Hur lång tid tar det att bli gravid?

Dr Joanna Pike

Engelsk version granskad av Dr Joanna Pike i jul 01, 2022

Hur lång tid tar det att bli gravid?

Många par tar för givet att de kommer att bli gravida snabbt. Även om över en tredjedel av friska par blir gravida under den första månaden av försök1 är det också helt naturligt att det tar upp till ett år för ett par under 35 år som är vid god hälsa att bli gravida.

  • Lite drygt en tredjedel av alla friska par blir gravida under den första månaden de försöker1.
  • Om ni är yngre än 35 år och vid god hälsa är det helt normalt att det tar upp till ett år.
  • Det tar längre tid om ni är äldre, men 67 % av alla kvinnor som är 38 år och som regelbundet har oskyddat samlag blir fortfarande gravida efter att ha försökt i två år2.
  • Så många som hälften av alla par uppskattas försöka bli gravida vid fel tidpunkt3. Eftersom det endast är möjligt att bli gravid på dagarna före ägglossning och på själva ägglossningsdagen är det viktigt att ha samlag på just de dagarna.
  • Det uppskattas att cirka ett av sju par har svårigheter att bli gravida4.
  • Clearblue ägglossningstester är minst 99 % tillförlitliga när det gäller att detektera ökningen av luteiniserande hormon (LH) som sker 24–36 timmar innan ägglossningen.
  • Allvarlig stress är aldrig hälsosamt men påverkar bara din chans att bli gravid om den stör din mens eller ditt sexliv.

Hur lång tid tar det?

När ett par börjar försöka att bli gravida förväntar de sig, och vill, att graviditeten ska hända snabbt. Fler än hälften av alla kvinnor förväntar sig att bli gravida inom sex månader, medan yngre kvinnor tenderar att förvänta sig att det ska gå ännu snabbare. I en studie av över 1 400 kvinnor som hade planerat sin senaste graviditet fann dock 30–44 % att det tog längre tid än förväntat5.

En vanlig och lättavhjälpt orsak till detta är att par har samlag vid fel tidpunkt6. Så många som hälften av alla par uppskattas försöka bli gravida vid fel tidpunkt på grund av att de inte vet vilka deras mest fertila dagar är3.

 

Som du ser i ovanstående diagram är det störst sannolikhet att du blir gravid om du har samlag på ägglossningsdagen eller dagen före ägglossning (när du får en indikation på LH-ökning), men det finns även en chans att du blir gravid dagarna före ägglossning.

Om du har försökt att bli gravid i längre än ett år rekommenderar vi att du rådfrågar sjukvården.


Vad kan jag göra för att bli gravid snabbare?

Du kan öka dina chanser att bli gravid genom att ha samlag på ägglossningsdagen (dagen då din kropp släpper från sig ett ägg) eller dagarna före ägglossningsdagen.

Ägglossningstester detekterar ökningen av ett hormon som kallas LH (luteiniserande hormon) vars toppnivå observeras 24–36 timmar före ägglossning. Att börja göra ägglossningstester så snart du börjar försöka bli gravid hjälper dig att förstå din menscykel och att snabbt identifiera eventuella oregelbundna cykellängder. Ett ägglossningstest kan inte lugna all stress du känner, men det kan ge dig tillförsikt om att du maximerar dina chanser att bli gravid.

Clearblue ägglossningstester är minst 99 % tillförlitliga avseende att detektera din LH-ökning.

Om du inte har detekterat någon ägglossning (maximal fertilitet) efter tre månatliga cykler råder vi dig att kontakta din läkare/barnmorska.

 

Förstå de hormonella förändringar som sker under dina cykler


Kan ålder påverka mina möjligheter att bli gravid?

Om du är över 35 år bör du försöka i sex månader innan du ber om hjälp. Om du är 40 år eller äldre bör du kontakta din läkare/barnmorska så snart du bestämmer dig för att försöka bli gravid.

Anledningen till att råden varierar beroende på ålder är att din ålder är en nyckelfaktor när det gäller sannolikheten att bli gravid. En kvinnas naturliga fertilitet börjar avta redan i den sena 20-årsåldern på grund av att hon har färre ägg och att kvaliteten på de kvarvarande äggen sannolikt är sämre än när hon var yngre.

Efter 35 år är mängden ägg väldigt liten och efter 40 är chanserna att bli gravid mycket små. Detta gäller både naturlig befruktning och assisterad befruktning.

