hCG-nivåer: allt du behöver veta

hCG-nivåer: allt du behöver veta

Du kanske har hört talas om det så kallade graviditetshormonet, men vad är det? Alla graviditetstester detekterar förekomsten av hormonet hCG, eller humant koriongonadotropin som det heter, antingen i blodet eller urinen.  Läs vidare om du vill veta varför din kropp producerar hCG, hur nivåerna ökar, vad hCG-nivåerna kan tala om för din läkare och om det orsakar illamående på morgnarna.

Vad är hCG?

Humant koriongonadotropin (hCG) är ett hormon som inledningsvis produceras av embryot och sedan av moderkakan. Hormonet stimulerar produktionen av ökat östrogen och progesteron under graviditeten och är det hormon som mäts av alla graviditetstester, vare sig testet görs hemma med hjälp av urin eller genom ett blodprov på läkarmottagningen. Det mäts vanligtvis i milli-internationella enheter per milliliter (mIU/ml).

 

Vilken roll spelar hCG?

hCG-hormonet spelar en viktig roll i tidig graviditet eftersom det främjar progesteronproduktionen i corpus luteum1, den bit som blir över när ägget stöts ut från äggstocken. hCG, tillsammans med hormoner som progesteron och östrogen, hjälper också till att upprätthålla livmoderslemhinnan. Det stimulerar också sköldkörteln2 och möjliggör implantation av blastocysten (som senare kommer att utvecklas till barnet). Eftersom hormonet produceras av det befruktade ägget och senare moderkakan är det ett användbart hormon för att upptäcka graviditet.

 

Hur förändras hCG-nivåerna under tidig graviditet?

Nivåerna av hCG stiger snabbt i graviditetens tidigaste skede och kan med hjälp av de mest känsliga laboratoriemetoderna upptäckas i blodet ungefär åtta dagar efter den uppskattade befruktningsdagen. Graviditetstester för hemmabruk kan upptäcka det några dagar senare i urinen beroende på testets känslighet. hCG-nivåerna stiger snabbt och exponentiellt och fördubblas vanligtvis varannan dag3,4 under de första veckorna innan de når en jämn nivå (platå) runt vecka 10, varpå de börjar sjunka långsamt.  

hCG-nivå under graviditet: Betyder en hög hCG-nivå graviditet?

I de allra flesta fall, ja. Den typiska hCG-nivån runt den fjärde graviditetsveckan är cirka 140 mIU/ml5, så en hög hCG-nivå kan generellt anses betyda att du är gravid. Det finns dock några mycket sällsynta medicinska tillstånd som kan orsaka höga hCG-nivåer. Kontakta din läkare om du får ett positivt resultat på ett graviditetstest och du inte har haft oskyddat sex sedan din senaste menstruation.

Vilken nivå av hCG anses betyda graviditet?

hCG börjar dyka upp i små mängder i urinen runt 7–9 dagar efter ägglossningen. En studie visade en mediankoncentration på 4 mIU/ml dag 9 och 12 mIU/ml dag 10, vilket visar den snabba ökningen som sker i början av graviditeten5.

Så, vad betyder detta? Med det mycket sällsynta undantaget för personer med vissa medicinska tillstånd (eller om du har tagit ett läkemedel som innehåller hCG innan du testade dig) är du gravid om ditt graviditetstest upptäcker förekomsten av hCG. Men även om ditt resultat är negativt kan du om du är väldigt tidigt in i graviditeten fortfarande vara gravid, eftersom hCG-nivåerna fortfarande är låga. Till exempel, en vecka efter att du har blivit gravid (ungefär en vecka efter ägglossning), är dina hCG-nivåer i urinen fortfarande mycket nära noll.

Vilken nivå av hCG kan graviditetstester upptäcka?

I allmänhet hävdar de flesta graviditetstester för hemmabruk att de upptäcker hCG-nivåer från 25 mIU/ml. Vissa tester, som Clearblue Graviditetstest Digitalt Ultratidigt är dock så känsliga att de kan upptäcka hCG-nivåer så låga som 10 mIU/ml.

 

Visa i helskärm

 

Hur använder graviditetstester hCG för att upptäcka graviditet?

