Identifierar en längre fertil period än andra ägglossningstester

Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator är det första och enda ägglossningstestet för hemmabruk som identifierar den fertila perioden under menstruationscykeln genom att övervaka två viktiga fertilitetshormoner i urinen, estron-3-glukuronid (E3G; en av urinens estradiolmetaboliter) och luteiniserande hormon (LH). Det faktum att Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator mäter dessa två hormon gör det till det enda ägglossningstest som på ett rättvisande sett fastställer en längre fertil period på fyra fertila dagar, vilket är två mer än andra ägglossningstester.

Befruktning sker mest sannolikt när samlag sker dagen före eller dagen för ägglossning 1 och upptäckten av en LH-ökning är en exakt metod för att bestämma ägglossningens tidpunkt.2Befruktning är dock möjlig när samlag sker inom hela den fertila perioden. Det är viktigt att ha i åtanke att regelbundna samlag under hela den fertila perioden gör det mer sannolikt att man blir gravid än om man bara har samlag vid maximal fertilitet.3 Att kunna fastställa ägglossningens tidpunkt och en längre fertil period är av praktisk användning för par som kan anpassa tidpunkten för samlag.2

Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator:

  • Identifierar normalt sett fyra fertila dagar – två mer än något annat ägglossningstest – för att maximera kvinnans chans att bli befruktad.5
  • Det enda ägglossningstestet som på ett rättvisande sätt spårar de förändrade nivåerna av två hormonmetaboliter i urinen – E3G och LH.
  • Det är det enda ägglossningstestet som kan anpassa sig efter kvinnans individuella cykel varje gång hon använder det med hjälp av den unika, smarta algoritmen.
  • Innefattar den senaste fertilitetsövervakningsteknologin, som är över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka LH-ökningen.4
  • Det är det enda digitala ägglossningstestet med ett otvetydigt ☺resultat.

 

Adaptiv algoritm bestämmer de fertila dagarna

Varje menstruationscykel har en unik hormonprofil. Hållaren för teststickan innehåller en sofistikerad algoritm som anpassar sig till kvinnans individuella hormonnivåer för att på ett rättvisande sätt kunna identifiera hennes fertila period.

Många kvinnor har låga nivåer av LH i sin urin under hela cykeln – Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator sätter ett personligt tröskelvärde för varje kvinna genom att mäta förändringar i hormonnivåerna från deras baslinje (istället för att mäta hormonerna till ett konstant allmänt tröskelvärde som en del andra ägglossningstest).

Clearblue Digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator använder följande information för att ge kvinnor deras dagliga fertilitetsstatus:

  • En ihållande höjning av E3G-nivåerna från baslinjen används för att definiera dagar med hög fertilitet
    • Trendanalys tillämpas på E3G-mätningarna för att identifiera den första dagen av ihållande höjning, då enheten visar på hög fertilitet
  • Upptäckten av en LH-ökning används för att fastställa dagar med maximal fertilitet.

Snabbt, digitalt resultat som är lätt att tolka

Efter fem minuter läser hållaren för teststickan av och tolkar testresultatet samt levererar en digital indikation på användarens fertilitetsstatus:

Tom cirkel – Låg fertilitet

Det är osannolikt, men inte omöjligt, att samlag vid den här tidpunkten resulterar i en graviditet. Användaren bör testa sig igen nästa dag. Resultatet visas i 8 minuter.

Blinkande smiley – Hög fertilitet

Om användaren har samlag idag så ökar hon chansen att bli gravid, men hon måste även testa sig nästa dag. Resultatet visas i åtta minuter.

Smiley – Maximal fertilitet

Det här är användarens mest fertila tidpunkt och resultatet visas i två dagar. Om användaren har samlag den här dagen maximerar hon chansen att bli gravid. Användaren ska sluta testa sig efter den första dagen då testet visar maximal fertilitet (tre felsymboler visas samtidigt om användaren fortsätter testa).