Ägglossningskalender

Genom att känna till dina mest fertila dagar kan du öka dina chanser att bli gravid, och genom att veta hur stor sannolikheten är att du har ägglossning på en viss dag kan du få djupare kunskap om din fertila period. Använd vår ägglossningsberäknare för att se vilka dagar det är som mest sannolikt att du har ägglossning.

När är det troligt att jag får ägglossning?

T.ex. 13/06/2024
T.ex. Cykler varierar vanligtvis mellan 23 och 35 dagar.
Beräkna ditt förlossningsdatum
sannolikhet att
ägglossning sker i dag
Resultaten baseras på den information som du har uppgett.
  *
Början av din senaste mens
  20%
Sannolikhet att ägglossning sker detta datum
Ändra min

Över 99 % tillförlitligt avseende att detektera LH-ökningen

adot silverDu kan beräkna dina fertila dagar genom att använda ett ägglossningstest som detekterar dina specifika förändringar i fertilitetshormoner i urinen. Ägglossningstester är dubbelt så tillförlitliga som kalendermetoden.3 Clearblue Digital ägglossningstester är över 99 % tillförlitliga avseende att detektera LH-ökningen för att identifiera dina mest fertila dagar.

 


Ägglossningsberäknaren kan inte på något sätt ersätta din egen upplevelse av vad som sker i din kropp, utan ska användas enbart i informationssyfte. En ägglossningsberäknare uppskattar dina potentiella ägglossningsdagar genom att ta din genomsnittliga cykellängd och datumet då du hade din senaste mens – i princip används alltså kalendermetoden. Ett ägglossningstest mäter dina personliga hormonnivåer i syfte att tillförlitligt förutse på vilken dag du kommer att ha ägglossning samt identifiera dagarna före ägglossningen.

(X) MYT: Menscykler är alltid 28 dagar långa och alla kvinnor har ägglossning på dag 14.

(✓) FAKTUM: Den genomsnittliga menscykeln är 28 dagar lång, men alla kvinnor är unika och cirka 50 procent av alla kvinnors cykler varierar med sju eller fler dagar.1 Eftersom längden på menscykler varierar gör också tillfället för ägglossningen det, vilket innebär att det kan vara svårt att veta när just du har dina fertila dagar.

Förstå dina resultat av ägglossningsberäknaren

Det finns i dag många olika ägglossningsberäknare som uppskattar när dina fertila dagar inträffar. Dessa beräkningsverktyg använder sig av den så kallade ”kalendermetoden” och arbetar endast med genomsnittsuppgifter, utan att ta hänsyn till dina personliga hormonnivåer.  Men ingen människa är ”genomsnittlig”:
1. Cykellängder varierar mellan olika kvinnor och olika cykler – faktum är att nästan 50 procent av alla menscykler varierar med sju eller fler dagar.1
2. Tidpunkten för ägglossning kan variera med några dagar, även vid regelbundna cykler.

Bör vi ha samlag varje dag när jag är fertil?

Professor Bill Ledger

Spermier som lever i testiklarna för länge drar på sig skador på sitt DNA och blir mindre fertila. Hos par som har samlag ofta (dagligen) har mannen färre spermier per ejakulation, men spermierna är mer fertila. Om ni försöker bli gravida bör ni försöka ha samlag åtminstone varannan dag kring tidpunkten för ägglossningen.

På vilket sätt skiljer sig en ägglossningsberäknare från en fertilitetskalender?

En ägglossningsberäknare uppskattar hur sannolikt det är att du släpper ett ägg på en viss dag under din menscykel. En fertilitetskalender anger vilka dagar det är mest sannolikt att du blir befruktad om du har sex. 

När en äggstock frigör ett ägg kallas det för ägglossning – detta inträffar en gång under din menscykel. En ägglossningsberäknare ger en uppskattning av hur sannolikt det är att du har ägglossning på vissa dagar under din cykel och kan hjälpa dig att identifiera dina mest fertila dagar. Beräknare av det här slaget fungerar genom att ta första dagen av din senaste mens och längden på din menscykel för att hitta ett spann av dagar under vilket du kan komma att släppa ett ägg. 

