Fertilitetsproblem

Dr Sarah Johnson

Engelsk version granskad av Dr Sarah Johnson i maj 17, 2017
Skriven av Julie Macken.

Infertilitet påverkar en relativt stor andel av befolkningen – cirka 16 % av alla par har inte kunnat bli gravida efter ett år av oskyddade samlag1. I den här artikeln diskuterar vi ett antal problem som kan orsaka infertilitet hos både män och kvinnor:

  • Cirka en tredjedel av alla fall av infertilitet kan härledas till kvinnan, 20 % till mannen, och nästan hälften av fallen involverar båda parterna eller är oförklarliga2.
  • Hos kvinnor är infertiliteten oftast förknippad med hormoner eller problem med äggledarna eller livmodern.
  • Det är viktigt att identifiera om kvinnan har utebliven ägglossning så tidigt så möjligt, så att lämplig behandling kan sättas in.
  • Hos män är infertiliteten oftast grundad i ett lågt spermieantal eller impotens.
  • Livsstilsfaktorer såsom vikt, rökning och alkoholkonsumtion kan försämra fertiliteten hos både män och kvinnor.
  • Om ni har försökt bli gravida i ett år utan att lyckas och är under 35 år bör ni prata med er läkare/vårdkontakt för att få råd. Om ni är över 35 år bör ni söka hjälp efter att ha försökt i sex månader, och omedelbart om ni är över 40 år.

Vad kan orsaka fertilitetsproblem?

Lär känna orsakerna och utforska dina alternativ.

Om du vill veta mer om vad som kan orsaka fertilitetsproblem hos kvinnor, män och par kan du läsa om några av de vanligaste tillstånden och orsakerna till fertilitetsproblem nedan. Listan är inte uttömmande och det kan vara en bra idé att prata med din läkare/vårdkontakt om du behöver vidare hjälp och stöd.


Vad kan påverka kvinnors fertilitet?

Det finns två vanliga problemområden som kan göra det svårt att bli gravid – problem som rör hormoner och problem med äggledarna och livmodern.

1. Hormonproblem

Anovulation (utebliven ägglossning)

Ägglossningen styrs av fertilitetshormoner. Om dina hormonnivåer av någon anledning är ur balans kan din ägglossning påverkas. Anovulation är när en kvinnas äggstock inte kan producera, utveckla eller frigöra ett ägg.

De flesta kvinnor har någon gång under sina reproduktiva liv menscykler med utebliven ägglossning. Detta är vanligast hos unga kvinnor som precis har fått sin mens eller hos äldre kvinnor som närmar sig klimakteriet – men cykler med utebliven ägglossning inträffar även hos friska kvinnor som har regelbunden mens.

Vissa kvinnor har kronisk anovulation, vilket kan vara ett tecken på en bakomliggande hormonrubbning, till exempel polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), som kan göra det svårt att bli gravid på naturlig väg3.

Ett tecken på att möjliga ägglossningsproblem föreligger är om mensen är mycket oregelbunden eller uteblir helt.

Hormonrubbningar som påverkar ägglossningen kan orsakas av många faktorer. Till dessa hör dramatiska viktförändringar, stress, ansträngande träning och sjukdom.

Om en frisk kvinna som har regelbunden mens använder ägglossningstester eller Clearblue Advanced fertilitetsmonitor och upptäcker att hon ibland har cykler med utebliven ägglossning, är detta helt normalt och ska inte ha någon påverkan på fertiliteten. Om ägglossningstestet dock inte detekterar någon LH-ökning (”maximal fertilitet” med Clearblue Advanced Digital ägglossningstest) under tre på varandra följande cykler kan det vara en bra idé att rådfråga din läkare/vårdkontakt om detta.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Begreppet ”polycystiska äggstockar” syftar på äggstockar som innehåller flera små ”cystor” eller äggblåsor som inte har utvecklats ordentligt, ofta till följd av hormonrubbningar. Symtomen kan inbegripa oregelbunden eller utebliven mens, viktuppgång, riklig hårväxt och problem med att bli gravid. Det uppskattas att cirka var femte kvinna i Storbritannien har polycystiska äggstockar4.

