Hur lång är en menstruationscykel?

Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i feb 17, 2021

Hur lång är en menstruationscykel?

Vet du hur lång en menstruationscykel är? Man brukar få lära sig att en cykel varar i 28 dagar, men i en studie av mer än 30 000 kvinnor fann man att 87 % hade cykler som hamnade inom intervallet 23 till 35 dagar1. Du kanske är övertygad om att din cykel går som ett urverk, men många av kvinnorna i samma studie fann att deras faktiska cykellängder skilde sig från vad de ursprungligen trodde var sant – 52 % såg en variation på upp till 5 dagar mellan cykler. Fortsätt läsa för att lära dig hur din fertilitet hör ihop med din menstruationscykel, hur lång en menstruationscykel är och varför vissa kvinnor får oregelbunden mens.


Hur kan kunskap om din menstruationscykel hjälpa dig att bli gravid?

Att förstå din menstruationscykel kan hjälpa dig att ta reda på när i månaden du är mest fertil, så att du kan ha samlag vid rätt tidpunkt och öka dina chanser att bli gravid. Ett av sex par i Storbritannien har svårt att bli gravida1. En viktig anledning till att vissa par inte lyckas med att bli gravida är att de inte har sex vid rätt tidpunkt, dvs. att det inte sammanfaller med den tid i cykeln då kvinnan är fertil. Längden på din menstruationscykel kan ge dig en uppfattning om när din fertilitetsperiod infaller. Många kvinnor känner dock inte till den faktiska längden på sin menstruationscykel, eller så vet de inte om att deras cykler kan variera och beräknar därmed sina fertila dagar felaktigt. Om du planerar att bli gravid kan kunskap om din menstruationscykel och ägglossning hjälpa dig att hitta rätt tidpunkt och öka chanserna för befruktning. 

Vad händer under menstruationscykeln?

Din menstruationscykel är per definition en ”cyklisk process” på omkring en månad, där den första menstruationsdagen (dvs. den dag du får mens) markerar början och dagen före nästa mens markerar slutet på menstruationscykeln. Det här är vad som händer under en normal menstruationscykel:

 1. Äggstockarna får en kemisk signal från follikelstimulerande hormon (FSH), vilket gör att några folliklar (som innehåller omogna ägg) i äggstockarna börjar utvecklas.  
 2. Så småningom blir ett ägg dominerande och när det mognar släpper äggstocken det mogna ägget i äggledaren, där ägget kan bli befruktat om det finns spermier.  
 3. Samtidigt som äggstocken förbereder sig för att släppa ett ägg börjar livmoderslemhinnan att tjockna för att förbereda sig på att ta emot ett befruktat ägg. 
 4. Ägget färdas ner i äggledaren. 
 5. Om ägget inte befruktas inom 24 timmar efter ägglossningen dör det och det lämnar så småningom kroppen under mensen. 
 6. Livmoderslemhinnan lossnar och lämnar kroppen som menstruationsblod. 

 

 

Många antar att ägglossningen (när ägget släpps av äggstocken) inträffar på en fast dag under vissa cykellängder, men studier visar att så inte är fallet. För en kvinna med en cykel på 28 dagar är det fortfarande möjligt att ha ägglossning vilken dag som helst under en period på 10 dagar. Även om det i läroböckerna står att ägglossning sker dag 14 (i en typisk cykel på 28 dagar) har studier visat att det är lika sannolikt, eller ännu mer sannolikt, att ägglossning sker under dagarna strax därefter. Endast 20 % av kvinnorna konstaterades ha ägglossning dag 14, medan 27,1 % hade ägglossning dag 15 och 21 % hade ägglossning dag 16.

Vad har hormoner att göra med det hela?

Hormoner påverkar menstruationscykeln. Några av de viktigaste hormonerna är östrogen, luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH) och progesteron.

