Tidiga graviditetssymtom

Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i jul 07, 2015

Utebliven eller försenad mens? Vad mer du bör hålla koll på.

Hur ser tidiga graviditetstecken ut?

Det finns flera tecken som kan indikera att du är gravid. Dessa tidiga tecken på graviditet skiljer sig åt mellan olika kvinnor och olika graviditeter. Om du är gravid kan det hända att du lägger märke till ett eller flera av följande tecken. Oroa dig inte, risken att du får alla samtidigt är liten. Du behöver inte heller oroa dig om du inte upplever några alls. Det är möjligt att vara gravid utan att märka av något av dessa graviditetstecken. Oavsett om du upptäcker några av dessa första graviditetstecken eller inga alls, är det enda sättet att avgöra med säkerhet om du är gravid eller inte att göra ett graviditetstest.

1. Utebliven menstruation

Om du har en regelbunden menstruationscykel är detta oftast det tidigaste fysiska tecknet. Ha i åtanke att du kan blöda lite lätt eller fläcka kring tiden för din menstruation även om du är gravid, samt när det befruktade ägget fäster i din livmoder. Om dina cykler inte är regelbundna kan du uppleva andra symtom på graviditet innan du märker att din menstruation har uteblivit.

Vissa kvinnor upplever att de, efter att ha haft en helt normal cykel under ett antal år, plötsligt upphör att menstruera under en längre period. Uteslut först och främst en graviditet med hjälp av ett graviditetstest för hemmabruk. Den medicinska termen för uteblivna menstruationer i mer än 6 månader är amenorré. Det finns många tänkbara orsaker till varför din menstruation plötsligt kan upphöra, bland annat väldigt snabb viktökning eller viktminskning, överdriven motion och stress. Om du märker att du har värmevallningar och ett minskat intresse för samlag kan det hända att du har de första tecknen på menopausen (perimenopaus). Oavsett dina symtom ska du kontakta din läkare om dina regelbundna menstruationer ändras eller avstannar.

Svar från våra experter

Caroline Overton är rådgivare inom obstetrik och gynekologi
vid universitetssjukhuset St Michael's i Bristol.


Är det normalt att fortfarande menstruera under graviditeten?

Caroline Overton

Nej, du ska inte ha några menstruationer under din graviditet. Blödningar under den tidiga graviditeten kan vara normalt, men kan också vara ett tecken på risken för tidigt missfall. Fråga din läkare om du är orolig.

Jag vet att om man testar tidigt (innan menstruationen) är resultatet mindre tillförlitligt. Jag fick resultatet ”Gravid” väntar inte min mens riktigt ännu – kan jag lita på resultatet?

Om du har testat innan du väntar din menstruation och fått resultatet ”Gravid” är det väldigt tillförlitligt och du kan lita på resultatet. Detta betyder att nivån av graviditetshormon var tillräckligt hög för att upptäckas.

Resultat 6 dagar innan missad mens

Early Detection Pregnancy Test

Clearblue graviditetstest Ultratidigt

Läs mer

 

2. Bröstförändringar

Dina bröst kan bli större och kännas ömma eller väldigt känsliga. Blodkärlen på dina bröst kan synas tydligare och din vårtgård (bröstvårtorna) kan mörkna.

Mitt test visade ”Gravid” men jag känner mig inte gravid. Hur kan jag vara säker?

Caroline Overton

Inte alla kvinnor lider av graviditetssymtom, som illamående på morgonen. Känn efter tecken på ömma bröst (vilket kan komma och gå) eftersom detta är det symtom som rapporteras oftast. Dock är alla graviditeter olika, så oroa dig inte.

Är jag gravid?

Early Detection Pregnancy Test

Få svar med Clearblue graviditetstester

Läs mer

 

Andra symtom

3. Trötthet

Du känner dig antagligen ovanligt trött under de första graviditetsveckorna. Detta kan bero på de ökande nivåerna av progesteron som bildas i kroppen för att förstärka slemhinnan i livmodern inför graviditeten.

4. Illamående/morgonillamående

Du kan bli illamående och till och med kräkas mellan graviditetens andra och åttonde vecka. Detta går oftast över kring den sextonde veckan. Även om det ofta kallas morgonillamående kan det ske när som helst på dagen eller natten – och kan till och med påverka dig hela tiden.

