Bevisad att öka chanserna att bli gravid på naturlig väg med 89 %

Bevisad att öka chanserna att bli gravid på naturlig väg med 89 %1

I en studie hade kvinnor som använde Clearblue fertilitetsmonitor nästan dubbelt så stor chans till befruktning jämfört med de som inte använde monitorn.

Visar både dagar med hög fertilitet och maximal fertilitet

Visar både dagar med hög fertilitet och maximal fertilitet

Monitorn avläser enkla urinprover för att spåra dina personliga hormonnivåer och är utformad att identifiera alla dagar med hög eller maximal fertilitet. Den hjälper dig att identifiera fler fertila dagar än ett vanligt ägglossningstest som endast testar LH. Du har därför fler chanser att bli gravid varje cykel.

Lättanvänd pekskärm

Lättanvänd pekskärm

Den enkla pekskärmen visar vilka dagar du bör göra urintester och du kan ställa in ett larm som påminnelse. Du kan även ange i en kalender när du har haft sex och se all din personliga fertilitetsinformation för de senaste sex menstruationscyklerna på en skärm.

Daglig personlig fertilitetsstatus

Daglig personlig fertilitetsstatus

Genom att avläsa dina individuella hormonnivårer anger monitorn din personliga fertilitetsstatus som låg, hög eller maximal för varje dag, så att du kan planera och maximera dina chanser till att bli gravid på naturlig väg.

Graviditetstesta med monitorn

Graviditetstesta med monitorn

Med den nya Clearblue Advanced fertilitetsmonitorn kan du testa för graviditet. Du kan graviditetstesta från tre dagar innan din mens är beräknad2. Monitorn kommer att beräkna när det är, så att du får veta så snart som möjligt om du har blivit gravid.

 

Vilka teststickor du kan använda med Clearblue ADVANCED fertilitetsmonitor

 • Clearblue Advanced fertilitetsmonitor
  Fertilitetstester
  TBA
  Läs mer här
 • Clearblue Advanced fertilitetsmonitor
  Graviditetstester
  TBA
  Läs mer här
 • ANVÄND INTE fertilitetstester för Clearblue fertilitetssmonitor
  TBA
  Läs mer här

Produktbilderna

fertilitetskalenderfertila dagarägglossningssatsägglossningsteckenAdvanced Fertilitetsmonitor
 • fertilitetskalender
 • fertila dagar
 • ägglossningssats
 • ägglossningstecken
 • Advanced Fertilitetsmonitor

Hur man använder Clearblue ADVANCED fertilitetsmonitor

 • 1. Innan du börjar

 • 2. Att göra testet

 • 3. Vänta i 5 minuter

 • 4. Att läsa av resultatet


Vanliga frågor

 • 1. Är Clearblue Advanced fertilitetsmonitor rätt för mig?

  Clearblue Advanced fertilitetsmonitor är lämplig för kvinnor vars cykler normalt varar i mellan 21 och 42 dagar. Ta reda på hur lång din cykel är genom att räkna den dag då mensen börjar (första dagen med fullt mensflöde) som dag 1 och räkna fram till dagen innan din nästa mens börjar. Det totala antal dagar är längden på din cykel.

   

  Det finns vissa medicinska tillstånd och läkemedel som kan påverka ditt fertilitetsresultat. Du kan få felaktiga resultat om du:

  • har upplevt klimakteriesymptom, t.ex. nattlig svettning, vallningar

  • har polycystiskt ovariesyndrom

  • har försämrad lever- eller njurfunktion

  • är gravid eller nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte var fullgången)

  • får hormonbehandlingar, t.ex. hormonellt preventivmedel, fertilitetsbehandlingar

  • får andra behandlingar som kan påverka din cykel

  • har tagit antibiotika som innehåller tetracykliner När du har avslutat din behandling kan du börja använda Clearblue Advanced fertilitetsmonitor i början av din nästa cykel

  Du bör vänta tills du har haft minst två naturliga menstruationscykler på rad (21-42 dagar) om du nyligen har:

  • ammat

  • använt hormonellt preventivmedel eller hormonell behandling

  • använt andra behandlingar som kan påverka din menstruationscykel

  • varit gravid (även om graviditeten inte var fullgången)

   

  Läs alltid tillverkarens anvisningar för alla läkemedel som du tar innan du använder Clearblue Advanced fertilitetsmonitor.

  Vissa läkemedel är kontraindicerade vid graviditet. Vi rekommenderar att du rådfrågar din läkare/barnmorska om du tar några läkemedel innan du försöker bli gravid.

  Om du använder monitorn för att testa om du är gravid finns det vissa medicinska tillstånd och läkemedel som kan påverka det här resultatet – se Graviditetstestfråga nr 1.

  Obs: Det finns inte några produkter som kan garantera att man lyckas bli gravid. Clearblue Advanced fertilitetsmonitor är utformad att hjälpa dig att bli gravid och bör INTE användas som preventivmedel. Vissa läkemedel är kontraindicerade vid graviditet och vi rekommenderar att du rådfrågar din läkare om du tar några läkemedel innan du försöker bli gravid. Par som har diagnostiserats med fertilitetsproblem bör rådfråga läkare innan de använder produkten.

 • 2. Hur tillförlitlig är Clearblue ADVANCED fertilitetsmonitor?

  Clearblue Advanced fertilitetsmonitor har i tester visat sig vara 99 % tillförlitlig vad gäller upptäckt av LH-toppen i cykler där LH-toppen även har upptäckts av en referensmetod.

 • 3. Jag glömde skapa en ny cykel den dag min mens började. Vad bör jag göra?

