Graviditetstest
Snabb Detektion

Resultat så snabbt
som inom 1 minut

Köp nu

Clearblue Snabb Detektion graviditetstest är framtaget för att ge dig den enklaste graviditetstestupplevelsen med den tillförlitlighet du kan förvänta dig från Clearblue – och resultat så snabbt som inom 1 minut*. Den revolutionerande utformningen är ett resultat av omfattande forskning med kvinnor, Red Dot och vann år 2012 ett pris för sin design.

 

ÖVER 99 % RÄTTVISANDE

Över 99 % tillförlitligt

Från dagen då din mens väntas.

Ergonomisk form

Ergonomisk form

Enkel att hantera och mer hygienisk på grund av det längre, böjda handtaget.

50 % bredare topp

50 % bredare spets

Den bredare färgändrande spetsen förenklar provtagningen och ändrar färg från vit till rosa så att du vet att du har utfört provtagningen på rätt sätt.

Tydliga plus (+) eller minus (-) -resultat

Tydligt plus- (+) eller minus- (-) resultat

Lättavlästa plus- (+) eller minus- (-) resultat med ett ”Gravid”-resultat så snabbt som inom 1 minut1.

 

Produktbilder

  Vad tycker andra?

  Hur använder jag Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest?

  1. Innan du börjar

  Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du utför ett graviditetstest.

  När du är redo att testa ska du avlägsna graviditetsteststickan från folieomslaget och ta loss den blå hylsan. Använd testet omedelbart

  Innan du börjar
   

  2. Utföra testet

  Att utföra testetHåll helt enkelt den färgändrande spetsen så att den pekar nedåt i urinstrålen, eller i ett uppsamlat prov av din urin i en ren och torr behållare i fem sekunder.

  Den färgändrande spetsen blir omedelbart rosa, vilket innebär att urin absorberas. Fortsätt att hålla den färgändrande spetsen i urinen i hela fem sekunder.

  VIKTIGT!

  Testtoppen uppåt/nedåtSe till att den färgändrande spetsen pekar nedåt, eller lägg graviditetsteststickan plant medan du väntar på resultatet.

   

  3. Vänta i tre minuter

  Vänta i tre minuterNär graviditetstestet börjar fungera ser du att blå linjer börjar synas.

   

  4. Läs av dina resultat

  Du avläser resultatet i resultatfönstret.

  En blå linje måste finnas i kontrollfönstret när du läser av ditt resultat. Denna linje visar att testet fungerade.

   
  Att läsa av dina resultat
   

  Ett ”Gravid”-resultat kan visas efter 1 minut om testet utförs från dagen med missad mens (vilket är dagen efter väntad mens).

  Du ska vänta i tre hela minuter för att bekräfta ett ”Inte gravid”-resultat, eller om du testar innan utebliven mens (se fråga 10).

  Om ingen blå linje syns i kontrollfönstret inom tio minuter har testet inte fungerat

  Det har ingen betydelse om någon del av plustecknet "+" är svagare eller starkare, resultatet är ändå "Gravid".

  Läs av ditt resultat inom tio minuter efter att testet utfördes. Bortse från eventuella förändringar i resultatet efter detta.

   

  Instruktioner

  Vanliga frågor

  Hur tillförlitligt är Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest?

  Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest är mer än 99 % tillförlitligt i laboratorietester när det används från dagen då din mens väntas.

  Hur fungerar Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest?

  När du är gravid producerar din kropp graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin). Mängden hCG i din kropp ökar under graviditetens tidiga skeden. Clearblue Snabb Detektion kan detektera mycket små mängder av detta hormon i din urin. (Känsligheten för detta test är 25 mIU/ml).

  Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

  • Läs alltid tillverkarens anvisningar för läkemedel du tar, innan du utför ett test.
  • Fertilitetsläkemedel som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. (Dessa läkemedel ges vanligtvis som injektioner och om du testar för tidigt efter en sådan injektion kan testresultatet felaktigt visa ”Gravid”.)
  • Andra fertilitetsbehandlingar (t.ex. klomifencitrat), smärtstillande medel och hormonpreventivmedel (t.ex. p-piller) bör inte påverka resultatet.
  • Om du nyligen har slutat använda hormonpreventivmedel eller om du genomgår fertilitetsbehandling med exempelvis klomifencitrat kan din mens vara oregelbunden, vilket kan leda till att du testar för tidigt.
  • Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten avbröts) kan resultatet felaktigt bli ”Gravid”.
  • Graviditet utanför livmodern, cystor på äggstockarna, menopaus och vissa sällsynta medicinska tillstånd kan ge missvisande resultat.

  Om du får oväntade resultat bör du rådfråga din läkare/barnmorska.

  Jag fick tidigare resultatet ”Gravid” men sedan testade jag igen och fick ett ”Inte gravid”-resultat, eller så fick jag min mens. Vad betyder det?

