Fertilitetsmonitor Advanced

Advanced Fertilitetsmonitor
Ökar bevisligen chansen att bli gravid med 89 %

Bevisad att öka chanserna att bli gravid på naturlig väg med 89 %1

Clearblue Advanced fertilitetsmonitor är den enda monitor som spårar och lagrar information om fertilitet och graviditet. Den spårar noggrant nivåerna för två viktiga fertilitetshormoner (östrogen och luteiniserande hormon) och identifierar ditt fertilitetsintervall i varje cykel – när dina chanser till befruktning är störst (några dagar före ägglossning och vid ägglossning).Sedan kan du testa dig för att se om du har blivit gravid.

Clearblue Advanced fertilitetsmonitor och teststickor är ett system som är utformat för kvinnor som försöker bli gravida och ska inte användas som preventivmetod. Detta är inte den avsedda användningen av produkten, och vi stöder inte denna användning.

Bevisad att öka chanserna att bli gravid på naturlig väg med 89 %

Bevisad att öka chanserna att bli gravid på naturlig väg med 89 %1

I en studie hade kvinnor som använde Clearblue fertilitetsmonitor nästan dubbelt så stor chans till befruktning jämfört med de som inte använde monitorn.

Visar både dagar med hög fertilitet och maximal fertilitet

Visar både dagar med hög fertilitet och maximal fertilitet

Monitorn avläser enkla urinprover för att spåra dina personliga hormonnivåer och är utformad att identifiera alla dagar med hög eller maximal fertilitet. Den hjälper dig att identifiera fler fertila dagar än ett vanligt ägglossningstest som endast testar LH. Du har därför fler chanser att bli gravid varje cykel.

Lättanvänd pekskärm

Lättanvänd pekskärm

Den enkla pekskärmen visar vilka dagar du bör göra urintester och du kan ställa in ett larm som påminnelse. Du kan även ange i en kalender när du har haft sex och se all din personliga fertilitetsinformation för de senaste sex menstruationscyklerna på en skärm.

Daglig personlig fertilitetsstatus

Daglig personlig fertilitetsstatus

Genom att avläsa dina individuella hormonnivårer anger monitorn din personliga fertilitetsstatus som låg, hög eller maximal för varje dag, så att du kan planera och maximera dina chanser till att bli gravid på naturlig väg.

Graviditetstesta med monitorn

Graviditetstesta med monitorn

Med den nya Clearblue Advanced fertilitetsmonitorn kan du testa för graviditet. Du kan graviditetstesta från tre dagar innan din mens är beräknad2. Monitorn kommer att beräkna när det är, så att du får veta så snart som möjligt om du har blivit gravid.

 

Vilka teststickor du kan använda med Clearblue ADVANCED fertilitetsmonitor

 • Clearblue Advanced fertilitetsmonitor  
  Fertilitetstester  
  TBA  
  Läs mer här
 • Clearblue Advanced fertilitetsmonitor  
  Graviditetstester  
  TBA  
  Läs mer här

Köp nu

Hur man använder Clearblue ADVANCED fertilitetsmonitor

1. Innan du börjar

- Läs alltid instruktionerna på förpackningen och i häftet noggrant innan du börjar
- Kontrollera om monitorn är lämplig för dig

- Ställ in monitorn och vänta på att din nästa menstruationscykel ska börja innan du ställer in en ny cykel och ditt testintervall - Ditt testintervall är en sextimmarsperiod där du kan testa dagens första urin.
- Inled alltid din cykel med tillräckligt många fertilitetstester från samma parti för minst tio tester
- Använd endast ett test en gång och aldrig efter angivet utgångsdatum

Testdag - Testa endast för fertilitet när monitorn visar testdag i displayen och alltid inom ditt testintervall.

 

- Du kan graviditetstesta en gång per dag under ditt testintervall på valfri dag av din menstruationscykel

2. Att göra testet

Du testar på samma sätt oavsett om du testar för fertilitet eller graviditet. Se till att du använder rätt test. Fertilitetstesten har lila folie och graviditetstesten har vit folie.

