Senast ändrad 7 Juni 2013

SPD förbinder sig att skydda din personliga integritet. Vid tillämpningen av lagstiftningen om dataskydd är SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH det företag som kontrollerar hanteringen av dina personuppgifter på denna webbplats. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH och dess dotterbolag använder sig av tredje part, däribland Peer 1 Hosting, för att driva denna webbplats.

Denna integritetspolicy anger vilken typ av uppgifter som samlas in av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, dess dotterbolag och utomstående leverantörer som anlitas av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (”SPD”) på denna webbplats (”webbplats”) och under leveransen av tjänster (”tjänster”) samt hur SPD använder och skyddar dessa uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar också hur du går tillväga om du inte vill att dina personuppgifter (definieras nedan i avsnittet ”Insamling av personuppgifter”) ska samlas in när du besöker webbplatsen eller efterfrågar tjänster, och hur du kan komma åt, ändra, radera eller motsätta dig framtida användning av de uppgifter som du redan lämnat.

Denna policy omfattar endast denna webbplats och dessa tjänster. Den omfattar inte, utan begränsning, banderoller, sweepstakes och annan reklam eller andra erbjudanden som SPD sponsrar eller deltar i på webbplatser som ägs av tredje part. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH förbehåller sig rätten att ändra eller radera denna integritetspolicy. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH postar nya eller ändrade policyer här och uppmanar dig att besöka denna plats regelbundet för att hålla dig informerad.

Ditt godkännande av denna integritetspolicy

Genom att använda denna webbplats eller, om de finns tillgängliga, de tjänster som SPD tillhandahåller (till exempel genom att ringa till vår interna SPD-konsumentservice) accepterar du de villkor som anges i den aktuella integritetspolicyn som finns på denna plats på webbplatsen. Dessutom gäller användarvillkor för webbplatsen och tjänsterna.

Om du inte samtycker till något av villkoren i denna policy ska du inte lämna några personuppgifter (definieras nedan i avsnittet ”Insamling av personuppgifter”) på denna webbplats eller när du efterfrågar en tjänst.

Tänk på att om du väljer att inte lämna ut personlig information, eller inte samtycka till användningen av din personliga information, kommer du inte kunna göra vissa saker, inklusive utan begränsning, tillgång till områden av webbplatsen, deltagande i en sweepstake eller tävling, begäran av prover, att få ett svar på nyhetsbrev eller annan kommunikation från SPD, att ha tillgång till tjänster och/eller skicka SPD e-post till SPD.

Insamling av personlig information som tillhandahållits frivilligt

Med ”personuppgifter” avses i denna integritetspolicy personligt identifierbara uppgifter såsom namn, gatuadress, telefonnummer, kreditkorts- och bankuppgifter, användarnamn, födelsedatum, information angående din hälsa, e-postadress samt annan information som inom rimliga gränser kan användas för att identifiera dig.

Vid användningen av denna webbplats eller dessa tjänster kan SPD samla in vissa eller alla Personuppgifter. SPD samlar inte in några personuppgifter om du inte själv frivilligt tillhandahåller denna information.

När du lämnar personuppgifter till SPD godkänner du att SPD använder den informationen i enlighet med denna integritetspolicy. Detta innefattar din rätt att begränsa SPD:s användning av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna policy och din rätt att efterfråga tillgång till de personuppgifter som SPD samlar in på denna webbplats för att ändra, motsätta dig framtida användning av, eller radera uppgifterna. (Se ”Kontakt” nedan.). Om du vill motsätta dig framtida användning av dina uppgifter, observera att en sådan invändning kommer att tillämpas på framtida användning av dina uppgifter, men inte på den användning som redan har skett grundat på ditt nuvarande godkännande.

SPD samlar inte medvetet in eller sparar personuppgifter om personer som är under 18 år. Om ditt barn har angett uppgifter utan att ange sin riktiga ålder och du vill att de raderas, vänligen kontakta oss så raderar vi dem (se ”Kontakt” nedan).

Så använder SPD dina uppgifter

När du tillhandahåller personlig information på denna webbplats eller när du begär tjänster, kommer SPD att använda den för det särskilda ändamålet för vilket den samlades in och du samtycker till sådan användning, inklusive utan begränsning enligt följande:

Genom att använda denna webbplats och/eller eventuella tjänster, samtycker du till att SPD kan komma att be utomstående företag att bearbeta eller analysera de insamlade uppgifterna, däribland dina personuppgifter, för att förstå och tillgodose kundernas behov.

Om du prenumererar på ett nyhetsbrev via e-post eller efterfrågar information från SPD, godkänner du att SPD skickar information och/eller erbjudanden om SPD-produkter och/eller -tjänster som SPD tror kan vara av intresse för dig, eller ber dig att delta i undersökningar, kampanjer eller andra aktiviteter som hör samman med våra produkter (inklusive utan begränsning rekommendationer av våra produkter). Du kan när som helst välja bort att bli kontaktad av SPD. (Se ”Kontakt” nedan för information om hur du avanmäler dig.)

När du efterfrågar en produkt eller tjänst från SPD, godkänner du att SPD använder dina personuppgifter och delar dessa med leverantörer och andra utomstående företag för att kunna uppfylla din efterfrågan (inklusive utan begränsning, leveransen av produkten eller tjänsten). SPD ger inte dessa leverantörer och tredje parter tillåtelse att använda dina personuppgifter på något annat sätt.

Om du skickar in eller laddar upp någon form av innehåll till denna webbplats, godkänner du användningen av detta innehåll i enlighet med användarvillkoren.

