Svagt streck på graviditetstest – är jag gravid?

Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i feb 27, 2019
Skriven av Jennifer Walker.

Svagt streck på graviditetstest – är jag gravid?

Du misstänker att du är gravid och har gjort ett graviditetstest, men plötsligt förvandlas din förväntan till förvirring när du noterar en mycket svag linje på testet. Vad betyder det? Hur kommer det sig att mitt graviditetstest visar svagt streck? Ta reda på varför testlinjen kan synas som ett svagt streck på graviditetstest. Klargör sedan om du är gravid eller inte. 


 
  • Ett graviditetstest detekterar förekomsten av ”graviditetshormonet” hCG.
  • Vanligtvis finns hCG i kroppen endast om du är gravid.
  • En positiv linje – även ett väldigt svagt streck – på graviditetstest innebär att resultatet visar att du är gravid.
  • Nivåerna av hCG i kroppen ökar under loppet av graviditeten.
  • Om du testar dig tidigt kan dina hCG-nivåer fortfarande vara låga, vilket gör att du ser en svag positiv linje.
  • Du kan undvika att få svaga linjer genom att använda ett digitalt test, testa med morgonens första urin om du testar tidigt, samt genom att inte dricka för mycket vätska innan du gör ett graviditetstest. Svagt streck kan då gå att förhindra – likaså den förvirring som oklarheten kan medföra.

Du är gravid om den positiva linjen på ditt graviditetstest visar svagt streck

Ett graviditetstest letar efter förekomsten av ett hormon som heter hCG (humant koriongonadotropin).  Detta kallas ofta för ”graviditetshormonet” eftersom det vanligen finns i kroppen endast om du är gravid. Under graviditetens lopp ökar hCG-nivåerna, vilket gör det lättare för testerna att detektera hormonet. Vissa graviditetstester, exempelvis Clearblue Digital, ger dig ett tydligt resultat i ord som ”Gravid” eller ”Inte gravid”, men många tester visar i stället två linjer om du är gravid. 

Om testet har fungerat – och du använder ett visuellt test – visas alltid en ”kontrollinje”. Men om du är gravid framträder ytterligare en linje. Ibland är det lätt att avgöra om graviditetstestet är positivt eller inte, men i vissa fall kan den andra linjen framträda som ett väldigt svagt streck på graviditetstest. Om du ser en positiv linje, även en mycket svag sådan, är svaret helt enkelt: Ja, du är nästan helt säkert gravid.

 

Vad kan orsaka ett positivt men svagt streck på graviditetstest?  

Styrkan på den positiva testlinjen beror på hur mycket hCG din urin innehåller.  Syns endast ett svagt streck på graviditetstest betyder det oftast att hCG-nivåerna är låga. En anledning till att hCG-nivåerna är låga kan vara att du fortfarande befinner dig i graviditetens mycket tidiga skede. Vissa finkänsliga graviditetstester kan detektera graviditet redan sex dagar innan missad mens (fem dagar innan väntad mens), men hCG-nivåerna i det här tidiga skedet är så låga att du bör räkna med en svag linje. I takt med att graviditeten utvecklas stiger hCG-nivåerna. Om du då väljer att testa dig igen kommer du troligtvis att se en mycket starkare positiv linje.

I diagrammet nedan kan du följa hur hCG-nivåerna i urinen ökar i graviditetens tidiga skeden.  

Ökning av graviditetshormonet (hCG) under tidig graviditet

Relativ hCG-koncentration
 
 
 
 
 
 
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ägglossning
hCG kan börja dyka upp i urinen runt den här tidpunkten
Första dagen du kan testa med Clearblue Graviditetstest Digitalt Ultratidigt
Väntad mens
Missad mens
Dagar innan missad mens

Bearbetning av: Gnoth C. och Johnson S. Strips of Hope: Accuracy of Home Pregnancy Tests and New Developments. GeburtshilfeFrauenheilkd 2014;74(7):661–669. 

En annan orsak till att du bara ser en svag positiv linje är att du har druckit för mycket vätska. Om du dricker mycket vatten eller annan dryck innan du gör ett graviditetstest kan du producera ett urinprov snabbare, men koncentrationen av hCG blir då utspädd. Om du dricker mycket vätska innan du testar kan du få en svag positiv linje eller, om du testar tidigt, till och med ett negativt resultat.  

Det är lätt att tro att en svag linje på graviditetstest betyder ett falskt positivt resultat, men faktum är att det är mycket ovanligt att få ett falskt positivt resultat. Du kan läsa mer om falskt positiva graviditetstest här.

Hur ser det ut när man får en svag linje på graviditetstest?

Alla graviditetstester är olika – vissa märken använder röd färg medan andra, som Clearblue, använder blå färg. På tester med röd färg ser en svag linje ljusrosa ut, medan tester med blå färg ger en ljusblå linje. Se bilderna nedan för att få en uppfattning om hur ett svagt streck på graviditetstest kan se ut.   

 

Svag linje

 

 

Hur kan jag undvika att ett graviditetstest visar svagt streck?

Så här kan du undvika ovissheten kring svaga linjer: 

  • Testa digitalt. Använd ett digitalt graviditetstest som visar resultatet i ord, så att du slipper försöka tyda svaga linjer.   
  • Följ testtillverkarens bruksanvisning.  Detta är mycket viktigt. Olika tester är olika känsliga (gällande vilken hormonnivå de kan detektera) och vissa är lämpade att använda innan missad mens, medan andra inte är det. Om du vill testa tidigt ska du vara noga med att använda ett test som är utformat för ändamålet.
  • Gör testet direkt när du vaknar på morgonen. Om du testar tidigt ska du göra testet direkt när du vaknar på morgonen, dvs. när koncentrationen av hCG är högre. 
  • Drick inte för mycket vätska. Intag av mycket vätska, inklusive vatten, innan du testar kan späda ut hCG-nivåerna.  

Om du får svaga linjer men ändå inte kan avgöra om du är gravid eller inte bör du testa igen om några dagar när hCG-nivåerna eventuellt är högre.  Om du fortfarande är osäker ska du kontakta läkare.