Fertilitetstest och graviditetstest

- Sätt på din Clearblue Advanced fertilitetsmonitor varje morgon under ditt testintervall för att se om du bör göra ett fertilitetstest
- Använd alltid första urinen efter din längsta sovperiod
- När du är redo att testa tar du fram teststickan ur folieförpackningen och använder den omedelbart
- Håll enbart själva uppsugningsdelen nedåtriktad i din urinstråle under endast 3 sekunder
- Eller gör ett urinprov i en ren, torr behållare och stick enbart ned själva uppsugningsdelen i urinen på det sätt som bilden visar i endast 15 sekunder

I urinstrålen eller doppa

- Håll enbart själva uppsugningsdelen nedåtriktad i din urinstråle under endast 3 sekunder. Torka av eventuell överflödig urin.
- För omedelbart in teststickan i monitorn, enligt bilden, och placera den på en plan yta

För in teststickan
 

3. Vänta i 5 minuter

Vänta i 5 minuter- Vänta i 5 minuter. Skärmen stängs av efter 1 minut, men monitorn fortsätter att analysera teststickan. Testlampan blinkar under testningen.

 

- När testet är klart hörs en ljudsignal. Sätt på monitorn om den är avstängd. Du bli ombedd att avlägsna teststickan innan resultatet visas. Släng testet i dina vanliga hushållssopor. Teststickorna får inte återanvändas.

 

4. Att läsa av resultatet

LågLåg
Dina östrogennivåer och LH-nivåer (luteiniserande hormon) är låga. Det är osannolikt att du blir gravid genom att ha oskyddat sex idag.

 

 

HögHög
När monitorn har upptäckt ökad östrogennivå visar den Hög. Under de följande dagarna håller monitorn utkik efter din LH-topp. Testet visar då hög fertilitet tills det upptäcker LH-toppen och maximal fertilitet visas. Du måste fortsätta att testa enligt monitorns anvisningar. Hög fertilitet visas även dagen efter dina två dagar med maximal fertilitet.
Varje kvinnas cykler är unika och hormonmönstret skiljer sig, så antalet dagar med hög fertilitet som visas är personligt för dig. Läs under Vanliga frågor om du noterar fler dagar med hög fertilitet än förväntat.  

 

MaximalMaximal
När din LH-topp upptäcks visar testet maximal fertilitet. Maximal fertilitet kommer att visas två dagar i rad. Du är mest fertil vid LH-toppen och dagen efter (vanligtvis dagen för ägglossning).

Ibland har vissa kvinnor en LH-topp som är för låg för att testet ska upptäcka den eller så har de inte ägglossning under en cykel och ser därför inte någon maximal fertilitet. Det är inte ovanligt och kan inträffa i ungefär 8 % av cyklerna. Om du inte ser någon maximal fertilitet i tre efterföljande cykler rekommenderar vi att du diskuterar det med din läkare.

 

 

Ha samlag de dagar du har hög och maximal fertilitet. Då ökar du chansen att bli gravid på naturlig väg.

Gravid / Inte gravidGravid / Inte gravid
Om du har använt monitorn för att graviditetstesta dig visas ditt resultat. Monitorn är över 99 % rättvisande vid användning från och med dagen för väntad mens. Dina resultat visas även i kalendern.

Vanliga frågor

Är Clearblue Advanced fertilitetsmonitor rätt för mig?

Clearblue Advanced fertilitetsmonitor är lämplig för kvinnor vars cykler normalt varar i mellan 21 och 42 dagar. Om dina cykler alltid är kortare än 23 dagar eller alltid är längre än 37 dagar kan det hända att din LH-ökning inte kan detekteras. Om dina cykler alltid är kortare än 23 dagar eller alltid är längre än 37 dagar kan det hända att din LH-ökning inte detekteras.  Ta reda på hur lång din cykel är genom att räkna den dag då mensen börjar (första dagen med fullt mensflöde) som dag 1 och räkna fram till dagen innan din nästa mens börjar. Det totala antal dagar är längden på din cykel.

