Sanningen bakom ett falskt positivt graviditetstest

Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i feb 27, 2019
Skriven av Jennifer Walker.

Du har gjort ett graviditetstest och fått ett positivt resultat, men du är osäker. Kan ett positivt graviditetstest visa fel?  De flesta graviditetstester för hemmabruk är tillförlitliga. Clearblues tester har till exempel en tillförlitlighet på över 99 procent från dagen då mens väntas. Även om det är möjligt att ett negativt testresultat är felaktigt, särskilt om du testar tidigt, visar graviditetstest falskt positivt resultat endast i extremt sällsynta fall. Med detta sagt finns undantag då ett falskt positivt graviditetstest kan förekomma, fast du inte är gravid. Läs vidare för att lära dig om sanningen bakom falskt positiva resultat.


 • Ett graviditetstest fungerar genom att detektera hormonet hCG som vanligen finns i kroppen endast om du är gravid.
 • Ett positivt resultat på ett graviditetstest innebär att du nästan helt säkert är gravid.
 • Att få ett faktiskt falskt positivt resultat – utan att alls ha varit gravid – är extremt sällsynt.
 • Visar graviditetstest felaktigt resultat beror det på att du har hCG i ditt system av någon annan anledning. Så kan exempelvis vara fallet om du nyligen har varit gravid, om du använder fertilitetsläkemedel som innehåller hCG eller om du har ett medicinskt tillstånd, till exempel sällsynta cystor på äggstockarna.
 • Om du testar på ett tidigare datum än dagen då mens väntas kan det hända att du är gravid, men att dina hCG-nivåer är för låga för att kunna detekteras av testet.
 • Ett test kan visa ett positivt resultat om du har en kemisk graviditet (eller tidigt missfall, så kallad spontan abort), en graviditet utanför livmodern eller en molagraviditet, men det rör sig då inte om ett falskt positivt graviditetstest.

När visar graviditetstest falskt positivt resultat?

Att få ett faktiskt falskt positivt resultat – utan att alls ha varit gravid – är extremt sällsynt. Graviditetstester detekterar hormonet hCG (humant koriongonadotropin) i kroppen, som förekommer endast om du är gravid. Därför innebär ett positivt resultat på ett graviditetstest att du nästan helt säkert är gravid. 

I vissa ovanliga fall visar emellertid graviditetstest falskt positivt resultat till följd av:

 • en nylig graviditet (t.ex. efter missfall, nylig födsel eller abort)
 • vissa sällsynta cystor på äggstockarna
 • vissa läkemedel innehållande hCG-hormon, exempelvis vissa fertilitetsbehandlingar. 

Det kan dock hända att du får ett positivt resultat och senare upptäcker att du inte är gravid längre – men att du var det tidigare. Detta kan inträffa om du har haft en kemisk graviditet eller tidigt missfall, eller en graviditet utanför livmodern.   Det rör sig då inte om något falskt positivt graviditetstest – det positiva resultatet är äkta även om graviditeten inte fortgår. 

 

Vad är en kemisk graviditet?

En kemisk graviditet är ett missfall mycket tidigt i graviditeten som inträffar precis efter att embryot har implanterats. Fostret kan inte detekteras av ultraljud, men eftersom kroppen producerar hCG-hormon visar testet ett positivt resultat. Om du inte hade gjort ett graviditetstest skulle du inte ha vetat om att du varit gravid, eftersom en kemisk graviditet medför mycket få symtom och du inte skulle uppleva några graviditetsrelaterade tecken, t.ex. morgonillamående. Många experter menar att kemiska graviditeter inträffar av liknande orsaker som till andra typer av missfall – på grund av kromosomrelaterade problem hos det utvecklande fostret. 

Titta på vår video för att lära dig om kemiska graviditeter och varför de visas som positiva resultat på tester.  Tidiga missfall, eller så kallade spontana aborter, är vanligt förekommande – det händer omkring 1 av 4 kvinnor – men de flesta kvinnor som förlorar ett foster kan därefter utveckla en frisk graviditet.    

Vad är en graviditet utanför livmodern?  

En graviditet utanför livmodern är ett relativt ovanligt tillstånd (drabbar cirka 1 av 90 graviditeter) som innebär att ett befruktat ägg implanteras utanför livmodern, till exempel i äggledaren. Om graviditeten får fortgå kan det vara hälsofarligt, och det är inte möjligt att rädda graviditeten. Symtom på en graviditet utanför livmodern inkluderar:

 • missad mens 
 • smärta långt ner på ena sidan av magen 
 • smärta längst ut på axeln
 • vaginala blödningar eller bruna vattniga flytningar 
 • obehag vid toalettbesök. 

Symtomen kan orsakas av andra faktorer, till exempel en orolig mage, men om du är gravid och uppvisar något av ovanstående symtom bör du av försiktighetsskäl omedelbart söka sjukvårdsrådgivning.

Vad är en molagraviditet?

Du kan få ett positivt testresultat om du har en molagraviditet. En molagraviditet är en mycket sällsynt komplikation som inträffar under befruktningens mycket tidiga skeden och som leder till en onormal utveckling av fostret. Vid en fullständig molagraviditet – dvs. när moderns hela genetiska material går förlorat vid befruktningen – bildas inget foster. I stället bildas en blåsmola, ett kluster av abnorma celler som utvecklas till cystor. Du kan läsa om molagraviditeter i mer detalj här.  En molagraviditet syns också som ett positivt resultat eftersom kroppen producerar hCG – det rör sig alltså inte om ett falskt positivt graviditetstest.  

Kan ett falskt positivt graviditetstest förorsakas av en tidigare graviditet, ett missfall eller en abort?

Ja, men bara i vissa fall. Antibiotika leder inte till att provet testar positivt, men om du tar fertilitetsläkemedel som innehåller hCG (dessa administreras via injektion) kan du få ett falskt positivt resultat.  Dessa läkemedel inkluderar:  

De flesta läkemedel som du har hemma, till exempel smärtstillande, antacida osv., påverkar inte resultatet hos graviditetstester för hemmabruk.

Visar graviditetstest falskt positivt resultat vid vissa medicinska tillstånd?

I vissa sällsynta fall kan särskilda medicinska tillstånd leda till ökade hCG-nivåer även om du inte är gravid. Dessa inkluderar:

 • cystor på äggstockarna  
 • njursjukdomar 
 • vissa cancerformer
 • sjukdomar som påverkar hormonnivåer, i synnerhet hos kvinnor i början av eller under klimakteriet  
 • tumörer av celler som skulle utgöra moderkakan.