Allt om lutealfasen

Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i jun 22, 2021

Visste du att det finns en fas i menscykeln som infaller efter ägglossningen och är precis lika viktig som denna för att förbereda kroppen för en graviditet? Läs vidare om du vill lära dig allt om lutealfasen, vad den innebär, vad som händer under denna fas och hur länge den varar. Ta även reda på om din basala kroppstemperatur (BBT) indikerar när du har kommit in i lutealfasen, vad en kort lutealfas innebär för dina chanser att bli gravid och mycket annat!


Vad är lutealfasen?

Menscykeln består av fyra faser: 

Lutealfasen är den period i menscykeln som infaller mellan ägglossningen och nästa menstruation. Under lutealfasen bidrar det progesteron som produceras av gulkroppen (den tomma follikeln som finns kvar i äggstocken när ägget har frigjorts) till att göra livmoderslemhinnan tjockare så att den kan ta emot ett befruktat ägg.

Vad händer under lutealfasen?

 • När ett ägg har frigjorts från äggstocken och det färdas ner genom äggledaren, omvandlas follikeln där ägget har mognat till en struktur som kallas för gulkroppen. 
 • Gulkroppen producerar progesteron i två veckor och dör sedan om ingen befruktning sker. 
 • Det progesteron som produceras under lutealfasen får livmoderslemhinnan att bli tjockare så att ett befruktat ägg kan implanteras i den.
 • Om ägget blir befruktat av en spermie fäster det i livmoderslemhinnan. 
 • Om det inte sker någon befruktning skrumpnar gulkroppen och dör och progesteronnivåerna sjunker, vilket gör att den förtjockade livmoderslemhinnan stöts bort och nästa mens börjar. 

När börjar den och hur länge håller den i sig?

Lutealfasen är den period som infaller mellan ägglossningen och mensens första dag. Så hur långt in i menscykeln inträffar den alltså? Tja, enligt läroböckerna sträcker sig lutealfasen ungefär från dag 15 till dag 28 i en 28-dagars cykel. I verkligheten är det dock lite mer komplext än så. 

Startdagen för lutealfasen beror på vilken dag ägglossningen äger rum, och även i en typisk 28-dagars cykel varierar den exakta tidpunkten för ägglossningen. Även om den vanligaste dagen för ägglossning är dag 15 i menscykeln, fann man i en studie gjord av Soumpasis et al. (2020)1 att den faktiska dagen för ägglossning i cykler som varade 28 dagar varierade inom ett intervall om tio dagar.  Dessutom var det bara 12,4 % av kvinnorna i studien som hade en typisk 28-dagarscykel. 

I en annan studie, gjord av Crawford et al. (2018)2, såg man också en variation i lutealfasens längd, från 7 till 19 dagar hos kvinnor med 28-dagarscykler, med en genomsnittlig längd på 14 dagar.

Och det är inte allt: längden på lutealfasen kan variera hos samma kvinna från cykel till cykel, vilket innebär att en kvinna kan ha ägglossning olika dagar i olika cykler och därmed även komma in i lutealfasen olika dagar. 

Symtom på lutealfasen

Du kan komma in i lutealfasen i din cykel utan att märka några symtom. När du har haft ägglossning förändras dock hormonnivåerna i kroppen eftersom gulkroppen frigör progesteron tills den skrumpnar och dör (om ingen befruktning inträffar). Detta innebär att du kan påverkas av den minskande nivån av progesteron i slutet av lutealfasen. 

Den förändrade progesteronnivån när mensen närmar sig kan orsaka symtom på PMS (premenstruellt syndrom), såsom:

 • Humörsvängningar 
 • Irritabilitet 
 • Ångest 
 • Trötthet 
 • Uppblåst mage 
 • Ömma bröst 
 • Huvudvärk 
 • Akneutbrott eller utslag 
 • Förändrad aptit 
 • Förändrad sexlust. 

Hur påverkas den basala kroppstemperaturen under lutealfasen

Det progesteron som produceras av gulkroppen efter ägglossningen får kvinnans basala kroppstemperatur (BBT) att stiga något med cirka 0,3–0,6 grader Celsius (0,5–1 grader Fahrenheit). Den fortsätter att vara förhöjd tills mensen kommer och återgår då till kroppens egen baslinjetemperatur. Om du blir gravid kan din basala kroppstemperatur fortsätta att vara förhöjd efter den dag då du förväntade dig att mensen skulle komma. 

Genom att mäta din basala kroppstemperatur under hela cykeln kan du se om du redan har haft ägglossning och kommit in i lutealfasen.

Korta och långa lutealfaser

Lutealfasen är viktig eftersom det är då som livmoderslemhinnan har tillfälle att bli tjockare som en förberedelse för implantation av ett befruktat ägg. En kort lutealfas definieras som 11 dagar eller färre från dagen för ägglossningen till första dagen i nästa menstruation. Det främsta problemet med en kort lutealfas är att livmoderslemhinnan kanske inte hinner bli tjock nog för att ett befruktat ägg ska kunna implanteras.