I början av menstruationscykeln, under den del som kallas follikelfasen, stimulerar follikelstimulerande hormon ett antal folliklar i äggstockarna så att de utvecklas. Varje follikel innehåller ett ägg. När folliklarna utvecklas producerar de östrogen, och när östrogennivån ökar gör östrogenet att livmoderslemhinnan tjocknar. Höga östrogennivåer är också förknippade med tillkomsten av ”spermavänligt” livmoderhalsslem. Den ökade östrogennivån orsakar så småningom en plötslig LH-ökning, som inträffar ungefär 24–36 timmar före ägglossningen (när ägget släpps från äggstocken). 

När ett ägg har släppts under ägglossningen blir den tidigare follikeln en cellmassa som kallas gulkropp, från vilken hormonet progesteron frigörs. När progesteronnivåerna stiger under andra halvan av menstruationscykeln, känd som lutealfasen, hjälper det livmodern att förbereda sig för implantationen av ett befruktat ägg. Om befruktning inte sker kommer nivåerna av östrogen och progesteron att sjunka och din mens att börja. 

Vad är en fertilitetsperiod?

Din fertilitetsperiod är den tid i din menstruationscykel när du kan bli gravid. Dagen före ägglossningen och själva ägglossningsdagen är dina dagar med maximal fertilitet, men eftersom spermier kan överleva i upp till 5 dagar inuti en kvinnas kropp är du även fertil några dagar före ägglossningen. När ett ägg har släppts överlever det i upp till 24 timmar, så du förblir fertil även under denna period. Utanför fertilitetsperioden är det mycket osannolikt att du blir gravid.

Eftersom många kvinnor missbedömer sin cykellängd och eftersom det förekommer en viss naturlig variation är det lätt att felberäkna fertilitetsperioden. Många par som försöker bli gravida misslyckas eftersom de missbedömer när det är lämpligt att ha sex och har sex på fel dagar. Som vi har diskuterat tidigare kan ägglossningsdagen för en specifik cykellängd variera över en period på 10 dagar. Ett sätt att förstå din fertilitetsperiod bättre är att ta ett ägglossningstest för att kontrollera när du har ägglossning. Ett ägglossningstest identifierar din LH-ökning, som inträffar 24 till 36 timmar innan du släpper ett ägg. Det innebär att du måste ta ett ägglossningstest varje dag från och med den första dag då det är sannolikt att du kommer att ha ägglossning tills det att du ser en ökning. Vissa ägglossningstester identifierar dessutom den ökade östrogennivå som inträffar före LH-ökningen, vilket identifierar ytterligare dagar med hög fertilitet.  

Vad är en menstruationscykel och hur påverkas den av ålder?

Du kan tänka på din menstruationscykel som en biologisk kalender med början i den första dagen av din mens till dagen innan nästa mens börjar. Flickor kan få sin första mens så tidigt som vid 10 års ålder eller så sent som vid 16 års ålder. Den genomsnittliga åldern är dock 12. När en kvinna går igenom klimakteriet upphör hennes mens. Detta inträffar vanligtvis mellan 45 och 55 års ålder. 

Även om fertilitetsnivåerna börjar sjunka från 35 års ålder finns det fram till klimakteriet fortfarande en möjlighet för kvinnor att bli gravida, så länge de inte lider av andra fertilitetsproblem. Om du är under 35 år och inte har lyckats bli gravid inom ett år (eller inom sex månader om du är mellan 35-40 år, eller så snart du börjar försöka om du är över 40 år) bör du dock kontakta din läkare. 

En kvinnas menstruationscykel är dock mycket individuell. Precis som att vissa kvinnor får sin första mens eller går igenom klimakteriet i olika åldrar än andra kvinnor varierar även menstruationscykeln. 

Hur lång är en vanlig menstruationscykel?

