• Blogg
 • Är jag gravid?

Förklaring av falskt negativa och falskt positiva graviditetstestresultat

Ingenting i den här artikeln är eller ska tolkas som medicinsk rådgivning. Kontakta din läkare för eventuella medicinska frågor. 

När du tar ett graviditetstest för hemmabruk vill du naturligtvis vara fullständigt säker på att det är korrekt. Det är normalt att undra om linjerna, symbolerna eller orden du tittar på är korrekta, särskilt när rykten om falska positiva och falska negativa resultat förekommer. Allt du vill ha är ett tydligt svar: Är jag gravid?

Det här ska du veta: Alla Clearblue®-graviditetstester är över 99 % korrekta från dagen för väntad mens.1 Falska positiva resultat förekommer mycket sällan och beror oftast på medicinska tillstånd eller vissa mediciner. Falskt negativa resultat, även om de är vanligare, uppstår vanligtvis på grund av att man testar för tidigt eller att man har druckit för mycket vätska innan testet. Låt oss utforska det här lite mer.

Vad kan orsaka graviditetssymptom, men ge ett negativt testresultat?

Du kanske är tröttare än vanligt, upplever att du har lite kramp eller att dina bröst ömmar. Om du får ett negativt graviditetstest, undrar du förmodligen om du behöver ta ett till. Du kan vara säker på att om du testade tidigast på dagen för väntad mens, är ditt Clearblue®-test över 99 % korrekt.1 Testa igen om tre dagar, eftersom beräkningen av dagen för väntad mens kan vara felaktig.

Men falska negativa resultat kan ibland inträffa och orsakas vanligtvis av någon av följande faktorer:

 • Tidpunkt: Om du testar tidigt kan det hända att nivån för humant koriongonadotropin (hCG) i urinen inte kan detekteras, vilket med graviditetstest för hemmabruk är vad som avgör om du är gravid. Clearblue® Graviditetstest Ultratidigt ger tidig upptäckt av graviditetshormonet (hCG). 79 % av graviditeterna kan upptäckas sex dagar före utebliven mens (fem dagar före väntad mens). Om du använder ett Clearblue®-graviditetstest före dagen för väntad mens och får resultatet ”Inte Gravid”, väntar du i tre dagar och testar igen, eftersom hCG-nivån stiger snabbt under den tidiga graviditeten. Om dina tester fortsätter att vara negativa och din mens nu är sen, kontaktar du din läkare.
 • Din mens: Det är lätt hänt att du beräknar fel datum för väntad mens. Även om cykellängden vanligtvis anses vara 28 dagar, varierar den mellan kvinnor och mellan cykler. Faktum är att en studie har visat att 46 % av menscyklerna varierar med sju eller fler dagar.2 Dessutom upplever upp till en tredjedel av alla kvinnor oregelbundna menscykler under sitt liv.3 Vanligtvis bör du vara uppmärksam på cykler som varar längre än 38 dagar eller kortare än 24 dagar.4 Det finns många orsaker till oregelbundna cykler, inklusive PCOS, stress, överdriven träning, sköldkörtelproblem, förklimakteriet med mera.5 Om du börjar eller slutar med hormonella preventivmedel, inklusive spiral, kan det också påverka din menscykel.5  Kontakta din vårdgivare om du har några funderingar.
 • Din urin: Om du har graviditetssymptom men får ett negativt testresultat, kanske du vill överväga, i första hand, ditt kiss – särskilt om du testade tidigt. Försök igen det första du gör på morgonen, när din urin är som mest koncentrerad. Det är också viktigt att inte dricka för mycket vätska innan du tar ett graviditetstest för hemmabruk, oavsett när du tar det.
 • Misstag: Även om Clearblue®-graviditetstest är utformade för att vara enkla att använda, vet vi att saker kan hända. Du kan av misstag välta behållaren som innehåller ditt urinprov. Eller så kan du oavsiktligt låta urinnivån nå ovanför teststickans plasthölje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant igen och gör ett nytt test om det uppstår ett testfel eller om du tror att du kan ha utfört testet felaktigt.
 • Graviditet utanför livmodern: I sällsynta fall kan du få ett negativt graviditetstestresultat men uppleva att du har en graviditet utanför livmodern.6 Tidiga symtom på graviditet utanför livmodern, enligt American College of Obstetricians and Gynecologists, inkluderar ländryggssmärta, lätt smärta eller kramper och onormal vaginal blödning. När en graviditet utanför livmodern växer kan du uppleva svårare smärta i buken eller bäckenet och även axelvärk. Du kan även känna dig svag och yr.7 En graviditet utanför livmodern är en medicinsk nödsituation och det är viktigt att söka hjälp omedelbart om du tror att du upplever en.

Vad kan orsaka ett falskt positivt testresultat?

