Graviditetstest
Snabb detektion

Graviditetstest Snabb detektion
Resultat så snabbt som efter 1 minut4

Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest är framtaget för att ge dig den enklaste graviditetstestupplevelsen med den tillförlitlighet du kan förvänta dig från Clearblue – och resultat så snabbt som efter 1 minut1. Den nytänkande designen är ett resultat av utförlig forskning med hjälp av kvinnor och vann också ett Red Dot-designpris 2012.

Viktiga fördelar

Över 99 % tillförlitligt

Över 99 % tillförlitligt

Från dagen då du väntar din mens.

Ergonomisk form

Ergonomisk form

Enkel att hantera och mer hygienisk tack vare det längre, böjda handtaget.

50 % bredare spets

Extra bred spets

Den breda, färgändrande spetsen gör provtagningen enklare och ändrar färg från vit till rosa, så att du vet att du har gjort testet på rätt sätt.

Tydligt plus- (+) eller minusresultat (-)

Tydligt plus- (+) eller minusresultat (-)

Resultat i form av plus (+) eller minus (-) som är lätt att läsa av, med ett ”gravid”-resultat så snabbt som efter 1 minut från första dagen av utebliven mens.

Köp nu

Vad tycker andra?

Användning av Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest

1. Innan du börjar

Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du utför ett graviditetstest.

När du är redo att testa ska du avlägsna graviditetsteststickan från folieförpackningen och ta loss det blå locket. Använd testet omedelbart.
 

Innan du börjar
 

2. Utför testet

Att utföra testetHåll helt enkelt den absorberande färgändrande spetsen i urinstrålen, eller i ett urinprov som tagits i en ren och torr behållare, i bara 5 sekunder.

Den färgändrande spetsen blir omedelbart rosa, vilket visar att urin absorberas. Fortsätt att hålla den färgändrande spetsen i urinen i hela 5 sekunder.

3. Vänta i 1–3 minuter

Vänta i tre minuterNär graviditetstestet börjar fungera ser du att blå linjer börjar synas.

 

4. Läs av dina resultat

Du avläser resultatet i resultatfönstret. 

Det måste finnas en blå linje i kontrollfönstret när du läser av ditt resultat. Denna linje visar att testet har fungerat.

 
Att läsa av dina resultat
 

Ett ”Gravid”-resultat kan visas efter 1 minut om du gör testet från första dagen av utebliven mens (vilket är dagen efter väntad mens). Du bör vänta i 3 hela minuter för att bekräfta ett ”Inte Gravid”-resultat. 

Om ingen blå linje syns i kontrollfönstret inom 10 minuter har testet inte fungerat.

Det har ingen betydelse om någon del av plustecknet (+) är ljusare eller mörkare, resultatet är ändå ”Gravid”.
Avläs ditt resultat inom 10 minuter efter att testet utförts. Bortse från eventuella förändringar i resultatet efter detta.

 

Video


Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i jul 03, 2020

Vanliga frågor

⌛ Hur tillförlitligt är Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest?

Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest är mer än 99 % tillförlitligt i laboratorietester när det används från dagen då du väntar din mens.

Hur fungerar Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest?

När du är gravid producerar din kropp graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin). Mängden hCG i din kropp ökar under graviditetens tidiga skeden. Clearblue Snabb Detektion kan detektera små mängder av detta hormon i din urin. (Känsligheten för detta test är 25 mIU/ml).

Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

 • Läs alltid tillverkarens instruktioner för alla läkemedel som du tar innan du utför ett test.
 • Fertilitetsläkemedel som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. (Dessa läkemedel ges vanligtvis som injektioner och om du testar för tidigt efter en sådan injektion kan resultatet visa ett falskt ”Gravid”-resultat.)
 • Andra fertilitetsbehandlingar, smärtstillande medel och hormonpreventivmedel (t.ex. p-piller) bör inte påverka resultatet.
 • Om du nyligen har slutat använda hormonpreventivmedel eller om du genomgår fertilitetsbehandling kan din mens vara oregelbunden, vilket kan leda till att du testar för tidigt.
 • Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten avbröts) kan resultatet visa ett falskt ”Gravid”-resultat.
 • Graviditet utanför livmodern, cystor på äggstockarna, klimakteriet och vissa sällsynta medicinska tillstånd kan ge missvisande resultat.

Om du får oväntade resultat bör du prata med din läkare/barnmorska.

Jag fick tidigare ett ”Gravid”-resultat men sedan testade jag igen och fick ett ”Inte Gravid”-resultat, eller så har jag fått min mens. Vad betyder det?

