Graviditetstest
Digital Early Detection

Graviditetstest Digital Early Detection
Unik smart nedräkning

Även om du har gjort det förut är det en mycket känslosam upplevelse att göra ett graviditetstest – du kan uppleva en blandning av motsägelsefulla känslor, allt från nervositet till förväntan, vilket kan innebära en ganska påfrestande period. Minuterna det tar för ditt resultat att visas kan kännas som de längsta i ditt liv och som om tiden stod still.

Clearblue DIGITAL graviditetstest med smart nedräkning är det enda graviditetstestet som ger dig trygghet från början till slut. Med en robust och 50 % bredare provtagningsspets, en unik inbyggd smart nedräkning till resultatet och ett lättavläst digitalt «+» (gravid)- eller «-» (inte gravid)-resultat kan du känna dig lugn hela vägen.

 

Unik smart nedräkning

Unik smart nedräkning

Det enda graviditetstestet för hemmabruk som ger dig trygghet från början till slut genom att visa att graviditetstestet fungerar som det ska och räkna ned till resultatet.

 
Över 99 % noggrant

Över 99 % noggrant

Från dagen då din mens väntas.

 
Otvetydigt tydliga digitala resultat

Otvetydigt tydliga digitala resultat

Glöm dubbeltydiga testresultat. Clearblue ger ett «+» - eller «-»-resultat.

 
Testet kan göras fem dagar tidigare

Testet kan göras fem dagar tidigare

Så känsligt att du kan testa upp till fem dagar innan missad mens.*

 
Enkelt

Enkelt

Kan användas direkt i urinstrålen, och den 50 % bredare spetsen gör det enklare och mer hygieniskt att använda testet.

 
 

Så här använder du Clearblue DIGITAL graviditetstest med smart nedräkning

1. Innan du börjar

Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du börjar.

2. När du kan göra ett graviditetstest

Om du gör ett graviditetstest från dagen då din mens väntas kan du testa när som helst under dagen. Om du testar tidigt på dagen ska du använda dagens första urin.* När du är redo att göra testet tar du ut teststickan ur folieomslaget och tar av det blå locket. Använd testet omedelbart.

3. Göra testet

Håll uppsugningsdelen nedåtriktad i urinstrålen i endast 5 sekunder. Eller så kan du samla upp ett urinprov i en ren och torr behållare och endast hålla uppsugningsdelen nedåtriktad i urinen i 20 sekunder. Om du vill kan du sedan sätta på locket igen och lägga provstickan på en plan yta.

Smart Countdown Pregnancy testDen smarta nedräkningen kommer nu att visas på skärmen, vilket anger att testet fungerar. Varje segment visas i ordningsföljd och indikerar att testet pågår.

4. Läsa av resultatet

Resultatet visas inom 3 minuter, och vissa resultat kan visas redan efter 1 minut – i så fall går den smarta nedräkningen snabbare. Ett «+»-resultat (positivt) visas på skärmen i upp till sex månader. Ett «-»-resultat (negativt) visas på skärmen i cirka 24 timmar.

Pregnancy test positive and negative result

Vanliga frågor

Hur noggrant är Clearblue Digital graviditetstest med smart nedräkning?

Clearblue Digital graviditetstest med smart nedräkning är över 99 % noggrant i laboratorietester när det används från dagen då du väntar din mens. Om du testar tidigare än dagen då du väntar din mens är noggrannheten hos Clearblue graviditetstest för hemmabruk lägre (se fråga 2).

How soon can I take Clearblue Digital Pregnancy Test with Smart Countdown?

Nivåerna av graviditetshormon ökar snabbt under den tidiga graviditeten och Clearblue Digital graviditetstest med smart nedräkning kan användas fem dagar innan missad mens (vilket är fyra dagar innan väntad mens). Vid laboratorietestning med tidiga graviditetsprover Clearblue Digital graviditetstest med smart nedräkning med tidiga graviditetsprover.

Tidigt test

Antal dagar innan väntad mens

-1

-2

-3

-4

% av proverna från gravida kvinnor 
som gav ett ”Gravid”-resultat

95 %

90 %

82 %

51%

- Om du har oregelbunden mens ska du räkna på den längsta cykeln under de senaste månaderna innan testet.

- Om du inte alls vet när du ska få din mens rekommenderar vi att du utför testet tidigast 19 dagar efter senaste gången du hade oskyddat samlag.