Enligt Human Fertilisation and Embryology Authority blir cirka 95 % av kvinnorna i 35-årsåldern som regelbundet har oskyddat samlag gravida efter att ha försökt i tre år, medan endast 75 % av kvinnorna i 38-årsåldern blir det2.

Effekten av en kvinnas ålder på fertiliteten


Ovanstående diagram visar ålderns inverkan på avtagande befruktningschanser.

Professor William Ledger, fertilitetsspecialist

Vi vet att entusiasmen för och njutningen av sex snabbt kan försvinna när försöken att bli gravid misslyckas, och detta kan utsätta relationen för stress. Dessutom tenderar kvinnor i dag att vara äldre när de försöker bli gravida för första gången, vilket innebär att det finns en ökad stress kring befruktningen som inte fanns hos tidigare generationer. Detta är särskilt viktigt när paret planerar två eller tre barn.
Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor är en modern lösning som kan användas på många olika sätt av kvinnor som vill bli gravida så snabbt som möjligt och som vill förstå hur deras kroppar fungerar. Jag rekommenderar den gärna till mina patienter.


Kan stress påverka fertiliteten?

Stress har antagligen minimal inverkan på en kvinnas möjlighet att bli gravid. Studier har visat att elitidrottare och kvinnor med låg produktion av kvinnliga hormoner (p.g.a. ätstörningar, problem med undervikt) aktiverar stresshormoner, vilket i sin tur kan påverka förmågan till ägglossning. Normal vardagsstress påverkar dock antagligen inte dina möjligheter att bli gravid i samma utsträckning. Vanligtvis varar stressiga perioder endast en kort tid och har därmed inte en beständig inverkan på din fertilitet.

Det har påståtts vara stressframkallande att använda ägglossningstester för att planera samlag på de mest fertila dagarna, men en studie som utfördes av professor William Ledger och Clearblue visade att det inte uppfattas som mer stressigt att använda testerna än att försöka bli gravid utan dem. Faktum är att studien visade att 77 % fler kvinnor blev gravida i gruppen som använde testerna7.

Över 99 % tillförliligt när det gäller att upptäcka LH-ökningen

Graviditetstest

Ägglossningstest Avancerat Digitalt

Få mer information

 

Övriga frågor

Jag har redan ett barn, men jag har problem med att bli gravid igen

Professor Michael Thomas

Ett antal olika faktorer kan påverka din möjlighet att bli gravid även om du tidigare har fått barn. Det vanligaste problemet är din ålder. Om du tidigare har fått barn och nu är över 35 år kan din förmåga att bli gravid ha avtagit. Du kan även ha utvecklat problem när det gäller förmågan att få regelbunden ägglossning, eller kan ha fått en polyp eller ett myom i livmodern som kan påverka ett embryos förmåga att fästa och utvecklas. Det kan även hända att din partner har en spermieabnormalitet som leder till ett mindre spermieantal eller påverkar spermiernas rörlighet och form. Om du är bekymrad eller oroad ska du kontakta din läkare/barnmorska/vårdkontakt.

Jag avslutade en graviditet tidigare, kan det påverka min förmåga att bli gravid nu?

Professor Michael Thomas

Vanligtvis påverkar inte en abort din förmåga att bli gravid i framtiden. I sällsynta fall kan sammanväxningar utvecklas i livmodern som kan orsaka fertilitetsproblem. Om du har normala månatliga cykler är sannolikheten att sådana sammanväxningar påverkar din fertilitet mycket låg. Om du har försökt bli gravid i ett år, är under 35 år och har cykler som varar mellan 23 och 35 dagar kan du prata med din fertilitetsspecialist eller gynekolog för att vara säker på att din livmoder inte har påverkats. Om du är över 35 år ska du överväga en konsultation efter sex månader, och omedelbart om du är över 40.

promoboxe-ADOT

Advanced Digital-ägglossningstest

Det är bara under ett fåtal dagar under varje menscykel som en kvinna kan bli gravid, så det är viktigt att ha sex under just dessa dagar om du försöker att bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Ägglossningstest är det första och ENDA test som normalt identifierar fyra eller fler fertila dagar i respektive cykel.

How_to_get_pregnant_faster

Hur blir man gravid snabbare?

Det är avgörande att ha sex vid rätt tidpunkt i din cykel, så att identifiera dina fertila dagar med ett ägglossningstest hjälper dig att bli gravid snabbare.