När ett ägg har lossnat överlever det bara i upp till 24 timmar, vilket innebär att vetskap om när du ska ha ägglossning ger dig en mycket kort fertil period att ha samlag under. Den goda nyheten är att du har flera fertila dagar på vilka du kan bli gravid, eftersom chansen till befruktning inte enbart beror på äggets livslängd utan också på spermiens livslängd. Spermier kan överleva i kroppen i upp till fem dagar efter samlag, vilket innebär att du kan bli befruktad även om du har sex fyra eller fem dagar före ägglossning. Den fertila perioden är antalet dagar som ägget och spermierna kan överleva, vilket vanligtvis är cirka sex dagar. 

De två mest fertila dagarna under denna sex dagars fertila period kallas för dagar med maximal fertilitet. Dessa består av dagen före ägglossning och dagen då ägglossningen äger rum. Ett ägglossningstest mäter ökningen av luteiniserande hormon (LH) som inträffar så sent som 24 till 36 timmar före ägglossning, så att du med stor exakthet kan identifiera dina två mest fertila dagar.

 

plasma

 

Använd vår ägglossningsberäknare för att uppskatta när du kommer att ha ägglossning. Ju mer du vet om din cykel, desto lättare är det att få kunskap om din fertila period. 

Du kan få en längre fertilitetsperiod genom att använda ett ägglossningstest som även detekterar östradiol (en form av östrogen). På dagarna före LH-ökningen ökar även dina östradiolnivåer, som så småningom når den tröskelnivå som stimulerar LH-ökningen före ägglossning. Genom att spåra hormoner som östradiol och LH kan du identifiera på vilka dagar före ägglossning som du är som mest fertil. 

Tack vare att du identifierar dessa ytterligare fertila dagar före ägglossningen får du större flexibilitet och kan planera samlagen så att chansen att bli gravid ökar. Detta kan bidra till mindre stress när du försöker bli med barn. 

Andra metoder för att avgöra när du har ägglossning, t.ex. basal kroppstemperatur och kalendermetoden, informerar bara om att du redan har haft ägglossning – dvs. efter att den fertila perioden under cykeln är slut – och är därmed mindre effektiva om du vill bli gravid.

 

Vad är skillnaden mellan ”ägglossning” och ”fertila dagar”?

”Ägglossning” är processen då ett ägg frigörs från en äggstock, och detta inträffar 12 till 16 dagar innan nästa mens påbörjas.

”Fertila dagar” är dagarna under en kvinnas menscykel som leder upp till och innefattar ägglossningsdagen, och det är under dessa dagar som det är möjligt att bli gravid vid oskyddat samlag.

När är det störst respektive minst chans att bli gravid?

De mest fertila dagarna av varje cykel, dvs. när du har störst chans att bli gravid vid oskyddat samlag, är ägglossningsdagen samt dagen före ägglossning – på dessa två dagar har du ”maximal fertilitet”. Eftersom spermier kan överleva i flera dagar i kvinnans kropp under den fertila tiden finns det dock även några dagar innan denna tidpunkt då det är möjligt att bli gravid – på dessa dagar har du ”hög fertilitet”. Utanför denna ”fertila period” på runt sex dagar är chanserna att bli gravid små.


Vilken metod är mest tillförlitlig?

Clearblue Digital ägglossningstester är över 99 % tillförlitliga avseende att detektera LH-ökningen som inträffar 24 till 36 timmar före ägglossningen. Detta innebär att testerna är mer tillförlitliga än kalender- och temperaturmetoderna gällande att uppskatta de mest fertila dagarna.2


  1. Creinin MD., et al. Contraception (2004) 70: 289–92
  2. Brezina PR., et al. Fertil & Steril (2011); 95(6): 1867–78
  3. Studie av 101 kvinnor i Storbritannien som jämförde en enkel kalendermetod med sannolikheten att testa på en dag med LH-ökning (2011).
  4. I en studie av 87 kvinnor identifierades fyra eller fler fertila dagar i 80 procent av menscyklerna när den faktiska cykellängden användes.
promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.

How_to_get_pregnant_faster

Hur blir man gravid snabbare?

Det är avgörande att ha sex vid rätt tidpunkt i din cykel, så att identifiera dina fertila dagar med ett ägglossningstest hjälper dig att bli gravid snabbare.