Ägglossningssmärta

Ägglossningssmärta

Vi vet alla hur mensvärk känns, men hur är det med ägglossningssmärta? Om du någon gång har känt smärta i buken ungefär i mitten av din cykel kan det röra sig om ägglossningssmärta, även känt som mittelschmerz (tyska för ”smärta i mitten av cykeln”). Det är inte alla som upplever ägglossningssmärta och det kan vara svårt att fastställa att det faktiskt hör ihop med ägglossning. Du kan ha ont av ett antal andra skäl. Det är viktigt att du uppsöker din läkare om du känner av någon form av smärta eller är orolig.
Här får du veta mer om ägglossningssmärta.


1.Hur känns ägglossningssmärta?

Ägglossningssmärta känns vanligtvis på antingen vänster eller höger sida av den nedre delen av buken, beroende på vilken äggstock som släpper ett ägg. Det kan vara en molande och krampaktig värk, eller så kan det vara en skarp och plötslig lokal smärta.

Ägglossningssmärtan vara i allmänhet inte särskilt länge, vanligtvis några minuter till några timmar, men det är möjligt att den håller i sig längre. Om smärtan är svår eller kvarstår, eller om du är orolig att den inte är förknippad med ägglossningen, bör du dock kontakta din läkare.

2.Vad orsakar ägglossningssmärta?

Den verkliga orsaken till smärtan är okänd, men den kan vara förknippad med att ägget bryter igenom äggstocksväggen. När detta händer kan en liten mängd vätska eller blod frigöras, vilket kan irritera närliggande nerver.

3.Hur vanligt är det med ägglossningssmärta?

Många kvinnor känner inget obehag alls, vissa upplever smärta under varje cykel, andra bara ibland. Du kan känna lite smärta under en cykel och ingen smärta alls under nästa.

4.När bör man uppsöka läkare?

Om smärtan är svår eller inte försvinner, eller om du är orolig för någon annan form av smärta, bör du kontakta din läkare och få det kontrollerat med en gång.

5.Kan jag identifiera mina fertila dagar genom att hålla koll på ägglossningssmärtan?

Att hålla koll på ägglossningssmärtan är inte en tillförlitlig metod för att identifiera dina fertila dagar. Även om den i viss mån sammanfaller med tidpunkten för ägglossning är det inte alla kvinnor som upplever smärta, och inte heller i varje cykel. Det är också viktigt att du inte ignorerar buksmärtor, eftersom det inte är säkert att de är förknippade med ägglossning, utan även kan bero på ett underliggande medicinskt tillstånd.

Om du vill identifiera dina fertila dagar finns det andra metoder som är mer exakta, till exempel att använda ägglossningstest. Om du försöker bli gravid kan det vara bra att lära dig mer om ägglossning och din fertilitet, samt om hur man blir gravid snabbare.

promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.