Allt du vill veta om dagen efter-piller

Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i mar 23, 2020
Skriven av Jennifer Walker.

Allt du vill veta om dagen efter-piller

Ibland blir det inte riktigt som planerat och då kan dagen efter-pillret vara lösningen. Kondomen kanske sprack, du glömde att ta ditt p-piller eller så glömde du bort dig själv i stunden – oavsett vilket kan dagen efter-pillret ge ett extra skydd mot graviditet. Men vad är ett dagen efter-piller, hur fungerar det, när kan man ta det och var får man tag på det? Frågorna om dagen efter-piller och andra slags akutpreventivmedel kan vara många. Därför svarar vi här på de vanligaste frågorna.


 

1. Vad är ett dagen efter-piller?

Ett dagen efter-piller är en form av akutpreventivmedel som tas oralt efter oskyddat sex eller när ett annat preventivmedel inte har fungerat. Det finns två typer av piller. Den första typen innehåller levonorgestrel, en syntetisk variant av hormonet progesteron. Den andra typen är ulipristalacetat. Båda sorterna finns att köpa receptfritt på apoteket. Du kan också få dagen efter-piller hos vissa mottagningar inom sexuell hälsa och familjeplanering.

2. Hur fungerar ett dagen efter-piller?

Levonorgestrel fungerar genom att försena frigörandet av ett ägg, så att spermien, som bara överlever i upp till 5 dagar i kvinnans kropp, inte kan befrukta ägget. Ulipristalacetat fungerar genom att stoppa progesteron från att fungera normalt och förhindrar eller försenar också frigörandet av ett ägg.  


Inget av dessa är dock någon garanterad metod för att undvika graviditet – om du redan har haft ägglossning innan du tar dagen efter-pillret fungerar det inte. Det avslutar inte heller graviditeten om ägget redan har befruktats. Ett dagen efter-piller är inte ett abortpiller och skadar inte en pågående graviditet.  

3. När kan man ta ett dagen efter-piller?

Eftersom dagen efter-piller fungerar genom att förhindra att äggstocken släpper ifrån sig ett ägg är det bäst att ta det så snart du kan. Rekommendationen är att ta levonorgestrel inom 72 timmar efter oskyddat sex. Ulipristalacetat kan tas upp till 120 timmar efter oskyddat sex men effektiviteten minskar ju längre du väntar – läs mer om detta nedan.  

4. Hur effektivt är ett dagen efter-piller?

Studier har visat att cirka 1,2 % av kvinnor som tar ulipristalacetatbaserade akutpreventivmedel efter oskyddat sex blir gravida1. Medan 1,2 till 2,1 % av kvinnor som tar levonorgestrelbaserade piller blir gravida2. Effektiviteten hos alla akutpreventivpiller minskar ju längre du väntar med att ta pillret och beror även på andra faktorer, såsom ett högre kroppsmasseindex (BMI).

5. Var får man tag på dagen efter-piller?

Dagen efter-piller finns receptfritt på apoteket. 

6. Tänk om det inte fungerar?

Eftersom ett dagen efter-piller fungerar genom att försena ägglossningen stoppas inte befruktningen om du redan har haft ägglossning. Det stoppar inte ett befruktat ägg eller förhindrar att det implanteras. 

Om du är gravid finns det alternativ att diskutera med din läkare/barnmorska. 

7. Finns det några biverkningar av dagen efter-piller?

Som med alla läkemedel finns det ett antal kända biverkningar av dagen efter-piller som du eventuellt kan uppleva. Dessa inkluderar:

 • Illamående eller kräkningar 
 • Trötthet 
 • Yrsel 
 • Ömhet i brösten 
 • Huvudvärk 
 • Mellanblödningar 
 • Kraftigare mensblödning 
 • Kramper eller smärta i nedre buken

8. Finns det andra akutpreventivmedel?

Utöver de två typerna av piller är spiral (livmoderinlägg) ett alternativ. Metoden innebär att en liten T-formad plast- och kopparanordning sätts in i livmodern av en läkare eller sjuksköterska. Koppar utsöndras och hindrar ägget från att implanteras i livmodern, vilket i sin tur förhindrar att det befruktas. Det kan användas som en akutpreventivmetod upp till fem dagar efter oskyddat sex och kan lämnas kvar som ett långsiktigt preventivmedel. Av alla akutpreventivmetoder är det här den mest effektiva. Färre än 1 % av kvinnor som använder spiral blir gravida3

De flesta kvinnor kan använda spiral även om de ammar3.  Men i sällsynta fall kan det förekomma biverkningar, såsom:  

 • Smärta 
 • Infektion
 • Skador på livmodern
 • Att spiralen stöts ut från livmodern
 • Kraftigare, mer smärtsam mens 

Dagen efter-piller bör helst användas i nödfall när ditt vanliga preventivmedel inte har fungerat, och bör inte användas som en regelbunden preventivmetod. Det finns ingen garanti för att du inte blir gravid efter att ha tagit ett dagen efter-piller. Därför kan det vara bra att göra ett graviditetstest om du har missat din mens eller misstänker att du är gravid.  

quiz-time

Quizdags!

Testa dina kunskaper om ägglossning, menstruationscykeln och fertila dagar med denna 2-minuters-quiz (10 frågor).