Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Dr Sarah Johnson

Engelsk version granskad av Dr Sarah Johnson i maj 17, 2017
Skriven av Julie Macken.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig orsak till infertilitet hos kvinnor. Faktum är att PCOS är den vanligaste orsaken till kronisk anovulation (utebliven ägglossning – d.v.s. när kvinnans äggstock inte släpper ett ägg). Det uppskattas att cirka var femte kvinna i Storbritannien har polycystiska äggstockar1.

  • PCOS kan innebära att en kvinna har flera cystor på äggstockarna. Detta tros orsakas av en hormonobalans.
  • Var femte kvinna i Storbritannien har polycystiska äggstockar1
  • Din läkare kan ställa en diagnos av PCOS genom att ta blodprov och göra en gynekologisk undersökning.
  • Symtomen kan inbegripa viktuppgång, riklig hårväxt och problem med att bli gravid.
  • Med hjälp av behandling kan dock de flesta kvinnor som har PCOS bli gravida.1
  • Ägglossningstest kan ge missvisande resultat för kvinnor som har PCOS.

Vad är polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)?

Polycystiska äggstockar innehåller ett stort antal ofarliga ”cystor” eller äggblåsor som inte har utvecklats ordentligt. Den exakta orsaken till PCOS är inte känd, men det tros orsakas av en hormonobalans som medför att kvinnor med PCOS har förhöjda LH-nivåer under hela menscykeln.

Det uppskattas att fler än hälften av alla kvinnor som har polycystiska äggstockar inte upplever några symtom alls1, och vissa kvinnor upptäcker inte att de har PCOS förrän de får svårigheter att bli gravida. Om symtom föreligger kan dessa vara lindriga till svåra, och kan inbegripa oregelbunden mens eller utebliven mens (amenorré), riklig hårväxt, oljig hud, akne, viktuppgång och depression.

Vid diagnostisering av PCOS inhämtar vårdpersonalen utförlig information om patientens sjukdomshistoria i syfte att utesluta andra potentiella orsaker till symtomen, och utför sedan en gynekologisk undersökning – ibland även ett ultraljud – för att upptäcka eventuella cystor på äggstockarna. Blodprover brukar även tas i syfte att fastställa hormonnivåer.

Infertilitet till följd av PCOS kan behandlas med fertilitetsläkemedel, till exempel klomifen, som stimulerar hypofysen att frigöra ett hormon som kallas FHS och som resulterar i en normal menscykel med ägglossning. Gonadotropiner kan även användas för att direktstimulera äggstocken. Det finns även andra behandlingar.

Med hjälp av behandling kan de allra flesta kvinnor som har PCOS bli gravida1.

Jag har blivit diagnostiserad med polycystiskt ovariesyndrom. Kan detta innebära att det är svårt för mig att bli gravid, och i så fall varför?

Professor Bill Ledger, fertilitetsspecialist

Kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom har vanligtvis ingen ägglossning, åtminstone inte på regelbunden basis. Denna grupp av kvinnor har oregelbundna eller sällsynt förekommande menstruationer. Utan ägglossning stannar ägget kvar i äggstocken och kan inte passera in i äggledaren för att där befruktas och fästas i livmodern. Det finns flera behandlingar av anovulation (d.v.s. när inget ägg lossnar under menscykeln) med polycystiskt ovariesyndrom. Dessa inbegriper klomifentabletter (Clomid) och injektioner av fertilitetsläkemedel. Din läkare kan ge dig råd om detta och remittera dig till en specialistklinik där du kan få hjälp.

Kan jag använda ägglossningstest eller fertilitetsmonitor om jag har PCOS?

Det korta svaret är nej, eftersom de sannolikt kommer att ge missvisande resultat. Ägglossningstester och fertilitetsmonitorer är inte utformade för kvinnor som har fortgående anovulation till följd av bakomliggande hormonrubbningar såsom PCOS.

Clearblue ägglossningstester identifierar tidpunkten då ägglossningen inleds genom att detektera en ökning av LH över baslinjenivån. Kvinnor med PCOS kan ha en hög baslinjenivå av LH, vilket innebär att LH-förändringen inte är tillräcklig för att testet ska kunna identifiera en ökning och därmed upptäcka ägglossningen. Alternativt kan baslinjen vara så pass hög att testet signalerar att ökningen redan har inletts och därmed indikerar att ägglossning föreligger redan på den första testdagen.

Clearblue Advanced Digital ägglossningstest och Clearblue Advanced fertilitetsmonitor mäter både östrogen och LH i syfte att identifiera fler fertila dagar än vad som är möjligt när bara LH mäts. Kvinnor med PCOS kan även ha en hög baslinjenivå av östrogen, och kan därför få fler dagar med ”hög fertilitet” än förväntat, eller få ett felaktigt resultat på grund av de bakomliggande höga LH-nivåerna.

Om du använder ägglossningstester eller en fertilitetsmonitor kan du i dessa fall få oväntade resultat, och vi rekommenderar att du uppsöker din vårdkontakt för att få råd.promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.