Trots att Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest har en tillförlitlighet på över 99 % avseende detektering av graviditetshormon från dagen då du väntar din mens är det möjligt att du får ett gravid-resultat och senare får reda på att du inte är gravid (dvs. att du senare får ett ”Inte Gravid”-resultat eller att du får din mens). Detta kan inträffa på grund av missfall under graviditetens tidiga skeden, vilket kallas ”spontan abort”. Detta är tyvärr inte ovanligt och cirka en av fyra graviditeter slutar med spontan abort. Rådfråga din läkare om du får oväntade resultat.

Jag har använt Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest, men den färgändrande spetsen har inte ändrat färg helt till rosa. Vad bör jag göra?

Om den färgändrande spetsen inte har blivit helt rosa kan det hända att du inte har tillfört tillräckligt med urin. Om den blå linjen i kontrollfönstret syns inom 10 minuter från det att testet utförts innebär det dock att testet har fungerat.

Jag har använt Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest, men ingen blå linje har dykt upp i kontrollfönstret. Vad bör jag göra?

Om det inte syns någon blå linje i kontrollfönstret inom 10 minuter från det att testet utförts innebär det att testet inte har fungerat. Det kan bero på följande:

 • Den färgändrande spetsen hölls inte nedåtriktad, eller så lades inte graviditetsteststickan plant efter att urin tillfördes.
 • För mycket eller för lite urin användes. Du måste hålla spetsen i urinen i 5 sekunder. 
Gör om testet med en ny graviditetsteststicka och var noga med att följa anvisningarna. Överväg att samla upp ett urinprov i en ren och torr behållare och sänk ned endast den färgändrande spetsen i 5 sekunder.

Vad ska jag göra om jag är osäker på mitt resultat?

För att resultatet ska tolkas som ”Gravid” måste det synas en blå linje i kontrollfönstret och ett plustecken (+) i resultatfönstret inom 10 minuter efter att du har utfört testet. Utseendet på plustecknet (+) i resultatfönstret kan variera, däremot ska linjerna som bildar plustecknet (+) och linjen i kontrollfönstret ha liknande tjocklek (se bilderna A–C).

 

Gravid-resultatBild A
Det är mer sannolikt att detta inträffar när du är gravid och du testar flera dagar efter utebliven mens, eftersom hCG-nivåerna då är högre.

 

GraviditetsresultatBild B
Detta är inte ovanligt om du är gravid och du testar på eller omkring dagen då du väntar din mens, eftersom hCG-nivåerna fortfarande kan vara ganska låga.

 

GraviditetstestresultatBild C
Även om det är svagt är detta fortfarande ett gravid-resultat.

 

 • För att resultatet ska tolkas som ”Inte Gravid” måste det synas en blå linje i kontrollfönstret och ett minustecken (-) i resultatfönstret inom 10 minuter från det att du har utfört testet. 
 • Om du fortfarande är osäker på ditt resultat bör du vänta med att testa igen i minst 3 dagar och se till att följa bruksanvisningen.

 

Testet visar att jag inte är gravid. Vad bör jag göra?

Du kanske inte är gravid, eller graviditetshormonet kanske inte är i tillräckligt hög koncentration för att detekteras ännu. Testa igen om 3 dagar. Kontakta din läkare om detta test visar ett ”Inte Gravid”-resultat och din mens är sen.

Testet visar att jag är gravid. Vad bör jag göra?

Om testet visar att du är gravid bör du kontakta din barnmorska eller gynekolog som ger dig råd om vad du kan göra härnäst.

När kan jag läsa av resultatet?

Ett ”Gravid”-resultat kan visas redan efter 1 minut om du gör testet från första dagen av utebliven mens (vilket är dagen efter väntad mens). Se till att en blå linje även visas i kontrollfönstret innan du läser av ditt resultat. Du måste vänta 3 minuter om du testar innan väntad mens eller för att bekräfta ett ”Inte Gravid”-resultat. Om det inte syns någon blå linje i kontrollfönstret inom 10 minuter så har testet inte fungerat (se fråga 6).

Vad är det för tablett inuti testet?

Alla våra tester innehåller en liten torkmedelspellet som absorberar fukt. Den får inte förtäras.
Om du sväljer den av misstag ska du uppsöka vård. Om du har ytterligare frågor, kontakta vår rådgivning på 020-100-507.

 1. Ett ”gravid”-resultat kan visas inom 1 minut om du testar från första dagen med utebliven mens. Vänta i 3 minuter för att bekräfta ett ”Inte Gravid”-resultat.