Vad innebär ett negativt graviditetstest?

Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i feb 27, 2019
Skriven av Jennifer Walker.

Vad innebär ett negativt graviditetstest?

När du missar din mens kanske du frågar dig ”Är jag gravid?” Kanske mår du lite illa, brösten känns ömma eller så upplever du andra tidiga tecken på graviditet – men ditt graviditetstest visar negativt resultat. Du kanske undrar: Går ett negativt graviditetstest verkligen att lita på? Ibland kan du få ett falskt negativt resultat på ditt graviditetstest – vilket innebär att du är gravid, men att testet visar motsatsen. Omvänt kan du missa mensen, men utan att vara gravid. Läs vidare för att ta reda på vad ett negativt resultat på graviditetstestet betyder. 


 • Ett graviditetstest fungerar genom att detektera hormonet hCG som vanligen finns i kroppen endast om du är gravid.
 • Dina hCG-nivåer ökar över tiden när du är gravid.
 • När ditt graviditetstest visar negativt resultat betyder det att testet inte har detekterat hCG i din urin.
 • Om mensen är mycket sen eller din mens uteblir och du får ett negativt resultat är det osannolikt att du är gravid.
 • Om du testar på ett tidigare datum än dagen då mens väntas kan det hända att du är gravid, men att dina hCG-nivåer är för låga för att kunna detekteras av testet.
 • Du kan få ett negativt resultat om du tar ett tidigt graviditetstest och inte använder morgonurinen, om du har druckit för mycket vätska, eller om testet inte är tillräckligt känsligt för att testa tidigt – även om du är gravid.

Mitt graviditetstest visar negativt – vad kan det bero på?

Du kan få ett negativt resultat på ditt graviditetstest av två anledningar: Du är inte gravid, eller du är gravid men har tagit ett för tidigt graviditetstest för att testet ska kunna detektera ”graviditetshormonet” hCG i din kropp.  

Graviditetstester fungerar genom att upptäcka (detektera) ett hormon som heter hCG (humant koriongonadotropin) som produceras när du blir gravid och som sedan ökar under graviditetens första månader. I diagrammet nedan kan du följa hur hCG-nivåerna ökar från ägglossningen fram till missad mens

Ökning av graviditetshormonet (hCG) under tidig graviditet

Relativ hCG-koncentration
 
 
 
 
 
 
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ägglossning
hCG kan börja dyka upp i urinen runt den här tidpunkten
Första dagen du kan testa med Clearblue Graviditetstest Digitalt Ultratidigt
Väntad mens
Missad mens
Dagar innan missad mens

Bearbetning av: Gnoth C. och Johnson S. Strips of Hope: Accuracy of Home Pregnancy Tests and New Developments. GeburtshilfeFrauenheilkd 2014;74(7):661–669.

Vid ett tidigt graviditetstest kan testet i vissa fall inte detektera tillräckligt med hCG för att ge ett positivt resultat. Om du testar på ett tidigare datum än dagen då mens väntas kan det hända att ditt graviditetstest visar negativt – även om du är gravid – under följande omständigheter:  

 • Ditt test var inte tillräckligt känsligt för att testa tidigt
 • Du använde inte morgonurinen och därför var hCG-koncentrationen i din urin inte tillräckligt hög.
 • Du drack för mycket vätska före testet, vilket ledde till att hormonet späddes ut i urinen. 

Vad innebär det om du får ett negativt resultat fast din mens är sen? Troligtvis är du inte gravid och din mens kan vara sen eller utebli helt på grund av stress eller sjukdom. Om resultatet är negativt och det inte är ett tidigt graviditetstest kan du ha missat din mens av följande skäl:

 • Du ammar
 • Du har varit sjuk
 • Du har oregelbunden mens (t.ex. på grund av polycystiskt ovariesyndrom, ofta kallat PCOS)
 • Du har varit ute och rest
 • Du har inte sovit ordentligt
 • Du har varit mycket stressad
 • Du använder ett fertilitetsläkemedel som Clomid®
 • Du har inte fått mens på flera månader
 • Du är i början av eller i klimakteriet

Uppsök läkare för ytterligare rådgivning om du är orolig över utebliven eller missad mens

Är det möjligt att vara gravid trots negativt graviditetstest? 

Ja, det är möjligt. Ett negativt graviditetstest betyder inte att du inte är gravid. Det betyder bara att dina hCG-nivåer inte är tillräckligt höga för att testet ska kunna detektera hormonet i din urin. Inte ens marknadens mest känsliga graviditetstester för ”Ultratidigt” kan upptäcka graviditet förrän sex dagar innan missad mens (vilket är fem dagar innan väntad mens), och inte ens då kan sådana tester upptäcka alla graviditeter så tidigt. 

Om du tar ett tidigt graviditetstest kan testet dessutom endast detektera hCG i morgonurinen, eftersom koncentrationen då är som högst. Därför är det viktigt att du inte dricker för mycket vatten innan du använder ett graviditetstest för hemmabruk, eftersom hCG-nivåerna i urinen kan spädas ut. 

Andra omständigheter då du kan vara gravid trots negativt graviditetstest är att du använt ett utgånget test (kontrollera datumet på förpackningen) eller att testet inte har förvarats på rätt sätt (testet ska förvaras vid 2–30°C). 