  Du måste skapa en ny cykel mellan dag 1 och dag 4 i varje cykel.

  För att skapa en ny cykel ska du trycka på  (du kan ladda ned fullständiga instruktioner och se sidan 9 för att ta reda på hur man skapar en ny cykel.)

  Om du inte har skapat din nya cykel dag 4 bör du vänta tills din nästa mens börjar och skapa en ny cykel då.

 • 4. Min monitor visar ett stort antal dagar med hög fertilitet och/eller visar inte maximal fertilitet den här cykeln. Vad beror det på?

  När monitorn har upptäckt ökad östrogennivå visar den Hög. Under de följande dagarna håller monitorn utkik efter din LH-topp. Den visar Hög fertilitet tills den känner av LH-toppen och Maximal fertilitet visas.
  Om LH-toppen inte upptäcks och Maximal fertilitet inte visas kanske du ser fler dagar med Hög fertilitet än förväntat. Det kan vara ända upp till 19 dagar. Om det händer är det inte troligt att du är fertil hela den tiden.

  Om du inte ser Maximal fertilitet kan det bero på ett antal olika saker. Din LH-topp kan ha varit för låg för att monitorn ska kunna upptäcka den, ett test kan ha missats eller inte utförts korrekt eller så kanske du inte hade ägglossning under den här cykeln. En ovanligt kort eller lång cykel kan också innebära att du inte ser Hög fertilitet. Om du inte ser Maximal fertilitet under tre efterföljande cykler bör du kontakta din läkare.

 • 5. Min monitor visar Låg under hela cykeln. Vad beror det på?

  Monitorn upptäckte inte förändringar i östrogen eller LH under den här cykeln. Det finns ett antal olika anledningar till det här. Ett test kan t.ex. ha missats eller inte utförts korrekt eller så hade du kanske inte ägglossning under cykeln. Det kan också vara så att du inte har skapat en ny cykel. Kom ihåg att du måste skapa en ny cykel varje gång din mens börjar så att monitorn vet att en ny cykel har börjat.

  Om du endast ser låg fertilitet under tre efterföljande cykler bör du träffa din läkare.

 • 6. Min monitor gick direkt från Låg till Maximal. Varför? Vad beror det här på?

  Det här kan hända ibland, t.ex. om höjningen av östrogen inte upptäcks före LH-toppen (Maximal) om man missar ett test, utför ett eller flera test på fel sätt eller om man har en kort cykel efter en lång cykel.

 • 7. Vilken typ av batterier bör jag använda?

  Det är väldigt viktigt att använda AA alkaliska batterier (LR6) 1,5 V. Annars finns det en risk för att den lagrade informationen går förlorad. Använd inte laddningsbara batterier.

 • 8. Kan jag förlora den information som finns lagrad i min monitor?

  Monitorn är beroende av ständig batterikraft. Därför är det väldigt viktigt att byta ut batterierna när monitorn ber dig om det.
  Om batterierna håller på att ta slut stänger monitorn av sig själv för att skydda din information. Om batterierna däremot inte byts ut på en gång och om monitorn lämnas utan ström inträffar ett fel och din information går förlorad. Du kan inte använda din monitor förrän du byter ut batterierna och programmerar om monitorn.

 • 9. Frågor om graviditetstester – Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

  • Läs alltid tillverkarens anvisningar för alla läkemedel som du tar innan du utför testet
  • Fertilitetsläkemedel som innehåller hCG kan ge felaktiga resultat (dessa fertilitetsläkemedel ges vanligtvis som en injektion och om man testar sig för snabbt efter att ha fått en dos kan man få ett felaktigt Gravid-resultat).
  • Andra fertilitetsbehandlingar (t.ex. klomifencitrat), smärtstillande tabletter och hormonella preventivmedel (t.ex. p-piller) bör inte påverka graviditetstestresultatet
  • Om du nyligen har upphört med ett hormonellt preventivmedel eller får fertilitetsbehandlingar som exempelvis klomifencitrat, kan din mens vara oregelbunden och du kanske testar dig för tidigt
   • Om du nyligen har varit gravid (även om det inte var en fullgången graviditet) kan du få ett felaktigt Gravid-resultat.
   • Utomkvedshavandeskap, cystor i livmodern, menopaus och vissa väldigt sällsynta medicinska tillstånd kan ge felaktiga resultat
   • Om resultatet från testet visar att du är gravid är det ändå möjligt att du senare upptäcker att du inte längre är det på grund av att graviditeten avbrutits, vilket kan inträffa i ett tidigt skede
   • Om du får ett oväntat resultat bör du diskutera det med din läkare/barnmorska

  Den här informationen gäller endast resultaten av graviditetstester. Se sidan 3 i instruktionerna (ladda ned här) för att kontrollera vilka läkemedel eller medicinska tillstånd som kan påverka fertilitetstestresultatet.

 • 10. Graviditetstestfråga – Monitorn anger att min mens är på gång, men jag vet att min cykel inte är 28 dagar. Är informationen tillförlitlig?

  Monitorn tillhandahåller en uppskattning av din mens förväntade datum utifrån den information som är tillgänglig, t.ex. när dina dagar med Maximal fertilitet var eller information om tidigare cykler. Om den här informationen inte är tillgänglig beräknar den utifrån en cykel på 28 dagar. Den här är endast en uppskattning. Om du vet att din cykel inte vanligtvis är 28 dagar kan du testa om du är gravid när din mens förväntas. Om resultatet visar ”Inte Gravid” bör du testa dig igen tre dagar senare. Om resultatet fortfarande visar "Inte Gravid" och din mens inte har börjat bör du rådfråga din läkare.