Tumregeln är att en menstruationscykel är 28 dagar lång och många kvinnor tror felaktigt att detta gäller dem. Faktum är att många kvinnor tror att de känner till sin cykellängd, men siffrorna visar att många ofta har fel. En Clearblue-studie, där man samlat in data från 32 595 kvinnor som försökte bli gravida med hjälp av Connected Ägglossningstest, gav viktiga insikter om hur varierande och personliga menstruationscykler kan vara, inte bara mellan kvinnor utan också mellan cykler för en och samma kvinna. I studien analyserades de cykellängder som kvinnorna registrerade. De faktiska insamlade uppgifterna visade stora skillnader mellan hur lång de trodde att deras cykel var och hur lång den faktiskt var.

När kvinnorna ombads att registrera sin cykellängd första gången sa 31,1 % av dem att de trodde att deras cykel var 28 dagar lång. Den andel kvinnor som själva rapporterade en cykel på 28 dagar sjönk till 23,3 % ju fler cykler de registrerade med appen.  

Dock visade det sig att även den här andelen cykler på 28 dagar överskattades. I studien använde man data från Connected Ägglossningstestsystem. Data från ägglossningstesterna visade att endast 12,4 % av kvinnorna hade en faktisk cykellängd på 28 dagar. 

Även om 28 dagar fortfarande var den vanligaste genomsnittliga cykellängden inom intervallet 17 till 35 dagar var den inte så vanlig som man kan tro. Så vad räknas då som en vanlig, lång eller kort menstruationscykel? 

 • En vanlig cykel varar i mellan 21 och 35 dagar. 
 • En kort cykel är en cykel som är kortare än 21 dagar. 
 • En lång cykel är en cykel som är längre än 35 dagar. 

En kvinna kan dock uppleva att antalet dagar varierar från cykel till cykel. Det innebär att hon kan ha svårt att bli gravid genom att försöka fastställa sin fertilitetsperiod utifrån att bara använda en kalender. Även om en kvinna har menstruationscykler med liten eller ingen variation kan det fortfarande vara svårt att förutsäga fertilitetsperioden eftersom vilken dag hon har ägglossning på kan variera.  
 

Vad orsakar långa och korta menstruationscykler?

Hormoner, såsom follikelstimulerande hormon, östrogen och progesteron, påverkar varje fas i menstruationscykeln. Det finns ett samband mellan korta menstruationscykler och högre koncentrationer av östrogen i follikelfasen samt en tidigare ökning av follikelstimulerande hormon. Längre cykler har också ofta att göra med hormoner, till exempel högre koncentrationer av luteiniserande hormon (LH) och lägre nivåer av östrogen i follikelfasen. Vidare kan både långa och korta cykler också bero på utebliven ägglossning, vilket är när äggstocken inte släpper något ägg under cykeln.

Vad räknas som oregelbunden mens?

Oregelbunden mens är när längden på din menstruationscykel – antalet dagar mellan dina perioder med mens – förändras kontinuerligt. Det kan vara så att din mens kommer tidigt, sent eller att den uteblir helt och hållet.

I Clearblue-studien varierade cykellängderna inte bara mellan kvinnor, utan längden kunde även variera för en och samma kvinna från månad till månad. I själva verket fann man i studien att färre än 1 % av kvinnorna som ingick i urvalet hade samma cykellängd under fyra på varandra följande cykler och att 52,3 % hade cykellängder som varierade med fem eller flera dagar1. Varierande cykler och oregelbunden mens är med andra ord vanligare än man kan tro och faktiskt helt normalt. Om cykellängden är den enda informationen som en kvinna använder för att fastställa lämpliga tidpunkter att ha sex på när hon försöker bli gravid är det möjligt att hon inte blir gravid så snabbt som hon önskar, eftersom hennes fertilitetsperiod kan variera från månad till månad.

En viss variation i cykellängd är normalt, men extrem oregelbundenhet i dina cykler kan peka på en underliggande medicinsk orsak som kan påverka fertiliteten. Perimenopaus eller utebliven ägglossning (när en äggstock inte släpper något ägg) kan vara orsaken till oregelbunden mens, så kontakta din läkare eller gynekolog om du har mycket oregelbunden mens.

