Vad är anovulation och en anovulatorisk cykel?

Dr Sarah Johnson

Engelsk version granskad av Dr Sarah Johnson i apr 01, 2020

Vad är anovulation och en anovulatorisk cykel?

Det är endast på vissa dagar under menscykeln som du kan bli gravid. Dessa dagar utgör din fertila period och innefattar dagarna fram till och med dagen för ägglossning, vilket sker när ett ägg släpps från äggstocken.  Under vissa cykler kan det dock hända att det inte släpps något ägg. Detta kallas anovulation och drabbar ofta unga flickor som nyss har börjat få mens eller kvinnor som närmar sig klimakteriet. Det är också möjligt för friska kvinnor att ibland ha en cykel med utebliven ägglossning. 

Vad är då anovulation, och vad är orsaken till att ägglossningen uteblir? Vilka symtom har du när du inte har ägglossning? Och vad kan du göra åt det? Om du har ställt dig själv dessa frågor – läs vidare för att lära dig allt om anovulation. 

1. Vad är ägglossning?

Ägglossning inträffar när en av dina äggstockar släpper ifrån sig ett ägg. Du är som mest fertil på dagarna fram till och på ägglossningsdagen. Den här perioden är cirka sex dagar lång, och du har som störst chans att bli gravid under denna period om du har oskyddat samlag.

2. Vad är anovulation?

Anovulation är när ett ägg inte släpps från äggstocken under en menscykel.  Det är inte ovanligt att detta inträffar ibland. Det kan hända att du har en anovulatorisk cykel en månad för att sedan ha normal ägglossning nästa. 

Du kan ha en anovulatorisk cykel utan att veta om det, eftersom det är möjligt att du ändå får din mens som vanligt. Så länge inte mensen uteblir kanske du inte vet om att du inte har ägglossning, eller så upptäcker du det först när du använder ett ägglossningstest som inte detekterar din LH-ökning. Oregelbunden mens kan också vara ett tecken på att du kanske inte har ägglossning. 

Anovulation kan vara kroniskt, vilket innebär att en kvinna inte har ägglossning under många av sina cykler. 

3. Varför har jag inte haft ägglossning?

Anovulation är vanligt i vissa stadier av en kvinnas reproduktiva liv: 

 • Flickor som nyligen har börjat få sin mens. Under det första året med mens är det inte ovanligt att flickor har anovulatoriska cykler. 
 • Kvinnor som närmar sig klimakteriet. Kvinnor mellan 40 och 50 år är mer benägna att uppleva hormonförändringar, vilket kan leda till mer regelbunden anovulation.1

Det är möjligt att ha anovulatoriska cykler trots att du är fertil – och det finns många skäl till varför det är så.  Nedan hittar du ett antal potentiella orsaker.  Om du är orolig över att du har anovulatoriska cykler bör du rådfråga en läkare/barnmorska.

 • Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Detta är ett tillstånd som innebär att en hormonobalans har orsakat små cystor eller äggblåsor som innehåller outvecklade ägg i äggstockarna. Det kan också leda till oregelbunden mens, ökad kroppsbehåring, fet hy, viktökning, depression och infertilitet. Vissa kvinnor kan ha PCOS utan att uppleva dessa symtom och kanske inte vet om att de har tillståndet förrän de försöker bli med barn. Om du är orolig eller misstänker att du har PCOS bör du uppsöka läkare. Om du har diagnostiserats med PCOS kan ägglossningstester eller fertilitetsmonitorer ge missvisande resultat. Det rekommenderas därför att du inte använder sådana. Kvinnor med PCOS kan ha höga nivåer av LH under hela sin cykel, vilket kan påvisa en LH-ökning (maximal fertilitet) även om så inte är fallet.     
 • Att vara under- eller överviktig. Ägglossningen kan även utebli om du är under- eller överviktig. Genom att hålla en sund vikt kan du förbättra din fertilitet och minska risken för ägglossningsstörningar.
 • Överdriven träning. För mycket träning under en längre period, till exempel långdistanslöpning, kan också leda till avbrott i ägglossningen. Genom att minska träningens intensitet och mängd kan du bidra till att återställa kroppen till det normala. 
 • Stress och ångest. Om du tror att orsaken till att du inte har ägglossning är att du är stressad bör du uppsöka läkare.
 • Läkemedel.  Vissa läkemedel kan påverka ägglossningen – så också preventivmedel.  Kontrollera alltid alla läkemedel du tar.