Graviditetstesternas funktion är att detektera graviditetshormonet hCG, och falska positiva resultat är mycket sällsynta. Tre faktorer kan göra att du får ett falskt positivt resultat: en nylig graviditet, vissa mediciner och sällsynta medicinska tillstånd:

 • En nylig graviditet: hCG-nivåer från en nyligen genomförd födsel, ett missfall eller en abort kan hålla samma nivå i upp till sex veckor.8 Så om du testar kort efter en av dessa händelser kan testet detektera kvarvarande hCG-nivåer från den senaste graviditeten och ge ett falskt positivt resultat.
 • Läkemedel: Läkemedel som innehåller hCG, t.ex. vissa fertilitetsbehandlingar, kan leda till falska positiva resultat. Testet påverkas normalt INTE av hormonbehandlingar som innehåller klomifencitrat och inte heller av vanliga smärtstillande medel, alkohol, antibiotika eller p-piller. Läs alltid läkemedelstillverkarens instruktioner för eventuella läkemedel som du använder innan du gör testet. Om du får oväntade resultat bör du rådfråga din läkare.
 • Medicinska tillstånd: I vissa sällsynta fall kan särskilda medicinska tillstånd leda till ökade hCG-nivåer även om du inte är gravid. De inkluderar vissa cancerformer,9 njursjukdom10 och några sällsynta cystor på äggstockarna.11

Det kan hända att du får ett positivt resultat och att du senare får reda på att du inte längre är gravid. Det rör sig då inte om något falskt positivt resultat – testet visar ett verkligt positivt graviditetsresultat även om graviditeten inte fortgår. Det kallas ofta spontan abort eller kemisk graviditet och det kan vara svårt att hantera en sådan oväntad händelseutveckling och du kan uppleva en rad olika känslor. För det första ska du veta att du inte är ensam. Spontan abort inträffar vid en av fyra graviditeter. Du kanske också finner en viss tröst i det faktum att de flesta kvinnor genomgår lyckade graviditeter efter en spontan abort.12 Om du upplever tecken på en spontan abort kontaktar du din läkare.

Här är en sammanfattning: Om du använder ett Clearblue-graviditetstest, följer instruktionerna noggrant och det är dags för din mens, kommer svaret att vara över 99 % korrekt.1 Om ditt testresultat är negativt och din mens är sen, väntar du i tre dagar och testar igen eller vänder dig till din läkare.

Källor och ansvarsfriskrivningar

 1. Över 99 % tillförlitligt från den väntade mensens första dag. >99 % korrekt vid detektering av typiska graviditetshormonnivåer. Observera att hormonnivåerna varierar. Se instruktionerna.
 2. Creinin, M.D., Keverline, S., & Meyn, L.A. (2004), ”How regular is regular? An analysis of menstrual cycle regularity”, Contraception, 70(4), 289–292, https://doi.org/10.1016/j.contraception.2004.04.012.
 3. Davis E, Sparzak PB, ”Abnormal Uterine Bleeding”, uppdaterad 10 februari 2021, StatPearls, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532913/.
 4. ”Abnormal Uterine Bleeding” (december 2021), The American College of Obstetricians and Gynecologists, https://www.acog.org/womens-health/faqs/abnormal-uterine-bleeding/
 5. ”What causes menstrual irregularities?” senast granskad den 31 januari 2017, US Department of Health and Human Services, https://www.nichd.nih.gov/health/topics/menstruation/conditioninfo/causes
 6. Kopelman ZA, Keyser EA, Morales KY, ”Ectopic pregnancy until proven otherwise … even with a negative serum hCG test: A case report”, Case Reports in Women’s Health, april 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214911221000047?via%3Dihub
 7. ”Ectopic Pregnancy”, februari 2018, The American College of Obstetricians and Gynecologists, https://www.acog.org/womens-health/faqs/ectopic-pregnancy
 8. ”What is HCG?” (u.å.), American Pregnancy Association, https://americanpregnancy.org/getting-pregnant/hcg-levels/
 9. ”7 Causes for a False-Positive Pregnancy Test” (11 maj 2017), Healthline, https://www.healthline.com/health/pregnancy/false-positive-pregnancy-test#Pregnancy-Symptoms:-10-Early-Signs-That-You-May-Be-Pregnant
 10. Soni, S., Menon, M. C., Bhaskaran, M., Jhaveri, K. D., Molmenti, E., & Muoio, V. (2013). Förhöjda nivåer av humant koriongonadotropin hos patienter med kronisk njursjukdom: Fallserie och genomgång av litteratur. Indian journal of nephrology, 23(6), 424–427. https://doi.org/10.4103/0971-4065.120339
 11. Dawley, B., Acuna, A., & Grasu, B. (2012). Ectopic production of HCG by a benign ovarian mature cystic teratoma simulating an extra-uterine pregnancy: a case report. The West Virginia medical journal, 108(1), 15–17.
 12. ”Early Pregnancy Loss”, februari 2020, The American College of Obstetricians and Gynecologists https://www.acog.org/womens-health/faqs/early-pregnancy-loss
false_positive_results

Kan ett positivt resultat vara felaktigt?

Falskt positiva resultat är mycket sällsynta. Ta reda på orsakerna bakom dem och varför du kan få ett negativt resultat efter att ha testat positivt.

Accuracy_when_you_need_it_the_most

Precision när du behöver det som mest

Inget annat varumärke är mer tillförlitligt: våra graviditetstest är över 99 % tillförlitliga från den dag du förväntar dig din mens, för trygghet när du behöver det som mest.