Pojke eller flicka?

Pojke eller flicka?

Vad är det som gör att ditt barn blir en pojke eller en flicka?

Det som avgör om ditt barn blir en pojke eller flicka är kromosomen som barnet ärver från sin pappa. Ägget från mamman innehåller alltid en X-kromosom (kvinnlig könskromosom), medan spermien innehåller antingen den kvinnliga kromosomen eller en Y-kromosom (manlig könskromosom). När ägget befruktas slås dessa kromosomer samman. Om kromosomerna är XY blir det en pojke, och om de är XX blir det en flicka. 

 

X- eller Y-kromosom

 

Kan man välja att få en pojke eller en flicka?

Statistiken visar att chanserna att få en pojke eller en flicka är i princip identiska, och det finns inga medicinska bevis för att vi kan påverka detta på något sätt.
Däremot kanske du har hört om ”Shettles-metoden”. Under 1970-talet fann dr Shettles att kvinnliga och manliga spermier, dvs. spermier som ger antingen en pojke eller en flicka, hade olika egenskaper. Han menade att om man kunde identifiera dessa skillnader skulle det vara möjligt för par att försöka få antingen en pojke eller en flicka.1

När man bör ha sex

Allt handlar om tävlingen till ägget ...
Shettles fann att manliga spermier var mindre, simmade snabbare och hade en kortare livslängd än kvinnliga spermier. Han antog att om ett par hade sex runt tiden för ägglossning skulle det vara mer sannolikt att de manliga spermierna når ägget före de kvinnliga spermierna. Om ägget då blev befruktat skulle sannolikheten att paret får en pojke vara högre. Kvinnliga spermier fanns vara långsammare och starkare samt ha en längre livslängd än manliga spermier. Detta ansågs innebära att om ett par har sex tidigare under den fertila perioden skulle de kvinnliga spermierna kunna leva länge nog att befrukta ägget, och därmed skulle sannolikheten att få en flicka vara högre.
Det här är en fascinerade teori, men senare studier har visat att tidpunkten för sex i förhållande till ägglossning inte påverkar huruvida det blir en pojke eller flicka.2
Oavsett om du önskar en pojke eller en flicka är det viktigt att komma ihåg att det bara är under några få dagar varje cykel som du kan bli gravid. När du använder Clearblue Digital Ägglossningstest kan du identifiera dina två mest fertila dagar så att du vet att du försöker bli gravid vid rätt tidpunkt.
Oavsett om du önskar en pojke eller en flicka är det viktigt att komma ihåg att det bara är under några få dagar varje cykel som du kan bli gravid. När du använder Clearblue Advanced Ägglossningstest kan du normalt identifiera fyra eller fler fertila dagar och därmed få fler chanser att bli gravid.3

Olika sexställningar

Shettles föreslog även att sexställningen vid faderns utlösning kan bidra till chansen att få antingen en pojke eller en flicka. Djup penetrering, exempelvis så kallad doggy-style, ger de manliga spermierna möjlighet att simma snabbare samt påbörja simningen närmre livmoderhalsen och därmed nå ägget först och producera en pojke. För att få en flicka föreslog Shettles att man undviker djup penetrering och i stället väljer missionärsställningen.
Detta är ännu en intressant teori, men det finns inga som helst bevis för att den stämmer. Dr Michael Thomas MD (fertilitetsspecialist) menar, tvärtom, att det inte finns några metoder som påverkar vilket kön ditt barn får, inbegripet val av sexställning.

Äta vissa sorters mat

Livmodersekretet är som mest spermievänligt vid tidpunkten för ägglossning, eftersom det då är mer basiskt. Innan ägglossning har sekretet en högre syrahalt, vilket inte är gynnsamt för spermier och innebär att endast de starkaste spermierna överlever. Shettles föreslog att om man gör så att vaginan har en högre syrahalt skulle det betyda att de starkare och större kvinnliga spermierna lättare överlever och en flicka produceras. En mer basisk miljö skulle gynna de snabba manliga spermierna, och då skulle man sannolikt få en pojke. Slutsatsen var att man kan prova olika sorters mat för att påverka pH-värdet i vaginan, men vi har inte hittat några bevis på att detta fungerar.

Kan jag bli gravid med tvillingar?

En tvillinggraviditet sker när fler än ett foster bildas och utvecklas i livmodern. Det finns två typer av tvillingar: tvåäggstvillingar (när fler än ett ägg befruktas) och enäggstvillingar (när ett befruktat ägg delar sig under graviditetens tidiga skede).
Tvillingar har blivit allt vanligare under de senaste 20 åren – i hög grad på grund av fertilitetsbehandlingar.

 

Tvillingar

 

Det finns inget sätt att välja att få tvillingar, men det finns vissa faktorer som gör det mer sannolikt att bli gravid med tvillingar:

  • Assisterad befruktning, dvs. in vitro-fertilisering (IVF) eller provrörsbefruktning, där äggen befruktas utanför kroppen. Resultatet kan bli flera embryon, och paret kan få möjlighet att välja om de vill att endast ett eller flera av dessa ska sättas in i livmodern. Om de väljer att sätta in två eller fler embryon finns det chans att fler än ett av dessa överlever och paret får då flera barn
  • Läkemedel – kvinnor som tar ägglossningsfrämjande läkemedel (t.ex. klomifencitrat) som stimulerar äggstockarna att producera ägg har större chans att få tvillingar eller så kallad flerbördsgraviditet4
  • Ålder – kvinnor över 35 har större chans att få tvillingar. Detta på grund av att kvinnor producerar större mängder follikelstimulerande hormon (FSH) ju äldre de blir, vilket kan medföra att fler än ett ägg frigörs under ägglossning4
  • Ärftlighet – om kvinnan är tvilling, eller om det finns tvillingar i hennes familj, har hon större chans att själv få tvillingar. Detta på grund av den ärftliga tendensen att fler än ett ägg frigörs under ägglossning5
  1. Shettles LB. Intl Journal of Gyn & Obs (1970): 643–647.
  2. Wilcox A J et al. New Eng J of Med (1995): 1517–1521.
  3. I en studie som omfattade 87 kvinnor identifierades fyra eller fler fertila dagar i 80 % av cyklerna (2012).
  4. www.acog.org/-/media/Womens-Health/Multiples-When-Its-Twins-Triplets-or-More.pdf
  5. Hoeskstra C et al. Hum Repro Update (2008): 14; 37–47