Det finns också en mycket liten risk för att du har en graviditet utanför livmodern som inte ger ett positivt resultat – färre än 3 procent av alla graviditeter utanför livmodern ger ett negativt resultat. 

Om du får ett negativt testresultat men ändå tror att du är gravid – gör ett nytt test på dagen då du väntar din mens.  Om mensen är sen bör du testa på nytt efter tre dagar.  Om du fortfarande är osäker ska du kontakta en läkare. 

Vad händer om mitt graviditetstest visar negativt, men jag har missat min mens? 

Det är lätt att dra slutsatsen att en missad mens betyder att du är gravid, men ibland är mensen sen av andra anledningar. Till att börja med kan längden på din menscykel variera mellan cykler. Faktum är att 46 procent av alla menscykler varierar med sju eller fler dagar. Din mens kan vara mycket sen eller utebli helt på grund av:

 • sjukdom
 • resa
 • dålig sömn 
 • mycket hög stress.

Du kan även få oregelbunden mens när du har fött barn och ammar. Om du nyligen har fött barn och ammar kan det hända att mensen inte återupptas förrän du har slutat amma – men det betyder inte att du inte kan bli gravid, så glöm inte att använda preventivmedel om du inte planerar för detta!

En annan orsak till oregelbunden eller utebliven mens kan vara att du är på väg in i klimakteriet. Men även om du är 45 år eller äldre och har noterat att din mens är sen är det bra att göra ett graviditetstest för säkerhets skull.

P-piller kan också påverka mensens regelbundenhet när du slutar att ta dem. Det beror på att hormonpreventivmedel faktiskt reglerar dina menscykler under tiden som du tar dem. Därför kan det hända att du upplever oregelbundenheter under de första månaderna när din kropp ”omkalibreras”. 

Om du inte har fått din mens på flera månader och du inte är gravid kan det bero på en obalans i dina hormonnivåer, biverkningar av läkemedel, för mycket fysisk ansträngning eller att du är gravt över- eller underviktig. Om du inte har fått din mens på flera månader ska du kontakta en läkare för att ta reda på orsaken. 

Kan ett tidigt graviditetstest vara missvisande? När är det för tidigt att testa?

Det beror på testet. Vissa tester är tillräckligt känsliga för att detektera hCG i urinen sex dagar innan missad mens (vilket är fem dagar innan väntad mens). Läs anvisningen på förpackningen för information om vad ”Ultratidigt” betyder med ditt testvarumärke. Vissa kvinnor föredrar ändå att testa samma dag som de väntar mens, vilket är tidpunkten då alla graviditetstester för hemmabruk påstås vara över 99 procent tillförlitliga.   

Befruktning sker oftast cirka två veckor innan du normalt väntar din mens. Om du försöker bli med barn kan du använda ett ägglossningstest, inte bara för att ta reda på när du är som mest fertil, utan också för att få information om din cykel så att du kan avgöra när det är bäst att göra tester. På så vis kan du känna dig tryggare med resultaten du får.

Måste jag göra testet direkt när jag vaknar på morgonen?

Bara om du tar ett väldigt tidigt graviditetstest. Annars bör ditt test kunna detektera hCG oavsett tid på dagen om du är gravid. Om du gör ett graviditetstest innan missad mens är det dock bättre att testa direkt på morgonen när koncentrationen av hCG är som högst. 

Om du dricker för mycket vätska kan du späda ut mängden hCG i urinen, så försök därför att inte dricka mer än vanligt.

Kan jag göra testet på fel sätt?

Det är viktigt att du läser bruksanvisningen som medföljer testet och noggrant följer den. På så vis kan du vara säker på att resultatet stämmer. Vissa tester är lättare att läsa av än andra – ett test som visar resultatet i ordform, t.ex. ”gravid” eller ”inte gravid”, är tydligt, men med visuella tester som kräver att du tolkar linjer kan det vara svårare att läsa av resultatet, vilket kan innebära att du blir osäker på om du är gravid eller inte. Om du är osäker på om du läser av resultatet rätt och ovissheten gör dig orolig bör du skaffa ett test som är lätt att läsa av, t.ex. Clearblue Digital, så att du kan känna dig säker på resultatet som visas. 

I informationsgrafiken nedan ser du hur ett negativt resultat på ett graviditetstest ser ut. 

 

Positivt resultat

 

 

Kan det vara något fel på testet? 

Ditt testresultat kan i vissa fall vara falskt negativt. Graviditetstest som har passerat sitt utgångsdatum bidrar till den risken, så glöm inte att kontrollera förpackningen innan du använder testet.  

Mitt graviditetstest visar negativt resultat. Vad gör jag nu? ​ 

Om du fortfarande är osäker på resultatet kan du vänta med att testa till dagen då du väntar din mens, eller testa på nytt efter tre dagar om du har missat din mens. Använd då ett graviditetstest från ett pålitligt varumärke och följ bruksanvisningen noggrant. Du kan även uppsöka en läkare om du är osäker. Du kan låta dig testas på kliniken eller så kan läkaren rekommendera ett annat testmärke.