Jag mår väldigt illa och kämpar för att kunna äta. Kommer detta att påverka mitt barn?

Caroline Overton

Nej, ditt barn tar vad det behöver från din kropp. När du lider av morgonillamående ska du se till att du dricker mycket vatten och försöka äta lite och ofta. Akupressurband kan hjälpa. Kräkningar och illamående under graviditeten drabbar cirka åtta av tio gravida kvinnor.

När ska man ta graviditetstest?

Early Detection Pregnancy Test

Läs mer

 

5. Graviditetsillamående

Omkring en av 100 kvinnor kan lida av graviditetsillamående. Graviditetsillamående fortsätter normalt långt in i den första trimestern (12 till 13 veckor) och orsakar så frekventa och svåra kräkningar att ingen mat eller vätska kan behållas. Tillståndet kan ofta behandlas och det är endast i ovanliga fall som det kan orsaka komplikationer under graviditeten, men kontakta gärna en läkare och fråga om råd om du lider av allvarligt illamående.

Caroline Overton

Läkemedel mot illamående kan skrivas ut av din läkare men rekommenderas bara för kvinnor som lider av uttorkning – symtomen inkluderar en väldigt torr mun och koncentrerad urin (mörkgult till färgen).

6. Går på toaletten oftare

Ungefär sex till åtta veckor efter befruktning kan du behöva kissa oftare. Detta beror på att livmodern blir större och pressar mot urinblåsan. Mot slutet av den första trimestern stiger livmodern uppåt mot din mage vilket avlastar en del av trycket på blåsan.

7. Humörsvängningar

Dina hormonförändringar kan orsaka humörsvängningar under graviditetens tidiga stadier – du kanske börjar gråta utan orsak.

8. Annorlunda matvanor (sug) och känslighet mot dofter

Du kan sluta tycka om vissa saker som te, kaffe eller fet mat och få ett sug efter saker du vanligtvis inte tycker om. Du kan känna kväljningar av vissa dofter också – som kaffe, kött eller alkohol.

9. Kramper

Du kan få kramper i dina ben eller fötter under den första trimestern, och ibland senare under graviditeten. Detta beror på att din kropp börjar hantera kalcium på ett annat sätt.

Hur vet jag om min graviditet fortgår normalt? Min vän hade ett utomkvedshavandeskap och jag oroar mig för att detta kan hända mig också?

Caroline Overton

Ett utomkvedshavandeskap är när graviditeten utvecklas utanför livmodern. 99 % av alla graviditeter sker i livmodern, men utomkvedshavandeskap kan drabba vem som helst. Kom ihåg att utomkvedshavandeskap kan medföra en mängd olika symtom. Inte alla kvinnor upplever symtom. Tidiga tecken på utomkvedshavandeskap är smärta (så kraftfull att det krävs mer än milda smärtstillande som paracetamol för att lindra) och blödningar. Om utomkvedshavandeskapet spricker kan du uppleva en allmän magsmärta som också har samband med en liknande smärta i skuldrorna. Andra rapporterade symtom inkluderar smärta vid urinering, tarmtömning eller gång. Om du upplever dessa symtom ska du omedelbart söka läkarvård. Om du har haft ett tidigare utomkvedshavandeskap rekommenderar National Institute of Clinical Excellence att du uppsöker en barnmorskemottagning där du kan få expertråd och en undersökning. Alla utomkvedshavandeskap ger dig positiva testresultat för graviditet. Du behöver genomgå en ultraljudsundersökning för fastställa var graviditeten äger rum.

Min läkare sa precis att jag har haft en biokemisk graviditet – vad betyder det? Var jag inte gravid på riktigt?

Caroline Overton

Jo, du var gravid, men det var så tidigt att det inte skulle ha gått att se på ett ultraljud och därför kallar man det för en biokemisk graviditet. Tyvärr är tidiga missfall inte ovanliga och en fjärdedel av alla graviditeter slutar i graviditetens tidiga stadier.

Beräkna ditt barns födelsedatu

Beregn min termindato

Beräkna

Hur vet jag om jag är gravid?

Graviditetstester

Graviditetstester

Clearblue Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.