Kan man bli gravid av en försats?

Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i feb 21, 2020
Skriven av Jennifer Walker.

Kan man bli gravid av en försats?

Ja, det finns en chans att försatsen kan innehålla spermier, så det är möjligt att bli gravid även om fullständig utlösning inte sker i vaginan. Det är helt naturligt att undra om du kan bli gravid vid avbrutet samlag eller till och med vid könskontakt. Vad är en försats och hur kommer det sig att den kan innehålla spermier? Läs vidare för att lära dig om spermieinnehållet i preejakulationsvätska, och varför avbrutet samlag inte är en effektiv preventivmetod.


1.Vad är en försats?

Försatsen, eller preejakulationsvätskan som det heter i mer vetenskapliga termer, är en smörjande vätska som utlöses från penis under sexuell upphetsning. Den kommer från Cowpers körtlar och Littrés körtlar som sitter i anslutning till urinröret. Dessa körtlar utsöndrar en alkalisk vätska som består av slem och enzymer.

2.Kan försatsen innehålla spermier?

Det korta svaret är: Ja.

Även om själva preejakulationsvätskan inte innehåller spermier finns möjligheten att den kommer i kontakt med spermier. Forskning visar att levande spermier kan läcka ut i preejakulationsvätskan hos män. I en studie hittades spermier i preejakulationsvätskan hos 16,7 % av friska män1. I en annan studie påvisades att 41 % av proverna med preejakulationsvätska från 27 män innehöll spermier2.

Även om dessa studier visar att mängden spermier var låg, finns det fortfarande risk för graviditet.

3.Vad är avbrutet samlag?

Avbrutet samlag, även kallat utdragningsmetoden eller coitus interruptus, är när mannen under sex drar ut penis innan han får utlösning. Principen är att spermierna på grund av avbrottet inte når partnerns ägg och att metoden därför kan användas i preventivsyfte.

4.Är avbrutet samlag en effektiv metod?

Nej, metoden anses inte vara en effektiv preventivmetod. Inte nog med att försatsen kan komma i kontakt med levande spermier, chansen att bli gravid är dessutom högre än med andra preventivmetoder. Av 100 personer som använder avbrutet samlag som den enda formen av preventivmetod kommer 20–27 personer att bli gravida inom ett år (cirka 1 av 5 kvinnor)3,4. Metoden är oftast ineffektiv eftersom den är svår att bemästra – vissa män hinner kanske inte dra ut i tid.

Vissa par använder avbrutet samlag som metod under icke-fertila dagar. Det är dock viktigt att noggrant spåra din ägglossning, till exempel genom att använda ett ägglossningstest, och att enbart använda metoden efter att du har haft ägglossning. Även då finns det risk att bli gravid med den här metoden. 

5.Finns det någon risk att bli gravid vid könskontakt?

Även om försatsen som sådan inte innehåller spermier kan rörliga spermier läcka ut i den. För att minimera risken för oönskad graviditet och överföring av könssjukdomar är det bäst att ta det säkra före det osäkra och använda kondom inför all slags könsumgänge.2

Om du inte vill bli gravid bör du alltid använda en effektiv preventivmetod, till exempel en spiral (livmoderinlägg), p-stav, p-piller, kondomer (som också skyddar mot könssjukdomar) etc. Prata med din vårdgivare om att hitta en preventivform som passar dig. Om du tror att du kan vara gravid bör du göra ett graviditetstest. På så sätt kan du undvika eventuell ångest, oavsett om du är gravid eller inte.

know-right-away_0

Få omedelbart svar

Om du tror att du kan vara gravid behöver du veta det NU. Med våra ultratidiga graviditetstest kan du ta testet 6 dagar innan missad mens.

think-you-might-be-pregnant-2

Är jag gravid (quiz)?

Om du inte har möjlighet att köpa ett graviditetstest för tillfället så kan du prova vår snabba ”Är jag gravid?”-quiz för att se om dina symtom kan vara tidiga tecken.