4. Vilka är symtomen på anovulation?

Många kvinnor kan ha en anovulatorisk cykel utan att märka det. Anovulation i sig ger inga symtom.  Det kan vara lättare att leta efter tecken på att du har ägglossning.

5. Vilka är tecknen på att du har ägglossning?

Om du ser de vanliga tecknen på ägglossning har du antagligen också ägglossning. Dessa inkluderar:

 • En ökning av LH-hormonet. Ett ägglossningstest upptäcker om det pågår en ökning av luteiniserande hormon (LH). Detta inträffar 12–24 timmar innan du har ägglossning. Om du emellertid har PCOS kan du få missvisande resultat om du använder ett ägglossningstest, eftersom LH-nivåerna då kan vara höga under hela cykeln. Därför rekommenderas inte ägglossningstester om du har fått diagnosen PCOS.  
 • Regelbunden mens. Om du har ägglossning har du troligtvis en relativt förutsägbar menscykel som varar omkring 24 till 32 dagar. Perioder utan mens [länk till artikel om missad mens] eller mycket långa (längre än 40 dagar) eller korta (kortare än 20 dagar) cykler kan vara ett tecken på att du inte har ägglossning. Anovulation kan dock förekomma även om din menscykel är normallång och regelbunden.
 • Förändring i basal kroppstemperatur. Kroppens vilotemperatur ökar något efter ägglossningen. Flera andra faktorer kan dock leda till en ökad kroppstemperatur, så detta är inte ett särskilt tillförlitligt mått.
 • Förändringar i vaginalt sekret. Strax innan du har ägglossning kan det hända att du får mer genomskinliga, våtare eller mer elastiska vaginala flytningar. När du har haft ägglossning kan du notera att livmoderhalssekretet blir tjockare, grumligare och inte lika märkbart.  Att hålla koll på livmoderhalssekretet är svårt och kräver expertvägledning – därför kan det vara svårt att kontrollera om ägglossning har ägt rum med denna metod. Det är också viktigt att komma ihåg att förändringar i vaginala flytningar kan vara ett tecken på infektion. Uppsök därför läkare om flytningarna är onormala.
   

6. Hur vanligt är det med anovulation?

Anovulation är ganska vanligt och drabbar 1 av 10 kvinnor2. Även om friska kvinnor kan få anovulatoriska cykler beror sannolikheten också på ålder och kroppsvikt. 

7. Vilken behandling finns det för anovulation?

Att ha en anovulatorisk cykel då och då är ganska vanligt och inget att oroa sig över.  Om du däremot misstänker att du har anovulation regelbundet bör du prata med din läkare. Ibland kan kronisk anovulation åtgärdas genom livsstilsförändringar, till exempel genom att gå ner eller upp i vikt eller träna mindre intensivt.

8. Kan jag bli gravid trots anovulation?

Ägglossningsstörningar, såsom kronisk anovulation eller oregelbunden ägglossning, drabbar 1 av 4 par som kämpar med infertilitet1. Eftersom du bara kan bli gravid om du har ägglossning kan du inte bli befruktad under en anovulatorisk cykel.

 1. Broekmans, FJ et al. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 113.10 (2006): 1210–17
 2. Hambridge HL et al. Human Reproduction. (2013) 28: 1687–1694.
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/female-infertility/symptoms-causes/syc-20354308 Uppdaterad 27 juli 2019
dot-pinpoints

Ägglossningstest Digital: visar dina 2 mest fertila dagar

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker bli gravid.