsat till, följande: 

 • SPD kan be parter att behandla eller analysera insamlade data, bland annat dina personuppgifter, för att förstå och bättre uppfylla våra kunders behov.
 • Om du prenumererar på ett nyhetsbrev via e-post eller begär information från SPD kan SPD skicka information och/eller erbjudanden om SPD-produkter och/eller SPD-tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, eller be dig att delta i undersökningar, kampanjer eller andra aktiviteter som rör våra produkter (inklusive, utan begränsning, rekommendationer av våra produkter). Du kan när som helst välja bort att bli kontaktad av SPD. (Se ”Kontakt” nedan för information om hur du väljer bort olika typer av kommunikation.)
 • Om du begär en produkt eller tjänst från SPD kan SPD använda dina personuppgifter och dela dessa med parter för att slutföra din begäran (inklusive, utan begränsning, för att möjliggöra leverans av produkten eller tjänsten). SPD ger inte dessa parter tillåtelse att använda dina personuppgifter för något annat syfte än för att slutföra din begäran.

Observera att SPD kommer att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag. Dina personuppgifter kan delas med brottsbekämpande myndigheter och säkerhetstjänster i enlighet med lokal lagstiftning i vissa länder.

Övrig information som kan samlas in av SPD

Webbplatsen kan även samla in andra uppgifter från dig. Exempelvis kan SPD med hjälp av cookies samla in information om datum och tid då du besökte webbplatsen, typen av webbläsare du använder och från vilken webbplats du anslöt till vår webbplats.

En cookie är en liten fil som läggs till i enheten när du besöker en webbplats. Filen kan läsas och tolkas av webbplatsen där den skapades. SPD kan använda cookies för att samla in information under ditt besök på denna webbplats, såsom information om vilka delar av webbplatsen du besöker och vilka tjänster du använder genom webbplatsen. SPD samlar in denna information för att bättre kunna anpassa webbplatsen och våra produkter och tjänster efter dina behov och intressen. Cookies kan även användas för att bidra till att snabba upp framtida användning av webbplatsen. Exempelvis kan webbplatsen komma ihåg att du redan har angivit personuppgifter och se till så att du inte ombeds att ange dem igen. De flesta webbläsare är till en början inställda på att automatiskt acceptera cookies. Om du vill kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies eller att uppmärksamma dig på att cookies används. Om du inte accepterar cookies kan det innebära att du kanske inte kan besöka vissa delar av webbplatsen eller få personlig information när du besöker webbplatsen.

Dessutom försöker SPD ständigt att förbättra hur vi marknadsför vår webbplats. För att underlätta detta kan webbnärvarons effektivitet mätas genom att ta reda på när du besökt webbplatsen och vad du klickade på inom webbplatsen. Mätningsstatistik för webbplatsen kan användas för att anpassa din upplevelse samt för att anonymt utvärdera statistik om användningen av webbplatsen. Information om din dator, såsom din IP-adress (ett nummer som identifierar din dator när du surfar på nätet), vilken webbläsare du använder och vilket operativsystem du använder kan också samlas in och kopplas till dina personuppgifter. Detta görs för att säkerställa att webbplatsen presenterar den bästa webbupplevelsen för användarna och att den utgör en effektiv informationsresurs.

Vissa av sidorna du besöker kan även samla in information genom pixeltaggar (även kallade ”clear gifs”) som kan delas med parter som direkt stöder SPD:s marknadsföringsaktiviteter och webbplatsens utveckling. Exempelvis kan information om webbplatsens användning rörande besök på webbplatsen delas med vår reklambyrå för att bättre kunna avgöra vilka banderollannonser som ska finnas på webbplatsen och vilken målgrupp de ska rikta sig till. Informationen som samlas in med hjälp av pixeltaggar är inte personligt identifierbar men skulle kunna kopplas till dina personuppgifter.

När du hämtar våra mobilapplikationer till din mobila enhet kan vi också samla in uppgifter som du lämnar. Vi samlar dessutom in information automatiskt via våra applikationer.

Här är några exempel på de typer av information som vi kan samla in automatiskt via våra applikationer:

 • unika identifierare
 • information om enhetens operativsystem
 • information om hur du använder applikationen.

Slutligen kan SPD kombinera informationen du angivit med annan information som SPD redan har eller som vi fått från tredje part. SPD gör detta för att kunna erbjuda mer anpassade produkter och tjänster som passar dina behov.

Användarinnehåll 

Vissa SPD-webbplatser, sociala medieplattformar och applikationer gör det möjligt för användare att skicka in eget innehåll för andra funktioner, som recensioner och kommentarer. Kom ihåg att all information som du skickar in eller publicerar som användarinnehåll på SPD:s webbplatser eller sociala medieplattformar kan göras offentlig. Var försiktig och tänk efter innan du inkluderar personlig, ekonomisk eller liknande information i detta innehåll eller dessa poster. SPD kan inte hindra andra användare från att använda sådan information på ett sätt som kan bryta mot denna policy eller lagen eller som kan kränka din integritet och säkerhet. SPD är inte ansvariga för följderna av att sådan information publiceras.

