Menstruationscykler och ägglossning

Menstruationscykler och ägglossning

Din menstruationscykel

Du vet antagligen redan en hel del om din menstruationscykel – till exempel hur ofta du får din menstruation och hur kraftiga blödningarna är. På den här sidan ska vi titta lite mer på kvinnans menstruationscykel, ägglossning och menstruationer. Självklart kan ingen hemsida ersätta ett samtal med sjukvårdspersonal, men det bör ge dig en bra allmän förståelse för hur allting fungerar.

Förstå din menstruationscykel

Kvinnors cykellängder varierar, och den vanligaste cykellängden ligger mellan 23 och 35 dagar. Alla variationer i menstruationscykelns längd som sker har större sannolikhet att ske under delen av menstruationscykeln innan din ägglossning (vilket kallas follikulärfasen). För de flesta kvinnor är tiden mellan ägglossning (när ett ägg släpps från äggstocken) och deras menstruation cirka 12 till 16 dagar (detta kallar för lutealfasen).

Menstruationscykeln

Din menstruation

Den första dagen på din menstruationscykel är menstruationens första dag (dag 1). Menstruationen varar sedan mellan tre till sju dagar. Du kommer antagligen att upptäcka att de menstruationssmärtor du kan få är som värst under menstruationens första dagar. Detta är på grund av att hormonerna i din kropp gör att din livmoder avger slemhinnan som byggdes upp under den föregående menstruationscykeln.

Förberedelse för ägglossning

I början av din cykel produceras follikelstimulerande hormon (FSH) av hypofysen i din hjärna. Det här är det främsta hormonet som stimulerar dina äggstockar att producera mogna ägg. Folliklar är de vätskefyllda håligheterna i dina äggstockar. Varje follikel innehåller ett outvecklat ägg. FSH stimulerar ett antal folliklar att utvecklas och börjar producera hormonet östrogen. Östrogennivån är lägst på menstruationens första dag. Från och med det börjar den öka när folliklarna växer.

Nu, medan ett antal folliklar börjar utvecklas, kommer normalt en follikel att bli ”dominant” och detta ägg mognar inom den växande follikeln. Samtidigt ser den ökande mängden östrogen i din kropp till att slemhinnan i din livmoder tjocknar med näringsämnen och blod. Om du sedan blir gravid får det befruktade ägget alla näringsämnen och det stöd det behöver för att växa. Höga östrogennivåer förknippas också med förekomsten av ”spermievänligt” slem (eller med dess vetenskapliga namn, fertilt livmoderhalssekret). Detta ser ut som en tunn, hal utsöndring som kan vara grumligt vit. Spermier kan simma enklare genom detta sekret och kan överleva i det i flera dagar.

Menstruationscykler - Dag 5

Din kropp producerar hormoner som kontrollerar din menstruationscykel. Follikelstimulerande hormon [FSH] är ett viktigt hormon i början av din menstruationscykel. Ökningen av FSH stimulerar follikeln i dina äggstockar [vätskefyllda hålrum som var och en innehåller ett outvecklat ägg] att utvecklas och börja producera ett annat hormon som heter östrogen.

Att förstå ägglossningscykeln

Ägglossning

Kroppens östrogennivå ökar fortfarande och det orsakar så småningom en snabb ökning av luteiniserande hormon (LH-ökningen). Denna LH-ökning får den dominerande follikeln att brista och släppa det mogna ägget från äggstockarna, varifrån det kommer in i äggledaren. Denna process är känd som ägglossning.

Många kvinnor tror att deras ägglossning sker på den fjortonde dagen, men dag 14 är ett genomsnitt och många kvinnor har i själva verket sin ägglossning en annan dag i menstruationscykeln. Din ägglossningsdag varierar från cykel till cykel. Vissa kvinnor säger att de känner en lätt smärta när deras ägglossning sker, men många känner ingenting alls och det finns inget annat tecken på att du har din ägglossning.

Menstruationscykler - Dag 17

Nivån av östrogen i kroppen ökar fortfarande och vid en viss nivå orsakar det en snabb ökning av LH [LH-”topp”]. Denna LH-ökning utlöser ägglossning, där ett ägg frigörs från äggstocken. Även om många kvinnor tror att ägglossningen sker på dag 14, kommer den faktiska dagen för ägglossning variera beroende på längden av din menstruationscykel. En del kvinnor känner av värk eller smärta vid ägglossning.

Efter ägglossning

När ägget har avgetts rör det sig i äggledaren mot din livmoder. Ägget kan leva i upp till 24 timmar. Spermiernas livslängd varierar mer, men är vanligtvis tre till fem dagar, så de dagar som leder fram till ägglossning och dagen för ägglossning är dina mest fertila – när du har störst chans att bli gravid. Så snart du har haft ägglossning börjar follikeln producera ett annat hormon: progesteron.

Progesteron leder till att slemhinnan i din livmoder tjocknar ytterligare för att bereda sig för ett befruktat ägg. Samtidigt börjar den tomma follikeln i äggstocken att krympa, men fortsätter att producera progesteron, och börjar också producera östrogen. Du kan få symtom på premenstruellt syndrom (PMS) som ömma bröst, uppsvälldhet, orkeslöshet, depression och irritabilitet vid det här stadiet.

Menstruationscykler - Dag 18

När ägget har lossnat rör det sig längs äggledaren mot livmodern. Ägget lever i 12-24 timmar, men eftersom spermier kan leva i flera dagar så är du mest fertil och det är mest sannolikt att du blir gravid om du har samlag utan preventivmedel dagen som du har ägglossning eller dagen före. Precis efter ägglossning börjar den kollapsade follikeln producera ett annat hormon som kallas progesteron.

Förberedelse för nästa menstruation

Allt eftersom den tomma follikeln krymper kommer nivåerna av östrogen och progesteron att minska om ägget inte befruktas. Utan de höga nivåerna av hormoner för att bibehålla den, kommer den tjocka, uppbyggda slemhinnan att börja brytas ner, och din kropp gör sig av med slemhinnan. Detta är starten för din menstruation och början på nästa menstruationscykel.

Menstruationscykler - Dag 30

I samband med att den tomma follikeln krymper när det befruktade ägget inte har implanteras i livmodern, minskar din nivå av progesteron. Livmodern behöver inte längre bibehålla en miljö för att uppehålla ett barn och din kropp behöver återställas inför nästa menstruationscykel. Eventuella symptom på PMS (premenstruella spänningar) kommer att börja minska. Utan de höga hormonnivåerna som bidra till att upprätthålla dem, börjar den tjocka livmoderslemhinnan som har byggts att brytas ned och kommer att avlägsnas av din kropp. Detta är början på din menstruation och början på nästa menstruationscykel.

Menstruationscykler - Dag 30

Om ägget har befruktats och implanterats i livmodern, bibehålls den tomma follikeln av ökad nivå av graviditetshormonet [humant koriongonadotropin]. Den fortsätter att producera östrogen och progesteron under mycket längre tid, tills moderkakan är mogen nog för att livnära det växande embryot.

Om ägget har befruktats kan det framgångsrikt implantera sig själv i livmoderns slemhinna. Detta sker oftast cirka en vecka efter befruktning.

Så snart det befruktade ägget har fäst sig börjar din kropp att producera graviditetshormonet, humant koriongonadotropin (hCG), vilket håller den tomma follikeln aktiv. Den fortsätter producera hormonerna östrogen och progesteron för att hindra livmoderns slemhinna från att avges, tills moderkakan (vilket innehåller alla näringsämnen som embryot behöver) har mognat tillräckligt för att bibehålla graviditeten.

Clearblue Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.

promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.