Andra orsaker till oregelbunden eller utebliven mens kan vara

 • underliggande reproduktionsstörningar, som polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) to PCOS article,
 • fetma,
 • ätstörningar,
 • för mycket träning,
 • sköldkörtelstörningar. 

Varför och hur ska man hålla koll på sin menstruationscykel om man försöker bli gravid?

Genom att hålla koll på din menstruationscykel under flera månader får du en mer exakt bild av din genomsnittliga cykellängd, vilken är bra att känna till eftersom den hjälper dig att beräkna på vilka dagar du kan påbörja ägglossningstestningen.

Ett ägglossningstest kan hjälpa dig att planera bättre om du försöker bli gravid, eftersom det kommer att visa när du har en LH-ökning. Det finns till och med tester som också mäter dina östrogennivåer, så att du får ännu längre fertilitetsperioder.

Vanliga frågor om mens och fertilitet

Hur många dagar efter mens är man mest fertil?

Detta beror på längden på din menstruationscykel och när du har ägglossning. Om du har ägglossning dag 15 och din mens slutar dag 5 börjar din fertilitetsperiod dag 10, alltså 5 dagar efter att mensen har slutat. Fertilitetsperioden börjar innan du har ägglossning, eftersom spermier kan överleva i upp till 5 dagar efter sex.

Innebär regelbunden mens att man är fertil?

Regelbunden mens är ett gott tecken på att du sannolikt har ägglossning regelbundet.

Andra faktorer utöver ägglossning och regelbunden mens kan dock påverka fertiliteten, t.ex. huruvida äggledarna är friska, endometrios med mera.

Hur många dagar i månaden är man fertil?

När ett ägg har släppts kan det bara överleva i upp till 24 timmar. Spermier kan dock överleva i upp till 5 dagar, vilket gör att din fertilitetsperiod är cirka 6 dagar lång, eftersom du kan ha sex flera dagar innan du har ägglossning och fortfarande bli gravid. Den bästa tidpunkten att ha sex på är under dagarna strax innan ägglossningen och på själva ägglossningsdagen. Fertilitetsperioden kan variera för olika kvinnor och till och med mellan dina egna cykler, så ett enkelt sätt att kontrollera detta på är att ta ett ägglossningstest.

Kan man bli gravid 5 dagar efter att man har fått mens?

Ett ägg överlever bara upp till 24 timmar efter det att det har släppt. När ägget dör kan det inte befruktas och du kommer inte att kunna bli gravid under den cykeln.

Fertilitetsperioden är längre än de 24 timmar som ägget överlever, eftersom spermier kan leva i upp till 5 dagar efter sex.

Fertilitetsperioden är därför vanligtvis 6 dagar lång. Om du försöker bli gravid kan ägglossningstester identifiera fertilitetsperioden för varje cykel, men de ska däremot inte användas som preventivmedel.

Kan spermier överleva i menstruationsblod?

Det beror på när i din cykel du har ägglossning. Om din mens slutar dag 5 och du har ägglossning dag 10 i din menstruationscykel finns det en chans att du kan bli gravid 5 dagar efter din mens.

Menstruationscyklerna varierar från kvinna till kvinna och det kan hända att du märker en viss skillnad i längd om du håller koll på din mens. Denna variation är helt normal, men den kan göra det lite knepigt att planera rätt dagar (de mest fertila) att ha sex på om du försöker bli gravid. Du kan eliminera en del av gissandet genom att använda ett ägglossningstest för att ta reda på när du har dina mest fertila dagar.

 1. Real-life insights on menstrual cycles and ovulation using big data, I. Soumpasis, B. Grace, S. Johnson, Human Reproduction Open, s. 1-9 (2020)
find-your-most-fertile-days

Hitta dina mest fertila dagar

Ägglossningstest är ett exakt och enkelt sätt att identifiera dina mest fertila dagar för att maximera dina chanser att bli gravid.

promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.