 

Det finns vissa medicinska tillstånd och läkemedel som kan påverka ditt fertilitetsresultat. Du kan få felaktiga resultat om du:

• har upplevt klimakteriesymptom, t.ex. nattlig svettning, vallningar

• har polycystiskt ovariesyndrom

• har försämrad lever- eller njurfunktion

• är gravid eller nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte var fullgången)

• får hormonbehandlingar, t.ex. hormonellt preventivmedel, fertilitetsbehandlingar

• får andra behandlingar som kan påverka din cykel

• har tagit antibiotika som innehåller tetracykliner När du har avslutat din behandling kan du börja använda Clearblue Advanced fertilitetsmonitor i början av din nästa cykel

Vi råder dig att vänta tills du har haft minst två naturliga menscykler i rad (som båda varar mellan 23 och 37 dagar) om du nyligen har:

• ammat

• använt hormonellt preventivmedel eller hormonell behandling

• använt andra behandlingar som kan påverka din menstruationscykel

• varit gravid (även om graviditeten inte var fullgången)

 

Läs alltid tillverkarens anvisningar för alla läkemedel som du tar innan du använder Clearblue Advanced fertilitetsmonitor.

Vissa läkemedel är kontraindicerade vid graviditet. Vi rekommenderar att du rådfrågar din läkare/barnmorska om du tar några läkemedel innan du försöker bli gravid.

Om du använder monitorn för att testa om du är gravid finns det vissa medicinska tillstånd och läkemedel som kan påverka det här resultatet – se Graviditetstestfråga nr 1.

Obs: Det finns inte några produkter som kan garantera att man lyckas bli gravid. Clearblue Advanced fertilitetsmonitor är utformad att hjälpa dig att bli gravid och bör INTE användas som preventivmedel. Vissa läkemedel är kontraindicerade vid graviditet och vi rekommenderar att du rådfrågar din läkare om du tar några läkemedel innan du försöker bli gravid. Par som har diagnostiserats med fertilitetsproblem bör rådfråga läkare innan de använder produkten.

Hur tillförlitlig är Clearblue ADVANCED fertilitetsmonitor?

Clearblue Advanced fertilitetsmonitor har i tester visat sig vara 99 % tillförlitlig vad gäller upptäckt av LH-toppen i cykler där LH-toppen även har upptäckts av en referensmetod.

Jag glömde skapa en ny cykel den dag min mens började. Vad bör jag göra?

Du måste skapa en ny cykel mellan dag 1 och dag 4 i varje cykel.

För att skapa en ny cykel ska du trycka på (du kan ladda ned fullständiga instruktioner och se sidan 9 för att ta reda på hur man skapar en ny cykel.)

Om du inte har skapat din nya cykel dag 4 bör du vänta tills din nästa mens börjar och skapa en ny cykel då.

Min monitor har visat fler än 10 dagar med hög fertilitet/fler dagar med hög fertilitet än förväntat. Vad beror det på?

Om LH-ökningen inte detekteras och dina dagar med maximal fertilitet inte visas kan det hända att du noterar fler dagar med hög fertilitet än förväntat. Dessa kan uppgå till så många som 19 dagar. Om detta inträffar är det osannolikt att du är fertil under hela perioden.

Det är viktigt att du fortsätter att testa enligt monitorns uppmaningar.

Min monitor visar Låg under hela cykeln. Vad beror det på?

Monitorn upptäckte inte förändringar i östrogen eller LH under den här cykeln. Det finns ett antal olika anledningar till det här. Ett test kan t.ex. ha missats eller inte utförts korrekt eller så hade du kanske inte ägglossning under cykeln. Det kan också vara så att du inte har skapat en ny cykel. Kom ihåg att du måste skapa en ny cykel varje gång din mens börjar så att monitorn vet att en ny cykel har börjat.

Om du endast ser låg fertilitet under tre efterföljande cykler bör du träffa din läkare.

Min monitor gick direkt från Låg till Maximal. Varför? Vad beror det här på?

Det här kan hända ibland, t.ex. om höjningen av östrogen inte upptäcks före LH-toppen (Maximal) om man missar ett test, utför ett eller flera test på fel sätt eller om man har en kort cykel efter en lång cykel.

Vilken typ av batterier bör jag använda?

Det är väldigt viktigt att använda AA alkaliska batterier (LR6) 1,5 V. Annars finns det en risk för att den lagrade informationen går förlorad. Använd inte laddningsbara batterier.