- Om du testar tidigt (innan du väntar din mens) rekommenderar vi att du använder dagens första urin, annars kan du testa när som helst under dagen när du behöver kissa. Undvik att dricka stora mängder vätska innan du testar.

Hur fungerar Clearblue Digital graviditetstest med smart nedräkning?

När du är gravid producerar kroppen graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin). Mängden hCG i din kropp ökar under graviditetens tidiga skeden. Clearblue Digital graviditetstest med smart nedräkning kan detektera mycket små mängder av detta hormon i din urin (känsligheten hos Clearblue-testet är 25 mIU/ml, vilket innebär stor noggrannhet).

Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

  • Läs alltid tillverkarens anvisningar för läkemedel du tar innan du utför graviditetstestet.
  •  
  • Fertilitetsläkemedel som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. Dessa fertilitetsläkemedel ges vanligen som en injektion, och om du testar för snart efter en sådan injektion kan du få ett falskt ”Gravid”-resultat.
  •  
  • Annan fertilitetsbehandling (t.ex. klomifencitrat), smärtstillande och hormonella preventivmedel (t.ex. p-piller) påverkar med största sannolikhet inte resultatet. Om du nyligen har slutat ta hormonpreventivmedel eller om du genomgår fertilitetsbehandling med exempelvis klomifencitrat kan din mens vara oregelbunden, vilket kan leda till att du testar för tidigt.
  •  
  • Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte fullbordades) kan du få ett falskt ”Gravid”-resultat.
  •  
  • Graviditet utanför livmodern, cystor på äggstockarna, menopaus och vissa sällsynta medicinska tillstånd kan ge missvisande resultat.

Om du får oväntade resultat ska du diskutera dessa med din läkare.

Jag fick tidigare resultatet ”Gravid” men sedan testade jag igen och fick ett ”Inte gravid”-resultat, eller så har jag fått min mens. Vad betyder det?

Trots att testet har en noggrannhet på över 99 % avseende att detektera graviditetshormon från dagen då mens väntas är det möjligt att du kan få ett ”Gravid”-resultat och senare få reda på att du inte är gravid (d.v.s. att du senare får ett ”Inte gravid”-resultat eller att du får din mens). Detta kan inträffa på grund av missfall under graviditetens tidiga skeden, vilket kallas ”spontan abort”. Detta är tyvärr inte ovanligt och cirka en av fyra graviditeter upphör på grund av spontan abort. Rådfråga din läkare om du får oväntade resultat.

Den smarta nedräkningen gick mycket snabbare än jag väntade. Vad betyder det?

Vissa testresultat kan visas redan efter 1 minut. I så fall visas segmenten i den smarta nedräkningen mycket snabbare.

Enligt mitt test är jag ”Gravid”. Vad ska jag göra?

Om du får ett positivt resultat på graviditetstestet ska du kontakta din läkare som kan rekommendera vad du bör göra härnäst.

Enligt mitt test är jag ”Inte gravid”. Vad ska jag göra?

Du är kanske inte gravid, eller så är inte nivåerna av graviditetshormon tillräckligt höga för att ge utslag ännu, eller så kan du ha misstagit dig på datumet för väntad mens. Om du testade tidigt kan du testa dig igen när du väntar din mens. Om din mens är sen ska du testa igen efter tre dagar. Om det senare testet ger dig resultatet ”Inte gravid” och du fortfarande inte har fått din mens ska du kontakta din läkare.

Vad är det för tablett inuti testet?

Alla våra tester innehåller en liten torkmedelspellet som absorberar fukt. Den får inte förtäras.
Om du sväljer den av misstag ska du uppsöka vård. Om du har ytterligare frågor, kontakta vår rådgivning på 020-100-507.

clearblue-ultra-early

Resultat 6 dagar innan mensen uteblir

När du vill veta om du är gravid kan det vara svårt att vänta med att göra ett test. Det är därför som Graviditetstest Ultratidigt kan användas upp till 6 dagar innan din uteblivna mens, det vill säga 5 dagar innan du förväntar dig att din mens ska börja.

79 % av gravid-resultaten kan detekteras 6 dagar före utebliven mens.

Accuracy_when_you_need_it_the_most

Precision när du behöver det som mest

Inget annat varumärke är mer tillförlitligt: våra graviditetstest är över 99 % tillförlitliga från den dag du förväntar dig din mens, för trygghet när du behöver det som mest.