Vanliga frågor om graviditetstester

Vanliga frågor om graviditetstester

 
Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i jun 08, 2020

Vanliga frågor om graviditetstester
 • Hur rättvisande är Clearblue Graviditetstester?

  Alla Clearblue graviditetstester är mer än 99 % tillförlitliga vid detektering av graviditet, när testet görs från dagen för väntad mens.

 • Hur fungerar Clearblue graviditetstester?

  När du är gravid producerar kroppen hormonet hCG (humant koriongonadotropin). Nivån av hCG fördubblas ungefär var 24:e timme under de första veckorna och når en maximal nivå runt 7–12 veckor in i graviditeten.


  Clearblue graviditetstester fungerar genom att de detekterar mycket små mängder av graviditetshormonet i din urin och är över 99 % tillförlitliga från dagen för väntad mens.

 • När kan jag använda Clearblue Graviditetstester?

  Clearblue har ett brett sortiment av graviditetstester och erbjuder nu Clearblue Digitalt Ultratidigt Graviditetstest som kan visa resultat i ord upp till 6 dagar innan utebliven mens. Klicka här om du vill läsa mer.

  Om du tar ett graviditetstest före väntad mens och får ett ”Inte Gravid”-resultat finns det fortfarande en chans att du är gravid men att nivån på graviditetshormonet ännu inte är tillräckligt hög för att testet ska detektera det. Se produktsidorna för Clearblue Graviditetstest för detaljer om resultaten av klinisk utvärdering med tidiga graviditetsprov.

 • Måste jag använda morgonurin?

  Om du testar tidigt ska du använda dagens första urin. Om du testar från dagen för väntad mens kan du göra ett graviditetstest med urin från vilken tid som helst under dagen. Undvik att dricka stora mängder vätska innan du testar. Om du använder Clearblue Graviditetstest med Veckoindikator måste du använda dagens första urin för att få en korrekt uppskattning av vilken vecka du är i.

 • Testet visar att jag är gravid. Vad bör jag göra?

  Träffa din läkare för råd om nästa steg.

 • Testet visar att jag inte är gravid. Vad bör jag göra?

  Du kanske inte är gravid eller graviditetshormonet kanske inte har tillräckligt hög koncentration för att detekteras ännu. Testa igen om tre dagar. Kontakta din läkare om detta test ger dig resultatet ”Inte gravid” och din mens är sen.

   

 • Jag fick tidigare resultatet ”Gravid” men sedan testade jag igen och fick ett ”Inte Gravid”-resultat, eller så har jag fått min mens. Vad betyder det?

  Trots att graviditetstestet har en tillförlitlighet på över 99 % vid detektering av graviditetshormon från dagen för väntad mens, finns det risk att du får ett ”Gravid”-resultat och senare får reda på att du inte längre är gravid (dvs. att du senare får ett ”Inte Gravid”-resultat eller att du får din mens). Detta kan inträffa på grund av missfall under graviditetens tidiga skeden, vilket kallas ”spontan abort”. Detta är tyvärr inte ovanligt och cirka 1 av 4 graviditeter slutar med spontan abort. Rådfråga din läkare om du får oväntade resultat.

 • Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska tillstånd?

  • Läs alltid tillverkarens anvisningar för eventuella läkemedel som du tar innan du använder ett graviditetstest.
  • Fertilitetsläkemedel som innehåller hCG kan ge missvisande resultat (dessa fertilitetsläkemedel administreras ofta via injektion och att testa för snart efter att ett sådant läkemedel har tagits kan medföra ett falskt ”Gravid”-resultat).
  • Andra fertilitetsbehandlingar, smärtstillande medel och hormonpreventivmedel (t.ex. p-piller) bör inte påverka resultatet.
  • Om du nyligen har slutat ta hormonpreventivmedel eller om du genomgår fertilitetsbehandlingar kan din mens vara oregelbunden, vilket kan leda till att du testar för tidigt.
  • Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte fullbordades) kan du få ett falskt ”Gravid”-resultat.
  • Graviditet utanför livmodern, cystor på äggstockarna, klimakteriet och vissa sällsynta medicinska tillstånd kan ge missvisande resultat.

  Om du får oväntade resultat bör du rådfråga din läkare/barnmorska.

 • Hur läser jag av mitt resultat?

  Om du använder Clearblue Digitalt Graviditetstest visas ditt resultat som ”Gravid” eller ”Inte Gravid” i ord på skärmen.

  Om du använder ett traditionellt Clearblue graviditetstest visas ditt resultat som ”Gravid” eller ”Inte Gravid” i resultatfönstret med antingen ett tydligt +/- eller tydliga blå linjer.

  Se produktsidorna för Clearblue Graviditetstest för mer information.

 • Jag har nyligen fått missfall eller gjort abort och tror att jag är gravid igen. När ska jag göra ett Clearblue Graviditetstest?

  Efter ett missfall eller en abort kan det ta upp till 9 veckor innan graviditetshormonet hCG försvinner ur kroppen. Om du tar ett graviditetstest före väntad mens och får ett ”Inte Gravid”-resultat finns det fortfarande en chans att du är gravid men att nivån på graviditetshormonet ännu inte är tillräckligt hög för att testet ska detektera det. I det här fallet rekommenderar vi att du kontaktar din läkare/barnmorska.

 • Jag har nyligen fått barn och tror att jag är gravid igen. När ska jag göra ett Clearblue Graviditetstest?

  Efter förlossningen kan det ta 3 veckor innan hCG-nivån har återgått till det normala. Om du tar ett graviditetstest under den här perioden är det omöjligt att veta om resultatet ”Gravid” beror på den nya graviditeten eller på hCG från den tidigare graviditeten. I det här fallet rekommenderar vi att du kontaktar din läkare/barnmorska.

 • Kan det påverka mitt resultat att jag dricker för mycket vätska?

  Ja, det är viktigt att du inte dricker för mycket av någon vätska, däribland vatten eller alkohol, innan du gör ett graviditetstest. Det är bättre att du väntar med att ta testet tills du behöver urinera naturligt. På så sätt undviker du att råka späda ut nivån på ditt graviditetshormon och få ett falskt ”Inte Gravid”-resultat.

Find_the_right_test

Hitta rätt graviditetstest för dig

Vårt utbud av graviditetstest är speciellt utformat för att uppfylla dina individuella behov, oavsett om du behöver snabba, tidiga eller digitala resultat eller mer information om din graviditet.