  Trots att Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest har en tillförlitlighet på över 99 % avseende detektering av graviditetshormon från dagen då mens väntas är det möjligt att du får ett ”Gravid”-resultat och senare får reda på att du inte är gravid (dvs. att du senare får ett ”Inte gravid”-resultat eller att du får din mens). Detta kan inträffa på grund av missfall under graviditetens tidiga skeden, vilket kallas ”spontan abort”. Detta är tyvärr inte ovanligt och cirka en av fyra graviditeter upphör på grund av spontan abort. Om du får oväntade resultat ska du rådfråga din läkare/barnmorska.

  Jag har använt Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest, men den färgändrande spetsen har inte ändrat färg till helt rosa. Vad bör jag göra?

  Om den färgändrande spetsen inte har blivit helt rosa kan det hända att du inte har tillfört tillräckligt med urin. Om den blå linjen i kontrollfönstret syns inom tio minuter efter att testet utfördes innebär det dock att testet har fungerat. Om det inte syns någon blå linje i kontrollfönstret inom tio minuter efter att testet har utförts ska du läsa fråga 6

   

  Jag har använt Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest, men ingen blå linje har dykt upp i kontrollfönstret. Vad bör jag göra?

  Om det inte syns någon blå linje i kontrollfönstret inom tio minuter efter att testet utfördes innebär det att testet inte har fungerat. Det kan bero på följande:

  • Den färgändrande spetsen hölls inte nedåt, eller så lades inte graviditetsteststickan plant efter att urin tillfördes.
  • För mycket eller för lite urin tillfördes. Du måste hålla spetsen i urinen i 5 sekunder. Gör om testet med en ny graviditetsteststicka och var noga med att följa anvisningarna. Överväg att samla upp ett urinprov i en ren och torr behållare och sänk ned endast den färgändrande spetsen i fem sekunder.

  Vad ska jag göra om jag är osäker på mitt resultat?

  Bild A

  Det är mer sannolikt att detta inträffar när du är gravid och du testar flera dagar efter dagen med missad mens, eftersom hCG-nivåerna då är högre.

  Bild B

  Detta är inte ovanligt när du är gravid och du testar på eller runt dagen då mens väntas, eftersom dina hCG-nivåer fortfarande kan vara relativt låga.

  Bild C

  DÄven om den är ljus i färgen betyder detta ett ”Gravid”-resultat.

  • För att resultatet ska tolkas som ”Gravid” måste det synas en blå linje i kontrollfönstret och ett plus (+)-tecken i resultatfönstret inom tio minuter efter att du har utfört testet. Utseendet på plustecknet (+) i resultatfönstret kan variera, däremot ska linjerna som bildar plustecknet (+) och linjen i kontrollfönstret ha liknande tjocklek (se bilderna A–C).
  • För att resultatet ska tolkas som ”Inte gravid” måste det synas en blå linje i kontrollfönstret och ett minus (-)-tecken i resultatfönstret inom tio minuter efter att du har utfört testet. Om resultatet är ”Inte gravid” men du fortfarande misstänker att du är gravid, se fråga 8.

   

  Testet visar att jag inte är gravid. Vad bör jag göra?

  Du är kanske inte gravid, eller så är inte nivåerna av graviditetshormon tillräckligt höga för att ge utslag ännu, eller så kan du ha misstagit dig på datumet för väntad mens.

  • Om du testade tidigt gör du om testet när du förväntar din menstruation.
  • Om din mens är sen ska du testa igen efter tre dagar. Om detta test visar "Inte gravid" och du fortfarande inte har fått din mens bör du kontakta din barnmorska eller gynekolog.
   

  Testet visar att jag är gravid. Vad bör jag göra?

  Om testet visar att du är gravid bör du kontakta din läkare/barnmorska som ger dig råd om vad du kan göra härnäst.

  När kan jag läsa av resultatet?

  Ett ”Gravid”-resultat kan visas så snabbt som inom 1 minut om du testar från dagen med missad mens (dagen efter dagen du väntade din mens men inte fick den). Se till att en blå linje även visas i kontrollfönstret innan du läser av ditt resultat. Du måste vänta i tre minuter för att kunna bekräfta ett ”Inte gravid”-resultat, eller när du testar innan väntad mens. Om det inte syns någon blå linje i kontrollfönstret inom tio minuter så har testet inte fungerat (se fråga 6).

  Vad är det för tablett inuti testet?

  Alla våra tester innehåller en liten torkmedelspellet som absorberar fukt. Den får inte förtäras.
  Om du sväljer den av misstag ska du uppsöka vård. Om du har ytterligare frågor, kontakta vår rådgivning på 020-100-507.

  Köp nu

  Köp Clearblue PLUS graviditetstest nu.

  Buy Now

  1. Ett ”Gravid”-resultat kan visas inom 1 minut om du testar från första dagen med utebliven mens. Vänta i tre minuter för att bekräfta ett ”inte gravid”-resultat