Graviditetstester för hemmabruk fungerar genom att de använder antikroppar för att upptäcka hCG i urinen. Embryot börjar producera hCG cirka sex till sju dagar efter befruktningen och ökar sedan i snabb takt, särskilt när det har implanterats i livmodern. De flesta graviditetstester för hemmabruk kan upptäcka hCG-nivåer åtminstone från dagen då mens väntas, men vissa tester är mer känsliga. Om du föredrar att inte vänta bör du därför leta efter ett mer känsligt test som du kan använda dagarna innan utebliven mens. Ett positivt resultat betyder att det finns hCG i urinen. Missvisande positiva resultat är oerhört sällsynta. Alla positiva resultat, även i form av en svag linje, innebär nästan helt säkert graviditet.

 

Ett Clearblue digitalt graviditetstest åtföljt av en illustration som visar tvärsnittet av testet för att visa hur ett graviditetstest fungerar

 

De flesta graviditetstester för hemmabruk hävdar att de är mer än 99 % exakta när det gäller att upptäcka graviditet från den dag du förväntar dig din mens. Du kan se mer om graviditetstester, hur man använder dem, hur man läser av dem och vilka typer som finns på vår sida om Clearblue graviditetstester.

Förutom uringraviditetstest (som de flesta graviditetstest för hemmabruk) kan du också upptäcka graviditet med graviditetsblodprov. Dessa detekterar hCG i blodet, men det finns två typer8:

 • Kvalitativt graviditetsblodprov. Detta mäter om det finns något hCG-hormon i blodomloppet med ett positivt eller negativt resultat, men kommer inte att berätta hur mycket hCG som finns.
 • Kvantitativt graviditetsblodprov. Denna typ av test mäter faktiskt nivåerna av hCG i blodet. I de flesta fall görs detta test endast då vårdpersonal vill veta mer om tillståndet för graviditeten, till exempel om graviditet utanför livmodern misstänks.

 

Hur påverkar tvilling- och flerbarnsgraviditet hCG-nivåerna?

Kvinnor med tvilling- eller flerbarnsgraviditet har höga nivåer av hCG. Denna högre hCG-nivå kan också vara anledningen till att vissa kvinnor som bär på tvillingar har värre morgonillamående än kvinnor som bara väntar ett barn. Om du gör ett blodprov som visar att dina hCG-nivåer är högre än genomsnittet finns det en chans att du är gravid med fler än ett barn4,6.

 

Kan hCG-nivåer diagnostisera missfall eller graviditet utanför livmodern?

hCG-nivån kan ge din läkare en indikation på att det finns risk för graviditet utanför livmodern eller att ett missfall har inträffat. En minskande eller långsam hCG-ökning under 48 timmar kan vara ett tecken på graviditet utanför livmodern eller missfall. I fallet med en graviditet utanför livmodern kan hCG-nivån helt enkelt stagnera eller öka i mycket långsam takt, men detta kan endast bestämmas, vanligtvis på en läkarmottagning eller sjukhus, genom att använda hCG-nivåer i blodet för att övervaka hur mycket hCG du har i blodet. Om hCG-nivån kontinuerligt sjunker pekar detta på att ett missfall har ägt rum eller att graviditeten inte längre kan fortsätta. Kontakta din vårdgivare om du är orolig7.

Vanliga frågor om hCG

Vad gör hCG med din kropp?

Hormonet hCG säkerställer att gulkroppen, som bildas i äggstocken efter ägglossning, fortsätter att producera progesteron under första trimestern tills moderkakan har utvecklats.

När moderkakan har bildats och producerar progesteron sjunker hCG-nivåerna eftersom hormonet inte längre behövs9, men de kommer inte att falla under en nivå som skulle ge ett positivt resultat på ett graviditetstest.

När börjar din kropp producera hCG?

Efter att ett befruktat ägg implanterats i livmoderslemhinnan börjar moderkakan att utvecklas och producerar ökande mängder hCG.

Det är därför hCG anses vara en markör för implantation10.

Finns det ett samband mellan hCG-nivåer och morgonillamående?

Kanske har du någon gång fått höra att morgonillamående betyder att bebisen mår bra. Det kanske är en liten tröst när du mår som du gör, men faktum är att det kanske finns ett korn av sanning i det.

Det finns studier som visar på ett samband mellan morgonillamående, en hälsosam graviditet och stigande hCG-nivåer, men ännu har ingen definitiv slutsats dragits.

Vad betyder en låg nivå av hCG?

En låg hCG-nivå kan betyda olika saker beroende på hur långt graviditeten har gått. Om du är väldigt tidigt i graviditeten kommer hCG-nivåerna sannolikt att vara mycket låga, men under en normal, hälsosam graviditet kommer de naturligt att öka snabbt.