Kan jag förlora den information som finns lagrad i min monitor?

Monitorn är beroende av ständig batterikraft. Därför är det väldigt viktigt att byta ut batterierna när monitorn ber dig om det. Om batterierna håller på att ta slut stänger monitorn av sig själv för att skydda din information. Om batterierna däremot inte byts ut på en gång och om monitorn lämnas utan ström inträffar ett fel och din information går förlorad. Du kan inte använda din monitor förrän du byter ut batterierna och programmerar om monitorn.

Frågor om graviditetstester – Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

 • Läs alltid tillverkarens anvisningar för alla läkemedel som du tar innan du utför testet
 • Fertilitetsläkemedel som innehåller hCG kan ge felaktiga resultat (dessa fertilitetsläkemedel ges vanligtvis som en injektion och om man testar sig för snabbt efter att ha fått en dos kan man få ett felaktigt Gravid-resultat).
 • Andra fertilitetsbehandlingar (t.ex. klomifencitrat), smärtstillande tabletter och hormonella preventivmedel (t.ex. p-piller) bör inte påverka graviditetstestresultatet
 • Om du nyligen har upphört med ett hormonellt preventivmedel eller får fertilitetsbehandlingar som exempelvis klomifencitrat, kan din mens vara oregelbunden och du kanske testar dig för tidigt
  • Om du nyligen har varit gravid (även om det inte var en fullgången graviditet) kan du få ett felaktigt Gravid-resultat.
  • Utomkvedshavandeskap, cystor i livmodern, menopaus och vissa väldigt sällsynta medicinska tillstånd kan ge felaktiga resultat
  • Om resultatet från testet visar att du är gravid är det ändå möjligt att du senare upptäcker att du inte längre är det på grund av att graviditeten avbrutits, vilket kan inträffa i ett tidigt skede
  • Om du får ett oväntat resultat bör du diskutera det med din läkare/barnmorska

Den här informationen gäller endast resultaten av graviditetstester. Se sidan 3 i instruktionerna (ladda ned här) för att kontrollera vilka läkemedel eller medicinska tillstånd som kan påverka fertilitetstestresultatet.

Graviditetstestfråga – Monitorn anger att min mens är på gång, men jag vet att min cykel inte är 28 dagar. Är informationen tillförlitlig?

Monitorn tillhandahåller en uppskattning av din mens förväntade datum utifrån den information som är tillgänglig, t.ex. när dina dagar med Maximal fertilitet var eller information om tidigare cykler. Om den här informationen inte är tillgänglig beräknar den utifrån en cykel på 28 dagar. Den här är endast en uppskattning. Om du vet att din cykel inte vanligtvis är 28 dagar kan du testa om du är gravid när din mens förväntas. Om resultatet visar ”Inte Gravid” bör du testa dig igen tre dagar senare. Om resultatet fortfarande visar "Inte Gravid" och din mens inte har börjat bör du rådfråga din läkare.

promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.

How_to_get_pregnant_faster

Hur blir man gravid snabbare?

Det är avgörande att ha sex vid rätt tidpunkt i din cykel, så att identifiera dina fertila dagar med ett ägglossningstest hjälper dig att bli gravid snabbare.

 • 1 I de första 2 cyklerna de används. Robinson JE., et al.  Fertility & Sterility (2007) 87: 329-334
 • 2Clearblue rekommenderar att du testar från och med den dagen då du väntar din mens. Graviditetshormonet ökar emellertid snabbt under den tidiga graviditeten och Clearblue Advanced fertilitetsmonitor kan därför användas för graviditetstestning upp till 3 dagar innan mensen är beräknad. I kliniska tester med tidiga graviditetsprover visade Clearblue Advanced fertilitetsmonitor följande resultat: 74 % av kvinnorna fick resultatet “Gravid” vid test 3 dagar före väntad mens, 91 % vid test 2 dagar före och 96 % vid 1 dag före. Om du gör ett tidigt graviditetstest och får resultatet "Inte gravid" är det ändå möjligt att att du är gravid, men att hormonhalten fortfarande är för låg för att testet ska kunna registrera den. Testa dig igen när mensen är beräknad.