Basal kroppstemperatur – vad det är, hur man kartlägger den med mera

Basal kroppstemperatur – vad det är, hur man kartlägger den med mera

Om du är intresserad av att hålla koll på dina fertila dagar är det möjligt att du har hört talas om metoden med basal kroppstemperatur. Det är en populär metod, eftersom den är billig och enkelt kan utföras hemma med hjälp av en termometer. Metoden är dock inte perfekt eftersom den bara informerar dig i efterhand om att du har släppt ett ägg, vilket innebär att din fertilitetsperiod för den menstruationscykeln är slut. Vad exakt är då den basala kroppstemperaturen, hur fungerar den och hur effektivt är det att mäta den för att hjälpa dig att hålla koll på dina fertila dagar? Fortsätt läsa för att få svar på dina frågor om denna naturliga familjeplaneringsmetod.


Vad är basal kroppstemperatur?

Din basala kroppstemperatur är din kroppstemperatur när du är helt i vila. 

Att hålla koll på den basala kroppstemperaturen är ett verktyg som vissa kvinnor använder för att förstå mönstret för sina fertila dagar i varje cykel. Den basala kroppstemperaturen ökar nämligen en aning efter ägglossning. 

Om du försöker bli gravid kan den dock vara ganska missvisande, eftersom du är mest fertil under dagarna strax innan ägglossningen och på själva ägglossningsdagen. Det innebär att du redan har missat din fertilitetsperiod när temperaturökningen märks. 

Hur kan den basala kroppstemperaturen indikera ägglossning?

Att ha ägglossning medför vissa fysiologiska förändringar. En av dessa förändringar är en ökning av den basala kroppstemperaturen med cirka 0,2–0,6 °C under minst tre dagar. Den basala kroppstemperaturen förblir ofta hög tills nästa mens kommer och en ny menstruationscykel börjar. 

Att mäta den basala kroppstemperaturen ger dig bara information om att du redan har haft ägglossning, och eftersom ägget bara överlever i upp till 24 timmar är det för sent att bli gravid när temperaturökningen märks. 

Om du försöker bli gravid är det inte bara ägglossningsdagen som är viktig, utan även dagarna strax innan ägglossningen (din fertilitetsperiod). Eftersom spermier kan överleva i upp till fem dagar är dagarna innan du märker en förändring av din basala kroppstemperatur dagar med hög fertilitet, vilket innebär att du då har en större chans att bli gravid. 

Detta är anledningen till att metoden med basal kroppstemperatur är bristande om man försöker bli gravid. I själva verket har studier visat att det bara är 70 % chans att framgångsrikt förutsäga fertila dagar (till inom en dag) med den här metoden1. Om du bestämmer dig för att använda metoden kommer den att hjälpa dig att förstå din cykel. Du kan dessutom använda metoden tillsammans med en annan metod, t.ex. metoden med livmoderhalsslem eller för att kartlägga ett mönster. 

Om du vill identifiera dina mest fertila dagar exakt kan ett ägglossningstest detektera LH-ökningen som inträffar före ägglossning med en korrekthet på 99 %. Vissa ägglossningstester detekterar även östrogen i syfte att identifiera en bredare fertilitetsperiod eftersom östrogennivån ökar innan LH gör det, och det kan bidra till att öka dina chanser att bli gravid.  

Hur mäter man och kartlägger sin basala kroppstemperatur?

 • Mät din basala kroppstemperatur varje morgon innan du går upp ur sängen. Du kan använda en digital termometer som du förvarar nära sängen eller en termometer som är specifikt utformad för att mäta basal kroppstemperatur. 
 • Försök att se till att du har fått tre timmars oavbruten sömn innan mätningen. Resultaten är mer benägna att bli korrekta om du mäter din temperatur efter en längre period av oavbruten sömn. 
 • Du kan mäta temperaturen oralt, vaginalt eller rektalt. Använd samma metod varje gång för att få konsekventa resultat.
 • Försök att mäta temperaturen vid samma tidpunkt varje dag. Det är bäst att försöka mäta temperaturen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är okej att mäta temperaturen ungefär 30 minuter före eller efter den tid då du vanligen mäter temperaturen. Du kan använda ett alarm som en påminnelse. Tidpunkten är viktig eftersom din basala kroppstemperatur kan variera med upp till 0,1 grader per timme. 
 • Registrera din temperatur i ett diagram. Anteckna temperaturen i diagrammet dagligen, men läs inte in för mycket i det förrän cykeln är över och du kan se tillbaka och försöka hitta ett mönster. 

Vad är ett diagram över basal kroppstemperatur och hur tolkar man det?

Ett diagram över basal kroppstemperatur är ett register över temperaturmätningar som genomförs varje morgon under en menstruationscykel. När du senare tittar på det kommer du att kunna se när den basala kroppstemperaturen förändrades, vilket indikerar när i cykeln du hade ägglossning. De här uppgifterna kan vara en aning förvirrande, så här är några saker att tänka på när du kartlägger din basala kroppstemperatur:

 • En temperaturförändring, vanligtvis en ökning med cirka 0,2 °C, som förblir stabil i tre dagar eller mer indikerar att du har haft ägglossning. 
 • Enstaka temperaturförändringar i diagrammet är sannolikt inte kopplade till ägglossningen, utan kan istället bero på något annat, till exempel en sjukdom eller yttre orsak. 
 • Analysera diagrammet i slutet av varje cykel. 
 • Registrera din basala kroppstemperatur under några cykler för att hitta eventuella temperaturmönster. 
 • Om din temperatur förblir hög i 18 dagar eller mer efter ägglossningen och du inte har fått din mens bör du överväga att ta ett graviditetstest. En fortsatt hög basal kroppstemperatur efter ägglossning kan vara en indikator på tidig graviditet. 