En studie från 20182 visade dock att även om kvinnor med kort lutealfas uppvisade en lägre fertilitet på kort sikt, under en period av 12 månader, var deras chans att bli gravida jämförbar med kvinnor med normallång lutealfas (12 till 14 dagar). 

Långa lutealfaser (längre än 14 dagar) kan bero på en hormonell obalans, som t.ex. vid polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Om du hade ägglossning för mer än 14 dagar sedan och fortfarande inte har fått mens kan du dock vara gravid.

Orsaker till lutealfasdefekt: Vad det är, symtom och behandling

Lutealfasdefekt (LPD) (kallas ibland lutealfasbrist eller lutealfasinsufficiens) är ett tillstånd där livmoderslemhinnan (den innersta slemhinnan i livmodern) utvecklas onormalt. Enkelt uttryckt tjocknar inte livmoderslemhinnan hos en kvinna med LPD som den ska varje månad, vilket gör det svårt för henne att bli gravid. 

Vad orsakar lutealfasdefekt?

Den exakta orsaken är fortfarande omtvistad. En möjlig orsak är dock att den mängd progesteron som utsöndras av gulkroppen är för låg. En annan möjlig orsak är att livmoderslemhinnan inte reagerar normalt på progesteron.

Vilka är symtomen på lutealfasdefekt?

Möjliga symtom på LPD: 

 • En lutealfas som är 11 dagar eller kortare 
 • Vaginal stänkblödning före menstruationen 
 • En långsam eller låg ökning av den basala kroppstemperaturen efter ägglossning 
 • Svårt att bli gravid 
 • Upprepade missfall 

Vid misstänkt LPD kan din läkare rekommendera ytterligare tester för att ställa en diagnos, men kom ihåg att LPD inte kan diagnostiseras med ett enda test. 

Hur behandlas lutealfasdefekt?

Om du har LPD beror behandlingen på din specifika situation och det är bara din läkare som kan ge råd om den rätta metoden. Följande behandlingsmetoder har dock använts för att behandla LPD: 

 • Stimulering av follikeltillväxten med behandlingar som klomifencitrat eller menotropiner (hMG) 
 • Förskrivning av extra hCG för att förbättra utsöndringen av progesteron från gulkroppen 
 • Förskrivning av ytterligare progesteron (via injektion, oralt eller genom vaginala suppositorier) efter ägglossning.  

Vanliga frågor

Hur kan du känna dig under lutealfasen?

Du kan vara i lutealfasen utan att märka att något är annorlunda, även om det inte är ovanligt att känna PMS-symtom under de senare stadierna av lutealfasen när progesteronnivåerna sjunker. Symtomen kan innefatta:

• irritabilitet
• ångest
• ömma bröst
• trötthet
• uppblåst mage.

Kan du bli gravid i lutealfasen?

Ja, men när ägglossningen väl har ägt rum kan ägget bara överleva i 12–24 timmar och du kan bara bli gravid under den första dagen i lutealfasen.

Hur länge varar en normal lutealfas?

Medellängden för lutealfasen anses vara 14 dagar, men det kan vara fler eller färre beroende på din cykellängd och när i cykeln du har ägglossning.

Hur beräknar jag min lutealfas?

Om du använder ett ägglossningstest vet du att du kommer att ha ägglossning inom de närmaste 24 till 36 timmarna när du ser en LH-ökning. Det betyder att du kommer att gå in i lutealfasen om cirka 24 till 36 timmar. Alternativt, om du följer din basala kroppstemperatur, kan du se att du redan har haft ägglossning och håller på att gå in i lutealfasen när temperaturen ökar.

Lutealfasen varar från ägglossningen till dagen innan mensen börjar.

Börjar lutealfasen på ägglossningsdagen?

Lutealfasen börjar dagen efter ägglossningen och slutar dagen innan mensen börjar.

Hur kan jag förlänga min lutealfas naturligt?

Om du har en kort lutealfas och är orolig för att detta kan påverka dina chanser att bli gravid kan du tala med din läkare om vilka behandlingsalternativ som finns och om det finns några naturläkemedel som kan hjälpa till att förlänga lutealfasen.

Sammanfattning

Lutealfasen spelar en viktig roll under den tidiga graviditeten eftersom det är då som livmodern förbereder sig för implantation av ett befruktat ägg. 

Lutealfasen varar från dagen efter ägglossningen till dagen innan mensen börjar. Enligt experterna är den genomsnittliga längden på lutealfasen 14 dagar, men det finns ett brett intervall för vad som anses vara normalt. Tänk på att lutealfasens längd kan variera från kvinna till kvinna, och även från cykel till cykel. Den kan variera beroende på längden på din menscykel och när i cykeln som du har ägglossning.

 1. Soumpasis, B. Grace, and S. Johnson Real-life insights on menstrual cycles and ovulation using big data Human Reproduction Open, pp. 1–9, 2020
 2. Crawford NM, Pritchard DA, Herring AH, Steiner AZ. Prospective evaluation of luteal phase length and natural fertility. Fertil Steril. 2017;107(3):749-755. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.11.022
promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.