Databehandling

Den juridiska grunden för behandlingen av personuppgifter beror på vilken typ av kontakt du haft med SPD. De typer av data som vi samlar in, syftet med och den juridiska grunden för behandlingen av dessa är som följer:

Typ av dataÄndamålJuridisk grund

Careline

E-postadress, namn, telefonnummer, namn på sociala medier och ibland även andra data.

Att slutföra din begäran, att identifiera tidigare kontakter som stöd för pågående produktanvändning, att skicka material som rör din begäran samt att förhindra bedrägerier och uppfylla våra juridiska skyldigheterVårt legitima intresse i att hantera kundärenden 

Marknadsföring

E-postadress, namn, telefonnummer, namn på sociala medier och ibland även andra data.

Att bedriva undersökningar för att ta reda på vad du tycker om våra produkter, att skicka nyhetsbrev och annan marknadsförande information om våra produkter eller att be om rekommendationerDitt samtycke

 

Detta omfattar personuppgifter:

 • som du lämnar till SPD när du använder vår webbplats och våra tjänster
 • som du publicerar på vår webbplats, sociala medieplattformar eller genom våra tjänster
 • som rör din användning av vår webbplats och våra tjänster
 • som ingår i eller rör kommunikation som du skickar till oss, eller
 • som ingår i någon fråga du skickar till oss rörande produkter och/eller tjänster.

Vi kan behandla personuppgifter som beskrivits i andra bestämmelser i denna policy om det behövs för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk, oavsett om detta sker som en del av ett domstolsförfarande eller ett administrativt eller annat icke domstolsbaserat förfarande. Den juridiska grunden för denna behandling är våra legitima intressen, närmare bestämt att skydda och utöva våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras juridiska rättigheter.

Om vi behandlar särskilda typer av personuppgifter, exempelvis hälsoinformation som rör produktanvändning, gör vi detta för att garantera att produkterna håller högsta standard gällande kvalitet och säkerhet.

Länkar till andra webbplatser

SPD kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som en tjänst till våra användare. SPD är inte ansvariga för innehållet I eller driften av dessa andra webbplatser. SPD kan inte garantera dessa andra webbplatsers integritetspolicyer och vi rekommenderar att du konsulterar dessa webbplatsers integritetspolicyer före användning.

Agenter och tjänsteleverantörer

SPD ger ibland parter i uppdrag att utföra olika funktioner åt oss i olika länder. De kan behöva ha tillgång till dina personuppgifter, men endast för att tillhandahålla tjänster enligt vad som beskrivs i denna policy.

Överföring av information utanför det land där du är bosatt

SPD kan överföra dina personuppgifter inom SPD och/eller till andra parter. Dina personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas i ett annat land än det där de samlades in, inklusive USA och Storbritannien. När vi gör detta överför vi uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vi har infört processer och kontroller som vi använder för att säkerställa att personuppgifterna skyddas oavsett vilket land de lagras i eller överförs till.

 

Informationssäkerhet

Vi har vidtagit skyddsåtgärder som ska skydda våra data mot förluster samt oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst till eller användning av data. De är avsedda att i största möjliga utsträckning säkra säkerheten och integriteten för alla våra data, vilket omfattar dina personuppgifter.

Lagringsperiod för personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid det krävs för de syften som anges i denna policy, om inte någon annan lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Kontakt

Om du har några synpunkter eller frågor om vår policy, om du vill rapportera överträdelser av policyn, eller om du vill begära att få tillgång till eller få dina personuppgifter rättade eller raderade, ber vi dig att skriva till SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH., Attention: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Schweiz, eller skicka ett e-postmeddelande till SPD [email protected]

Var medveten om att vi inte kan radera personuppgifter i de situationer där vår lagring krävs för våra egna interna affärsändamål, eller på annat sätt tillåts av dataskyddslagar (såsom förebyggande av bedrägerier och olaglig verksamhet). I dessa situationer kommer vi att behålla dina uppgifter i enlighet med vårt arkivregistreringsprogram, och radera dem säkert i slutet av lagringsperioden.

Om du har produktrelaterade frågor ber vi dig kontakta vår Careline. Vår Careline drivs av SPD Development Company Limited i Storbritannien. Kontaktuppgifterna för Careline visas på den webbplats som tillhör landet där du är bosatt på sidan ”Kontakta oss”. 

Vi ber dig ha produkten och hela förpackningen, inklusive folieomslagen, tillgängliga när du ringer.

Alla samtal spelas in och kan lagras eller övervakas i kvalitetskontrolls- och utbildningssyfte. Dina personuppgifter kan samlas in i enlighet med vad som beskrivits ovan.

Vi välkomnar förslag, idéer eller kommentarer som du har gällande vår webbplats. Du kan skicka dina förslag till [email protected].

Tack för att du besökte vår webbplats.

Clearblue Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.