Kort lutealfas

Om antalet dagar mellan din ägglossning och början på din nästa mens är för få (färre än tio) kan detta betyda att även om du kan bli gravid så stöts det befruktade ägget bort innan det hinner fastna i livmoderslemhinnan. Detta är något som du kan upptäcka om du använder ett ägglossningstest eller en fertilitetsmonitor. Om du vill beräkna hur lång din lutealfas är ska du räkna antalet dagar mellan din andra dag med maximal fertilitet fram till dagen då du får din mens. Om du tror att din lutealfas är för kort ska du prata med din läkare, eftersom detta eventuellt kan behandlas.

Jag har mycket korta cykler – är det därför jag inte kan bli gravid?

Professor Michael Thomas

En normal cykel varar oftast mellan 23 och 35 dagar. Cykler som är kortare eller längre än så kan ibland förknippas med fertilitetsproblem. Under en kvinnas reproduktiva livstid kommer hennes typiska cykel att ligga inom detta intervall. Om dina cykler vanligtvis är kortare än 23 dagar bör du söka råd hos din läkare. Om du använder fertilitetsmonitor eller ägglossningstest för hemmabruk kan du beräkna tiden för ägglossning.

Tidigt klimakterium

När du har nått klimakteriet kan du inte längre bli gravid, och under perioden före klimakteriet (perimenopausen) kan det vara mycket svårt att bli gravid. Om din mor erfor tidigt klimakterium är risken att du kommer att göra det mycket högre, så försök gärna att ta reda på i vilken ålder din mors klimakterium påbörjades. Om hon hade ett tidigt klimakterium kan det vara en bra idé att prata med din vårdkontakt om dina framtida planer på att bli gravid.

2. Problem med äggledare och livmoder

Äggledarna för ägget från äggstocken till livmodern. En blockering i äggledarna kan hindra spermier från att nå ägget, och en tillväxt i livmodern kan hindra ett befruktat ägg från att fästa.

Obehandlad klamydiainfektion

Den vanligaste orsaken till blockerade äggledare är en obehandlad klamydiainfektion. Klamydia är en vanlig infektion som enkelt kan överföras vid oskyddat samlag. Eftersom symtomen är svåra att upptäcka vet vissa kvinnor inte att de har haft en klamydiainfektion. Om det finns en risk att du har fått klamydia ska du gå till din läkare och testa dig.

Myom

Dessa är onormala utväxter av muskelvävnad i livmodern som kan blockera äggledarna eller hindra ett befruktat ägg från att fästa. Uppsök läkare för att få ytterligare råd.

Endometrios

Detta tillstånd är när vävnaden som utgör livmoderns slemhinna växer utanpå livmodern. Vävnaden kan blockera äggledarna och förhindra befruktning. Endometrios kan orsaka kraftiga eller mycket smärtsamma menstruationer. Det kan behandlas med läkemedel eller genom att ta bort den extra vävnaden. Din läkare kan berätta mer om detta.

Jag lider av endometrios och är orolig att jag inte kommer att kunna bli gravid – bör jag vara det?

Professor Bill Ledger, fertilitetsspecialist

Många kvinnor med lindrig endometrios kan bli gravida på naturlig väg, men risken för att fertilitetsproblem utvecklas är högre. Allvarlig endometrios kan skada äggledarna och äggstockarna, och sammanväxningarna som kan följa av endometrios kan också blockera äggledarna. Din gynekolog kan ge dig råd om vad du kan göra åt detta. Om du har endometrios ska du inte försöka att bli gravid under längre än några månader utan att uppsöka rådgivning.


Vad orsakar vanligtvis fertilitetsproblem hos män?

Det finns tre huvudsakliga problem som påverkar fertiliteten hos män: lågt spermieantal, dålig spermiekvalitet eller impotens, men också andra, mindre vanliga, orsaker.

 

Lågt spermieantal eller dålig spermiekvalitet

Om det finns färre spermier än normalt i mannens sädesvätska är chanserna att befrukta ett ägg mindre. Om spermiernas kvalitet är dålig kan de eventuellt inte nå ägget och bryta igenom membranet för att befrukta ägget.