Men om din hCG-nivå börjar sjunka kan det finnas en risk att du håller på att få eller redan har fått ett missfall11.

Om din hCG-nivå är konsekvent låg, utan ökning eller minskning, eller om du upplever smärta eller blödning, kontakta din läkare omedelbart för att utesluta risken för en ektopisk graviditet när det befruktade ägget implanteras utanför livmodern11.

Är höga hCG-nivåer dåligt?

Om du har en hCG-nivå som är högre än förväntat för ditt graviditetsstadium, är det möjligt att du räknade fel på när du blev gravid och att du varit gravid längre än du trodde.

Alternativt kan det vara så att du är gravid med tvillingar eller fler, eftersom hCG-nivån generellt är högre i detta fall.

Molargraviditet (tillväxt av onormala, icke-cancerceller i livmodern) kan också orsaka en förhöjd hCG-nivå, som är högre än normalt12.

Ska jag kontrollera mina hCG-nivåer regelbundet?

Om du inte uppvisar några symtom på att din graviditet inte fortskrider som den ska är det osannolikt att din läkare kommer att kontrollera din hCG-nivå.

Om du blöder eller tidigare har fått missfall kan du få din hCG kontrollerad regelbundet13.

Vilken nivå av hCG förväntas efter ett missfall?

Din hCG-nivå kommer normalt att sjunka efter ett missfall tills den går tillbaka till nära noll inom 6 veckor (beroende på när missfallet inträffade)14.

Vad kan störa mina hCG-nivåer?

Om du får ett positivt testresultat på ditt graviditetstest kan du betrakta dig själv som gravid. Falskt positiva resultat är mycket sällsynta, men ett tidigt missfall eller vissa mycket sällsynta cancerformer kan göra att testet upptäcker hCG13.

Om du tar något fertilitetsläkemedel som innehåller hCG (vanligtvis genom injektion) kan detta också påverka dina testresultat.

Andra läkemedel som hormonella preventivmedel eller antibiotika påverkar dock inte din hCG-nivå13.


hCG är ett av de viktigaste hormonerna i graviditetens tidiga skede. Det är anledningen till att testet blir positivt. Det fortsätter att öka under första trimestern i takt med att ditt barn växer, och du kan känna dig lite illamående. Eftersom hCG vanligtvis endast produceras under graviditeten kan du vara mer än 99 % säker på att du är gravid om du får ett positivt resultat på ett graviditetstest.

 1. Baird DD, Weinberg CR, McConnaughey DR, Wilcox AJ. Rescue of the corpus luteum in human pregnancy. Biol Reprod. 2003; 68(2):448–56.
 2. Grün JP, Meuris S, De Nayer P, Glinoer D. The thyrotrophic role of human chorionic gonadotrophin (hCG) in the early stages of twin (versus single) pregnancies. Clin Endocrinol (Oxf). 1997; 46(6):719–25
 3. Nepomnaschy PA, Weinberg CR, Wilcox AJ, Baird DD. Urinary hCG patterns during the week following implantation. Hum Reprod. 2008; 23(2):271–7 och https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119102/
 4. https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(12)02233-9/pdf
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119102/
 6. https://www.marchofdimes.org/complications/being-pregnant-with-twins-triplets-and-other-multiples.aspx Senast granskad i mars 2017 
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK132768/ Publicerad 2012
 8. https://medlineplus.gov/ency/article/003432.htm
 9. https://www.hormone.org/your-health-and-hormones/glands-and-hormones-a-to-z/hormones/human-chorionic-gonadotropin-hormone-hcg
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119102/
 11. 602ccb44d38c81.31989740.pdf (wwl.nhs.uk)
 12. Molar Hcg | South Tees Hospitals NHS Foundation Trust
 13. hCG Levels | The American Pregnancy Association
 14. 02-80-Monitoring-your-hormone-levels-in-early-pregnancy.pdf (mft.nhs.uk)
Clearblue-Rapid-Detection-Pregnancy-Test

Få ett ”Gravid”-resultat så snabbt som 1 minut från den dag då din mens uteblir

Graviditetstest Snabb Detektion är framtaget för att ge dig den enklaste möjliga graviditetstestupplevelsen med den exakthet du kan vänta dig från Clearblue – och du får ett resultat så snabbt som efter 1 minut.

Ett ”Gravid”-resultat kan visas inom 1 minut om du testar från första dagen med utebliven mens. Vänta i 3 minuter för att bekräfta ett ”Inte Gravid”-resultat.