Vänligen notera att SPD lämnar ut dina personuppgifter om de är tvingade att göra så enligt lagstiftning, husrannsakningsorder, stämning eller domstolsbeslut. Dina personuppgifter kan vara tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter och säkerhetstjänster i enlighet med lokal lagstiftning i vissa länder.

Övrig information som kan samlas in av SPD

Denna webbplats kan även samla in uppgifter från dig som inte kan användas för att identifiera dig. Exempelvis kan SPD spåra information om vilket datum och vilken tid som besökare besökte vår webbplats, vilken typ av webbläsare de använde och från vilken annan webbplats de anslöt till oss med hjälp av cookies.

”Cookies” är bitar av information som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. SPD kan använda cookies för att samla in information under ditt besök på denna webbplats, såsom information om vilka delar av webbplatsen du besöker och vilka tjänster du använder genom webbplatsen. SPD samlar in denna information för att bättre kunna anpassa webbplatsen och dess produkter och tjänster efter dina behov och intressen. Cookies kan även användas för att bidra till att snabba upp framtida användning av webbplatsen. Exempelvis kan webbplatsen komma ihåg att du redan har angivit personuppgifter och se till så att du inte ombeds att ange dem igen. De flesta webbläsare är till en början inställda på att automatiskt acceptera cookies. Om du vill kan du ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies eller att uppmärksamma dig på att cookies används. Om du inte accepterar cookies kan det innebära att du kanske inte kan besöka vissa delar av webbplatsen eller få personlig information när du besöker webbplatsen.

Dessutom försöker SPD ständigt att förbättra hur vi marknadsför vår webbplats. För att hjälpa SPD med detta kan webbnärvarons effektivitet mätas genom att ta reda på när du har haft åtkomst till webbplatsen och vad du klickade på inom webbplatsen. Mätningsstatistik för webbplatsen kan användas för att anpassa din upplevelse samt för att anonymt utvärdera statistik om användningen av webbplatsen. Information om din dator, såsom din IP-adress (ett nummer som identifierar din dator när du surfar på nätet), vilken webbläsare du använder och vilket operativsystem du använder kan också samlas in och kopplas till dina personuppgifter. Detta görs för att säkerställa att webbplatsen presenterar den bästa webbupplevelsen för sina besökare, samt att den är en effektiv informationsresurs.

Vissa av sidorna du besöker kan även samla in information genom användningen av pixeltaggar (även kallade ”clear gifs”) som kan delas med tredje part och direkt stöder SPD:s kampanjaktiviteter och webbplatsens utveckling. Exempelvis kan information om webbplatsens användning rörande besök på webbplatsen delas med tredje part såsom en reklambyrå för att bättre kunna avgöra vilka banderollannonser som ska finnas på webbplatsen och vilken målgrupp de ska rikta sig till. Den information som samlas in med hjälp av pixeltaggar är inte personligt identifierbar men skulle kunna kopplas till dina personuppgifter.

Slutligen kan SPD komplettera informationen du angivit med annan information som de redan har eller som de fått från tredje part. SPD gör detta för att kunna erbjuda mer anpassade produkter och tjänster som passar dina behov.

Länkar till andra webbplatser

SPD kan ange länkar till andra webbplatser som en artighet mot våra användare. SPD är emellertid inte ansvariga för innehållet eller hanteringen av dessa andra webbplatser. SPD kan inte garantera dessa andra webbplatsers integritetspolicyer och vi rekommenderar att du konsulterar dessa webbplatsers integritetspolicyer före användning.

Agenter och tjänsteleverantörer

SPD använder sig ibland av andra företag eller individer för att utföra arbeten för vår räkning i olika länder. De kan behöva få tillgång till dina personuppgifter, men enbart för att kunna utföra sitt arbete.

Överföring av information utanför det land där du är bosatt

Den information du lämnar kan överföras utanför det land där du är bosatt till SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, dess dotterbolag eller utomstående företag som anlitas av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, dess dotterbolag och dess leverantörer. Dessa utomstående företag inkluderar Peer 1 Hosting-företag i Storbritannien, Frankrike, Kanada och USA. Genom att använda denna webbplats och/eller tjänster samtycker du till denna överföring av personlig information över gränserna.

Säkerhet för informationen

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH och dess dotterbolag vidtar rimliga åtgärder för att säkra dina personuppgifter. All personlig identifierbar information omfattas av begränsad åtkomst, är lösenordsskyddad och skyddas från omvärlden av en brandvägg för att motverka icke-auktoriserad åtkomst, modifiering eller felaktig användning. Även om inga säkerhetsåtgärder kan erbjuda 100 % skydd så har SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH och dess dotterbolag säkerhetspolicyer på plats som är avsedda att säkerställa, så långt det är möjligt, all vår informations säkerhet och integritet, däribland den som rör dina personuppgifter.

Kontakt

Om du har kommentarer eller frågor om denna integritetspolicy, om du vill rapportera överträdelser av integritetspolicyn eller om du vill efterfråga åtkomst till, ändring av eller radering av dina personuppgifter, vänligen kontakta SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Att: Bolagsjuristen på 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Schweiz, eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@spdspark.com.

Om du har en produktrelaterad fråga vänligen kontakta konsumentservice. Denna sköts av SPD:s dotterbolag, SPD Development Company Limited, i Storbritannien. Kontaktuppgifterna för konsumentservicen visas på den webbplats som tillhör landet där du är bosatt, under Kontakter. Var redo att uppge partinumret på produktförpackningen. Samtal till konsumentservice kan komma att kartläggas eller spelas in i kvalitetskontrollsyfte och dina personuppgifter kan samlas in såsom angivits ovan.

Tack för att du besökte vår webbplats.