Spermieproduktionen kan avta om testiklarna inte hålls svala. Din partner kan se till att hans testiklar inte blir för varma genom att ha på sig löst sittande underkläder. Spermieantalet och -kvaliteten kan bedömas genom ett enkelt test hos din läkare.

Impotens

Om mannen har problem med att få och upprätthålla erektion, antingen av fysiska eller psykiska anledningar, kan det vara svårt för honom att ha samlag. Det finns hjälp för detta som din läkare kan ge dig mer information om.

Andra orsaker

Mindre vanligare orsaker till manlig infertilitet är bland annat en blockering i röret som för spermierna från testiklarna, genetiska tillstånd, hormonproblem eller andra sällsyntare tillstånd. Din läkare kan identifiera dessa problem genom tester.


Andra faktorer som kan leda till lägre fertilitet

Det finns andra faktorer som kan påverka både mäns och kvinnors fertilitet.

Alkoholintag

Både kvinnors och mäns fertilitet kan påverkas av att dricka för mycket alkohol. Att minska ditt alkoholintag kan underlätta för dig att bli gravid. Dessutom kan alkoholkonsumtion under graviditeten påverka barnets hälsa, så om du försöker bli gravid bör du dra ner på alkoholintaget eftersom du aldrig vet när du kommer att lyckas bli gravid.

Rökning

Jämfört med icke-rökare har män som röker ett lägre spermieantal och ett högre antal onormala spermier. Hos kvinnor kan rökning påverka fertiliteten och medföra ett tidigt klimakterium. Det kan även öka risken för missfall och förlossning i förtid. Rökning är mycket skadligt för ditt ofödda barns hälsa, och det är bäst att sluta röka innan du blir gravid.

Både du och din partner bör försöka sluta röka om ni försöker bli gravida.

Droger/narkotika

Det finns många olika typer av narkotika och olagliga droger, och hur dessa påverkar fertiliteten har inte studerats ingående. Eftersom många droger kan ha en negativ inverkan på barnets utveckling bör du sluta använda droger och narkotika när du försöker bli gravid.

Vikt

Undervikt eller övervikt kan påverka din menscykel och minska dina chanser att bli gravid. Överviktiga män kan ha ett lägre spermieantal och dålig spermiekvalitet. Besök din läkare eller sjuksköterska för att ta reda på din idealvikt och för att få praktiska råd om att gå ner eller upp i vikt om det behövs.

Läkemedel

Om du eller din partner tar några läkemedel bör ni rådfråga er läkare om huruvida de påverkar er fertilitet. Om läkemedlen försämrar fertiliteten kan det finnas alternativa mediciner att byta till.

Glidmedel

Vaginal torrhet är vanligare än man tror. I en studie som genomfördes i elva länder med cirka 6 500 kvinnor rapporterade upp till 18 % av kvinnor i åldrarna 18–34 år att de alltid eller ofta upplever vaginal torrhet5. Problemet kan försvåras när man försöker blir gravid, eftersom det är vanligt att man har mycket sex under dessa perioder. Vissa av de vanligaste glidmedlen kan vara skadliga för spermierna, vilket innebär att chansen att bli gravid är lägre när dessa medel används. Det finns spermievänliga glidmedel att köpa.

Ålder

En kvinna föds med en livstidsuppsättning av ägg, och antalet ägg minskar gradvis med åldern. Efter 38–40 år avtar antalet ägg snabbare och äggens kvalitet försämras. Om du är över 35 år är det en bra idé att uppsöka läkare efter att ha försökt att bli gravid i ungefär sex månader. Om du är över 40 år bör du be din läkare om råd när du börjar försöka bli gravid. Mindre är känt om äldre mäns fertilitet, men även denna antas börja minska runt 40 års ålder.


Oförklarlig infertilitet

Ibland visar alla kliniska tester att inget är fel, men du blir ändå inte gravid efter flera års försök. Detta kan vara mycket frustrerade och stressande eftersom det inte finns något att fokusera på som går att rätta till eller behandla. Man uppskattar att cirka en tredjedel av alla par med oförklarlig infertilitet blir gravida på naturlig väg inom tre år utan ingripande3.


Vad bör jag läsa härnäst?