 

 

Vilka är fördelarna med att använda metoden med basal kroppstemperatur?

Fördelarna med att använda metoden med basal kroppstemperatur är att 

 • den är billig, 
 • den är enkel att utföra hemma, 
 • den kan hjälpa dig att förstå din menstruationscykel och din fertilitet; om du blir gravid kan ditt diagram över din basala kroppstemperatur hjälpa dig att bekräfta din ägglossning,    
 • det finns inga hälsorisker eller biverkningar, 
 • det är en metod för att bekräfta att du har haft ägglossning.

Vilka är nackdelarna med att använda metoden med basal kroppstemperatur?

Som nämnts tidigare kan metoden med basal kroppstemperatur vara missvisande1.

Det finns också några faktorer som kan ge missvisande resultat, till exempel 

 • sjukdom, 
 • förändringar i sömnmönster, 
 • alkoholkonsumtion, 
 • skiftarbete,
 • avbrutna sömncykler, 
 • resor,
 • vissa mediciner. 

En annan nackdel är att den basala kroppstemperaturen inte berättar för dig när din fertilitetsperiod inleds – den berättar bara att du har haft ägglossning och då är din fertilitetsperiod redan över. Det innebär att metoden bara fungerar bra om du har regelbundna cykler som du kan följa i några månader tills du kan börja se ett mönster.

Kan den basala kroppstemperaturen tala om när man är gravid?

Om din basala kroppstemperatur stiger och förblir hög i 18 dagar eller mer kan det vara en tidig indikator på graviditet. Om du märker att din basala kroppstemperatur har stigit och inte sjunker igen bör du överväga att ta ett graviditetstest. Den basala kroppstemperaturen ger en indikation, men det är en bra idé att bekräfta denna genom att ta ett graviditetstest. 

Om du inte vill vänta på att din mens uteblir för att bekräfta att du är gravid kan du ta ett graviditetstest så tidigt som 6 dagar före utebliven mens, vilket är 5 dagar före den dag då du förväntar dig att din mens ska börja. Med Clearblue Graviditetstest Ultratidigt kan 79 % av alla gravid-resultat upptäckas 6 dagar före utebliven mens

När bör man uppsöka läkare?

Trots att det inte finns några hälsorisker med att mäta den basala kroppstemperaturen är din prenatala hälsa viktig för en bebis hälsa, så vi rekommenderar att du besöker en läkare innan du försöker bli gravid.

Vanliga frågor om basal kroppstemperatur

Hur hög ska den basala kroppstemperaturen vara vid ägglossning?

De flesta kvinnor märker en förändring på 0,2–0,6 °C, men detta kan bara hjälpa till att korrekt förutsäga fertila dagar (till inom en dag) i upp till 70 % av cyklerna1.

Hur hög är den basala kroppstemperaturen under tidig graviditet?

Det finns ingen specifik temperatur som indikerar tidig graviditet, men det tar 18 dagar eller mer för din basala kroppstemperatur att sjunka efter ägglossning.

Hur kan man veta att man är gravid utifrån den basala kroppstemperaturen?

Om du märker att du har en kontinuerligt förhöjd basal kroppstemperatur i 18 dagar eller mer efter ägglossningen kan det indikera att du är gravid.

Kan man mäta sin basala kroppstemperatur med en vanlig termometer?

Du kan använda en kommersiellt tillgänglig digital termometer för att hålla koll på din basala kroppstemperatur, men det måste vara en termometer som kan visa små förändringar ner till en tiondels grad. Du kan också använda termometrar för basal kroppstemperatur som påstås kunna förutsäga dina fertila dagar. Studier har dock funnit att det inte finns tillräckliga data publicerade om effektiviteten hos sådana enheter. Tänk dock på att inte använda en öron- eller panntermometer, eftersom dessa inte är tillförlitliga för mätningar av basal kroppstemperatur.

Metoden med basal kroppstemperatur kan vara ett användbart sätt att förstå din egen fertilitet, men när det gäller att försöka bli gravid är det förmodligen värt att överväga andra fertilitetsverktyg. Om du vill bli gravid och behöver fastställa din fertilitetsperiod korrekt är den mest exakta hemmametoden att hålla koll på dina viktigaste fertilitetshormoner. Detta kan du göra med hjälp av ägglossningstest.

 1. Brezina, P. R., Haberl, E. och Wallach, E. (2011). At home testing: optimizing management for the infertility physician. Fertility and Sterility, 95(6), 1867-1878
promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.

quiz-time

Quizdags!

Testa dina kunskaper om ägglossning, menstruationscykeln och fertila dagar med denna 2-minuters-quiz (10 frågor).